E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSemináře

Na seminářích Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, které se konají v úterý od 14:50 v Mineralogické posluchárně, se prezentují studenti doktorského i magisterského studia a domácí i zahraniční hosté ústavu.

AKTUÁLNÍ PROGRAM SEMINÁŘŮ ÚGMNZ
Letní semestr 2018/2019

 

(rovněž ke stažení plakátek Geochemického a Mineralogicko-ložiskového semináře)

 

Mineralogicko-ložiskový seminář


19. února

Fernando Rocha (University of Aveiro, Portugal): Low temperatureadditivated metakaolins

 

Geochemický seminář


26. února

Martin Ferus (Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského, AV ČR): Experimentální a teoretický výzkum exoplanet

 

Mineralogicko-ložiskový seminář


5. března

María Florencia Márquez-Zavalía (Mendoza, Argentina): Textures of ore minerals and some rare and scarce ore minerals from Argentina (In-, Te-, Se-bearing minerals)

 

Geochemický seminář


12. března

Jakub Trubač (Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, PřF UK): Prospekce mědi v Namíbii

 

Mineralogicko-ložiskový  seminář


19. března

Jan Bubal (Muzeum Turnov): Za nerostným bohatstvím Maroka

 

Geochemický seminář


26. března

Tomáš Cajthaml (Ústav životního protředí, PřF UK): Příklady vývoje pokročilých snačních technologií

 

Mineralogicko-ložiskový  seminář


2. dubna

Petr Bohdálek (Česká geologická služba): Strategické suroviny ČR a jejich potenciální zdroje

 

Mineralogicko-ložiskový  seminář


16. dubna

Michal Roll (PGS, Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, PřF UK): Interpretace nových radiometrických dat vybraných minerálních fází jáchymovského rudního revíru

Vladimír Strunga (PGS, Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, PřF UK): Nové poznatky o organogenních fázích uranonosné bazální křídy dolu Hamr

 

Geochemický seminář


23. dubna

Martina Havelcová (Ústav struktury a mechaniky hornin, AV ČR): Duxit - fosilní pryskyřice miocenního stáří z oblasti Bíliny

 

Mineralogicko-ložiskový  seminář


30. dubna

Richard Přikryl (Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, PřF PřF UK): Materiály a jejich degradace posledního kamenného mostu přes Vltavu v Praze

 


 

Akce dokumentů