E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGeovědy pro společnost


Náš výzkum a vzdělávání v geovědách nachází široké uplatnění a využití v praxi, z hlediska významu pro lidskou společnost jsou geovědy jedním ze strategických oborů. A to nemusíme mít vždy na mysli pouze vyhledávání ložisek nerostných surovin jako jsou vzácné kovy, uhlí, ropa nebo zemní plyn. Naše aplikované projekty jsou zaměřeny mnohem šířeji a zahrnují i geochemii životního prostředí včetně vody a půd, vyhledávání zdrojů podzemní vody, geotechnologie, zakládání tunelů a staveb, mělký geofyzikální průzkum, a různou expertní a posudkovou činnost.
 

 

Akce dokumentů