E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMezinárodní spolupráce

Jednotlivá geologická pracoviště jsou velmi silně zapojena do mezinárodních aktivit, ať již se jedná o dlouhodobé vědecké spolupráce s prestižními zahraničními pracovišti, meziuniverzitní programy, výměnné pobyty a stáže studentů a akademických pracovníků, nebo organizace seminářů, konferencí a terénních exkurzí. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy nabízí řadu možností pro rozvoj mezinárodních spoluprací a podporu zahraničních stáží, určených zejména pro studenty všech programů a stupňů studia.

 

Koordinátor a kontaktní osoba pro zahraniční spolupráce a mobility

Maria Vaňková, email: maria.vankova@natur.cuni.cz, tel. +420 221 951 490

 

Fond mobility UK

 • studium na vybrané zahraniční univerzitě na jeden až dva semestry

 • krátkodobé vědecké nebo výzkumné pobyty v zahraničí

 • studium zahraničních studentů na Univerzitě Karlově

 • pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na Univerzitě Karlově

Financování: max. 50 % předpokládaných nákladů, pobyt minimálně na 3 týdny

Termíny pro podávání přihlášek: 2x ročně, vždy v letním a zimním semestru

Podrobné informace a formuláře: Fond mobility - Univerzita Karlova (cuni.cz)

 

Podpora internacionalizace PřF UK

 • výjezdy studentů do zahraničí (kromě konferencí) 

 • výjezdy akademických pracovníků na podporu přípravy společných projektů a programů meziuniverzitní spolupráce (nejsou podporovány čistě výzkumné pobyty)

 • zaměstnanecké mobility (i krátkodobé), které rozvíjejí spolupráci se zahraničními univerzitami a vědeckými institucemi

 • příjezdy hostujících akademických pracovníků (příprava společných projektů, výuka)

 • letní školy (pořádání nebo účast)

Financování: až 100% předpokládaných nákladů

Termíny: podávání přihlášek průběžně během celého roku

Podrobné informace a formuláře: Podpora Internacionalizace PřF - Přírodovědecká fakulta UK (cuni.cz) 

 

Program Erasmus+

 • Studentská mobilita

Studijní pobyty a praktické stáže pro studenty (3-12 měsíců)

Podrobné informace: ERASMUS - Přírodovědecká fakulta UK (cuni.cz)

 • Mobilita vědecko-pedagogických pracovníků

Výukové pobyty, pracovní stáže, přípravné a monitorovací návštěvy akademických pracovníků 

Příjezdy zahraničních studentů a akademiků

Podrobné informace: ERASMUS+ Programy EU - Univerzita Karlova a ERASMUS - Přírodovědecká fakulta UK zaměstnanci

Financování: pobytové a cestovní náklady (výše podpory dle cílové země a délky pobytu)

 

Erasmus pobyty jsou uskutečňovány na základě interinstitucionálních dohod (Mapa bilaterálních smluv uzavřených v rámci Erasmus+ pro sekci Geologie)

Termíny: 2x ročně, podávání přihlášek pomocí webové aplikace (aplikace zpřístupněna od 15.2. do 15.6. a od 1.9. do 31.10.)

 

Koordinátoři Erasmus na jednotlivých ústavech:

Pracoviště Kontakt na koordinátora
Ústav geologie a paleontologie
 
Karel Martínek karel.martinek@natur.cuni.cz
Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů Maria Vaňková maria.vankova@natur.cuni.cz
Ústav petrologie a strukturní geologie
 
Alessandro Fabbrizio alessandro.fabbrizio@natur.cuni.cz
Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie
a užité geofyziky
Günther Kletetschka gunter.kletetschka@natur.cuni.cz

 

Alliance 4EU+

Projekty na podporu spolupráce ve výuce a výzkumu v rámci konsorcia šesti partnerských univerzit Sorbonne Paříž, Heidelberg, Kodaň, Miláno, Varšava a UK Praha. Více informací u koordinátora projektů (Petr Jeřábek, email: petr.jerabek@natur.cuni.cz, tel. +420 221 951 534) nebo na webu:  https://4euplus.eu/4EU-1.html

Minigranty - podpora UK pro navázání spolupráce v rámci konsorcia (např. společné exkurze, krátké kurzy, letní školy). Podrobné informace: https://ec.cuni.cz/EC-139.html

Mobility - podpora UK pro mobility v rámci konsorcia. Podrobné informace: https://ec.cuni.cz/EC-128.html

Vzdělávací projekty - podpora Erasmus+ pro společné vzdělávací aktivity v rámci konsorcia. Podrobné informace: https://ec.cuni.cz/EC-144.html

 

Další programy pro mezinárodní mobility a spolupráce

Fulbright Foundation (USA)

https://www.fulbright.cz

Barrande Fellowship Program (Francie) 

https://www.dzs.cz/program/barrande-fellowship-program/vyjezdy-pobyty

Stipendia DAAD (Německá akademická výměnná služba)

DAAD Česká republika | Website of the DAAD Information Point in Prague

Stipendia DBU (Nadace pro životní prostředí, Německo)

Stipendia DBU (Nadace pro životní prostředí) — Přírodovědecká fakulta UK (cuni.cz)

AKTION ČR (Rakousko)

AKTION Česká republika - Rakousko | Dům zahraniční spolupráce (dzs.cz)

 

 

Akce dokumentů