E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLaboratoře

Laboratoř stabilních a radiogenních izotopů

IRMS spektrometry (Thermo Scientific Mat 253 a Delta V Advantage) s akcesoriemi (Flash EA 2000, TC/EA, GasBench II and LC IsoLink), multikolektorové ICP-MS Thermo Scientific Neptune Plus a quadrupólové ICP-MS Thermo Scientific X-seriesII.

Kontakt: Jakub Trubač (trubac@natur.cuni.cz) a Martin Mihaljevič (mihal@natur.cuni.cz)

Odkaz na web laboratoře

 

Laboratoř Ramanovy spektrometrie

Laboratorní Ramanův spectromtr Renishaw inVia Reflex (s laserem o vlnových delkách 514.5 a 785 nm), přenosné přístroje Inspector Raman DeltaNu and First Guard Rigaku.

Kontakt: Jan Jehlička (jehlicka@natur.cuni.cz)

 

Laboratoř RTG difrakce

Práškový RTG difraktometr PANalytical X’Pert Pro s detektorem

X’Celerator a softwarem X’Pert HighScore Plus s JCPDS PDF-2/COD databázemi pro kvalitativní a kvantitativní interpretaci dat.

Kontakt: Viktor Goliáš (wiki@natur.cuni.cz) nebo Petr Drahota (drahota@natur.cuni.cz)

 

Radiometric Laboratory

Nízkopozaďový anticompton-antikoincidenční gama spektrometr SILAR umožňující analyzovat obsah 210Pb pro datování antropocénu ve vzorcích ze sedimentárních profilů (rašeliny, jezerní sedimenty aj.). Požadavky na vzorky (odkaz)

Kontakt: Viktor Goliáš (wiki@natur.cuni.cz)

 

Laboratoř optické mikroskopie

Polarizačním mikroskop Leica DMLP (objektivy 1.6x - 100x; CCD a CMOS digitální kamery), polarizační mikroskopy Jenapol (objektivy 2.5x - 50x), katodová luminiscence s chladnou katodou CITL 8200 CLmk4,  mikrotermometrická aparatura pro studium fluidních inkluzí Linkam TMS 92 s termometrickým stolkem THMSG 600 (-196°C až 600°C) instalovaným na mikroskopu Olympus BX-50.

Kontakt: Jiří Zachariáš (zachar@natur.cuni.cz)

 

Laboratoř pro testování maltových a betonových těles

Testování náchylnosti drceného kameniva k alkalicko-silikátové reakci podle standardizovaných metod (ASTM C1260 a RILEM AAR-4.1.).

Kontakt: Aneta Kuchařová (astastna@gmail.com) nebo Richard Přikryl (prikryl@natur.cuni.cz)

Akce dokumentů