E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníFond Internacionalizace PřF

Fond Internacionalizace PřF

 

Slouží k podpoře internacionalizace na Přírodovědecké fakultě. Lze jej využít k financování především těchto druhů pobytů:

 

  1. mobilita studentů, které nemůže být podpořena z programu ERASMUS+, Fondu mobility UK, programu POINT. nejsou podpořeny výjezdy na konference
  2. mobilita zaměstnanců, přinášející výraznou přidanou hodnotu pro pro rozvoj fakulty. Jedná se například o přípravu společných výzkumných projektů a programů meziuniverzitní spolupráce (např. v rámci EU4+), přípravu společných vzdělávacích programů, atd. Nebudou podpořeny čistě výzkumné pobyty a účast na konferencích.
  3. Příjezdy hostujících akademických pracovníků (příprava společných projektů, podíl na výuce a to i online); Podpora tvorby a realizace společných studijních programů;
  4. Pořádání letních škol a pedagogická účast na letních školách.

Výzva 2022

Důležité dokumenty

 

Podání žádosti

Žadatel vyplní návrh projektu do příslušného formuláře:

·        informace o vyjíždějící osobě, či osobách (jméno, příjmení, pracoviště),

·        název projektu/účel cesty,

·        krátká anotace projektu,

·        informace o zahraničním partnerovi (název instituce, destinace),

·        rozpis požadovaných finančních prostředků (stravné, jízdné, ubytování + další konkrétní poplatky). POZOR! Návrhy rozpočtů musí ekonomicky přiměřené a odůvodněné (mohou být kráceny).

Vyplněný a řádně podepsaný formulář podat pouze elektronicky na adresu: foreign@natur.cuni.cz

 

Přílohy k žádosti: 

1.      akceptační dopis z hostitelské instituce (studentské mobility)

2.      doporučení odborného garanta (školitel, vedoucí katedry)

3.      studijní plán (pro studijní pobyty), návrh projektu (pro praktické stáže)

4.      motivační dopis (pro studenty)

Přijímání žádostí je průběžné. Vyhodnocování žádostí Zahraniční komisí bude probíhat v přibližně měsíčních intervalech (do vyčerpání prostředků).

Realizace mobility

Studenti: pro realizaci mobility je nutné mít schválený Návrh na vyslání, podpora je studentům vyplácena formou stipendia.

Akademické výjezdy: pro realizaci je nutné mít Návrh na vyslání, podpora je poskytována dle stanoveného finančního plánu a podléhá vyúčtování. Prostředky nedočerpané v rámci podpory se vrací zpět do fondu internacionalizace. Všechny mobility musí být vyúčtovány do 30. 11. 2021.

Pro všechny vyjíždějící: do 30 dnů po skončení mobility odevzdají účastníci závěrečnou zprávu (viz Dokumenty potřebné k žádosti), studenti potvrzený výpis studijních výsledků.

Kontakt

kontakt: foreign@natur.cuni.cz, tel.:  221 951 160

Akce dokumentů