E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSemináře

Na seminářích Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, které se konají v úterý od 14:50 v Mineralogické posluchárně, se prezentují studenti doktorského i magisterského studia a domácí i zahraniční hosté ústavu.

AKTUÁLNÍ PROGRAM SEMINÁŘŮ ÚGMNZ
Letní semestr 2019/2020

 

(rovněž ke stažení plakátek Geochemického a Mineralogicko-ložiskového semináře)

 

 

Mineralogicko-ložiskový seminář


25. února

Klaas BOELEN (film director, Belgium): Shinkolobwe; how to visit the ‘active’ closed mine.

 

Geochemický seminář


3. bžezna

Filip OULEHLE (Česká geologická služba): Koloběh dusíku v lesích: směřujeme k eutrofním ekosystémům?

 

Mineralogicko-ložiskový seminář


10. března

Fernando ROCHA (University of Aveiro, Portugal): Clay minerals analysis for basin analysis: some automatic methodological approaches

 

Geochemický seminář


17. března

Eva GERŠLOVÁ (Ústav geologických věd, PřF, Masarykova Univerzita): Geochemické analýzy pro hodnocení ropy a zemního plynu

 

Mineralogicko-ložiskový  seminář


24. března

Michal ROLL, Jiří ZACHARIÁŠ (ÚGMNZ, PřF UK): Vznik uranyl-karbonátové mineralizace na lokalitě Giftkies, Jáchymov

 

Geochemický seminář


31. března

Maria VAŇKOVÁ (ÚGMNZ, PřF UK): Biogeochemie rtuti v oblastech zatížených těžbou a zpracováním rud

 

Mineralogicko-ložiskový  seminář


7. dubna

Tomáš VRBICKÝ (ÚGMNZ, PřF UK): Doprovodné složky průmyslově využívaných živcových hornin

 

Geochemický seminář


14. dubna

Tereza ZÁDOROVÁ (Katedra pedologie a ochrany půd, ČZU): Koluviální půdy – archiv vývoje krajiny v holocénu

 

Mineralogicko-ložiskový  seminář


21. dubna

Jan BUBAL (Muzeum Turnov): Minerály ostrova Elba

Geochemický seminář


28. dubna

Aharon OREN (The Hebrew University of Jerusalem, Israel): Biogeochemistry of an alkaline hypersaline environment: the Wadi Natrun lakes in Egypt

 

Společný Geochemický a Mineralogicko-ložiskový seminář


12. května

Chuan-Chou SHEN (HISPEC, Taiwan): U-Th dating method: principles and case studies
Pablo L. HIGUERAS (University of Castilla-La Mancha, Spain): Mercury in the Almadén mining district

 


 

Akce dokumentů