E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAplikovaný výzkum

Aplikovaný výzkum zahrnuje zejména studium přírodního kamene a dalších stavebních materiálů (např. cihel, malt či betonu) ve stavebních konstrukcích či památkových objektech.

Dekorační kámen

Pracujeme na vytvoření rozsáhlé databáze dekoračních kamenů (např. mramory, vápence, opuky, žuly) České republiky. Tento úkol zahrnuje širokou škálu aktivit od vypracování rešerše (publikované a nepublikované zprávy, archivní záznamy), přes odběr vzorků kamene z historických lomů i památek a jejich laboratorní analýzu, až po vybudování litotéky (horninové výbrusy, leštěné destičky a větší bloky kamene) a publikování výstupů. Pro určení zdrojové lokality pak porovnáváme vzorky z památkových objektů a historických lomů pomocí kombinace různých mineralogických, petrografických, geochemických a fyzikálních metod. Důležitou součástí je i studium poškození kamene (v exteriéru i interiéru) díky zvětrávacím jevům. Nashromážděné informace mají klíčový význam pro zvolení vhodného postupu při opravách historických památek.

Vybrané publikace:

Kuchařová A., Přikryl R. (2017): Mineralogical and geochemical (stable C and O isotopes) variability of marbles from the Moldanubian Zone (Bohemian Massif, Czech Republic): implications for provenance studies. Environmental Earth Sciences 76 (1), 48, 1-20. https://doi.org/10.1007/s12665-016-6348-0

Přikryl R., Přikrylová J., Racek M., Weishauptová Z., Kreislová K. (2017): Decay mechanism of indoor porous opuka stone: a case study from the main altar located in the St. Vitus Cathedral, Prague (Czech Republic). Environmental Earth Sciences 76 (7), 290, 1-15. https://doi.org/10.1007/s12665-017-6596-7

Šťastná A., Přikryl R., Černíková A. (2011): Comparison of quantitative petrographic, stable isotope and cathodoluminescence data for fingerprinting Czech marbles. Environmental Earth Sciences 63(7-8), 1651-1663. http://dx.doi.org/10.1007/s12665-010-0896-5

 

Průzkum zdiva Karlova mostu

Studujeme vlastnosti materiálů původního lícního a výplňového zdiva Karlova mostu pomocí kombinace podrobné petrografické analýzy (optická mikroskopie, katodová luminiscence, RTG difrakce), chemických (infračervená spektrometrie, iontově výměnná chromatografie) a fyzikálních metod (mechanické testy, vysokotlaká rtuťová porosimetrie). Získané výsledky mají zásadní význam pro interpretaci stavební historie, určení původu kamene a postup při opravě Karlova mostu.

 

 

Vybrané publikace:

Přikryl R., Weishauptová Z., Novotná M., Přikrylová J., Šťastná A. (2011): Physical and mechanical properties of the repaired sandstone ashlars in the facing masonry of the Charles Bridge in Prague (Czech Republic) and an analytical study for the causes of its rapid decay. Environmental Earth Sciences 63(7-8) 1623-1639. http://dx.doi.org/10.1007/s12665-010-0819-5

Přikryl R., Šťastná A. (2010): Contribution of clayey–calcareous silicite to the mechanical properties of structural mortared rubble masonry of the medieval Charles Bridge in Prague (Czech Republic). Engineering Geology 115 257–267. https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2010.06.009

Přikryl R., Šťastná A., Novotná M., Weishauptová Z. (2010): Karlův most: spojnice materiálových znalostí antiky a moderní doby. Vesmír 89 (7-8): 430-431. https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2010/cislo-7/karluv-most.html

 

Beton a jeho náchylnost k alkalicko-silikátové reakci

Hledáme příčiny porušení betonu např. na dálnicích, mostech a letištích alkalicko-silikátovou reakcí. Napodobujeme tuto destruktivní reakci v laboratoři a studujeme její projevy různými metodami (např. optickou a elektronovou mikroskopií, katodovou luminiscencí, petrografickou analýzou obrazu, laboratorními standardizovanými zkouškami na maltových a betonových tělesech, akustickou emisí a mechanickými testy). Ukazujeme tak na možnosti, jak předcházet poškození či zvýšit trvanlivost betonových konstrukcí.

Vybrané publikace:

Lokajíček T., Přikryl R., Šachlová Š., Kuchařová A. (2017): Acoustic emission monitoring of crack formation during alkali silica reactivity accelerated mortar bar test. Engineering Geology 220, 175-182. https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2017.02.009

Kuchařová A., Gӧtze J., Šachlová Š., Pertold Z., Přikryl R. (2016): Microscopy and cathodoluminescence spectroscopy characterization of quartz exhibiting different alkali-silica reaction potential. Microscopy and Microanalysis 22(1) 189-198. http://dx.doi.org/10.1017/S1431927615015524

Šachlová Š., Kuchařová A., Pertold Z., Přikryl R. (2016): Evaluation of alkali-silica reaction potential of quartz-rich rocks by alkaline etching of polished rock sections. Environmental Earth Sciences 75(9), 730, 1-14. http://dx.doi.org/10.1007/s12665-016-5519-3

Pertold Z., Šachlová Š., Šťastná A., Bílek ml. V., Krutilová K., Bílek st. V., Topolář L. (2014): Alkalicko-křemičitá reakce v České republice a možnosti její eliminace. Beton - technologie, konstrukce, sanace 14(2): 34-41. https://www.betontks.cz/sites/default/files/2014-2-34_0.pdf

 

Akce dokumentů