E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVěda a výzkum

Environmentální geochemie

 • Biogeochemické cykly prvků se zaměření na kovy a polokovy emitované z antropogenních zdrojů kontaminace
 • Interakce mezi složkami životního prostředí (půda, voda, atmosféra, biota, odpadové materiály)
 • Izotopová geochemie a stopování kontaminace
 • Optimalizace analytických metod/procedur v environmentálních geovědách

Skupina environmentální geochemie (EGG, Environmental Geochemistry Group); PDF flyer

Vedoucí skupiny: Martin Mihaljevič (mihal@natur.cuni.cz)

Členové: Vojtěch Ettler, Petr Drahota, Jakub Trubač, Marek Tuhý, Maria VaňkováMarie Fayadová, Lenka Vondrovicová

Exobiologie

 • Ramanovská spektrometrie včetně terénních aplikací přenosných přístrojů
 • Exobiologie a studium distribuce biomarkerů v horninách a extrémních prostředích
 • Geochemie organické hmoty a uhlíku
 • Transformace organické hmoty v průběhu geologických procesů

Výzkumná skupina Exobiologie (Exobiology group)

Vedoucí skupiny: Jan Jehlička (jehlicka@natur.cuni.cz)

Členové: Adam Culka, Filip Košek

Ložisková geologie

 • Geologie a geneze ložisek rud (zejména ložisek zlata)
 • Prospekce a explorace ložisek rud
 • Fluidní inkluze, paleofluida, hydrotermální geochemie
 • Geologie průmyslových nerostů a hornin včetně stavebních surovin
 • Provenience, vlastnosti a trvanlivost přírodního kamene a dalších stavebních hmot z památkových objektů

Kontakt: Jiří Zachariáš (zachar@natur.cuni.cz), Richard Přikryl (prikryl@natur.cuni.cz), Aneta Kuchařová (aneta.stastna@natur.cuni.cz)

Horninová geochemie

 • Geochemie HPT minerálních asociací
 • Bazické a ultrabazické horniny
 • Izotopová geochemie a datování

Kontakt: Emil Jelínek (jelinek@natur.cuni.cz) ve spolupráci s Lukášem Ackermannem, Geologický ústav AV ČR (Ackermann@gli.cas.cz)

Přírodní radionuklidy

 • Minerály přírodních radionuklidů
 • Uran ve sklech a glazurách a jeho migrace v přírodních podmínkách jako analog ukládání vitrifikovaného vyhořelého paliva
 • Datovací metody pro studium kvartérních procesů (230Th/234U and 210Pb
 • Radon ve vodě a radioaktivita minerálních vod

Kontakt: Viktor Goliáš (wiki@natur.cuni.cz)

Akce dokumentů