E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


Vzpomínka na prof. Zdeňka Pertolda

V neděli 25. října 2020 nás po krátké nemoci opustil drahý kolega, RNDr. Zdeněk Pertold, CSc., emeritní profesor ložiskové geologie Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK.

Publikováno 27.10.2020

Nový minerál luboržákit

Tým ruských, dánských a českých autorů popsali nový minerál, který nazvali na počest významného mineraloga z PřF UK Prof. RNDr. Lubora Žáka, CSc.

Publikováno 11.6.2020

Mimořádný seminář: Environmental minerals: Bacteria, Worms, Dusts, Toxins, and the Human Body

Datum konání 13.1.2020

Zveme Vás na přednášku v rámci projektu Europian Association of Geochemistry Distinguished Lecture tour: Environmental minerals: Bacteria, Worms, Dusts, Toxins, and the Human Body, kterou přednese profesorka Karen Hudson-Edwards z univerzity v Exeteru (UK). Seminář se koná v pondělí 13. ledna 2020 od 15:00 v Ložiskových sbírkách PřF UK.

Publikováno 6.1.2020

60 let historie ložiskových seminářů na PřF UK

Na přelomu roku 2018/2019 bylo dovršeno 60 let ložiskového a ložiskově-mineralogického semináře! Jeho historii mapuje prof. Zdeněk Pertold v příspěvku, který byl otištěn ve Zpravodaji ČGS.

Publikováno 13.9.2019

Seminář 85 + 75 = 160

Datum konání 6.12.2018

Seminář u příležitosti životních jubileí prof. Pertolda a doc. Jelínka

Publikováno 17.12.2018

Akce dokumentů