E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


Co víme o evoluci pohlavních chromozomů po více než 100 letech bádání?

Lukáš Kratochvíl z katedry ekologie naší fakulty a Matthias Stöck z Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei v Berlíně se rozhodli, že stoleté výročí formulace hypotéz o evoluci pohlavních chromozomů stojí nejen za oslavu, ale i za zhodnocení současné situace a výhled do budoucna. Výsledkem jsou dvě čísla prestižního časopisu Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences s více než 350letou tradicí editovaná právě zmíněnými evolučními biology. Vycházejí v červenci 2021. Autoři z Přírodovědecké fakulty UK se na nich kromě editování celého čísla podíleli celkově na pěti článcích.

Publikováno 26.7.2021

Třetí nejlepší hydrobiologická dizertace Evropy

Lenka Procházková získala třetí místo v soutěži evropských dizertačních prací v oboru hydrobiologie. Její práce obstála v konkurenci doktorských prací z deseti evropských zemí a bude prezentována na nadcházející konferenci SEFS-12 v irském Dublinu.

Publikováno 14.4.2021

Máme novou titulku v Genes!

Cover story: Chondrichthyes (sharks, sawfish, skates, rays and chimaeras) consist a species-rich lineage of cartilaginous fishes and occupy a key position in the phylogeny of vertebrates. We sequenced and annotated the complete mitogenomes of four species of sharks and five species of rays. Subsequently, we analyzed the mitogenomes from public databases and we reconstructed the phylogenetic relations of 172 chondrichthyan species by Maximum Likelihood and Bayesian Inference methods based on the concatenated sequences of the 13 protein-coding mitochondrial genes. The present study expands our knowledge on the systematics and genetic differentiation of Chondrichthyes and contributes to our understanding of their evolutionary history.

Publikováno 18.3.2021

Testosteron nedělá velké bojovníky – aspoň u chameleonů?

Velikost těla je u plazů jedním z nejvýraznějších rozdílů mezi pohlavími (tzv. pohlavního dimorfismu), mechanismus jejího vývoje je však stále málo prozkoumán. Vědci předpokládali, že hlavní roli hrají samčí pohlavní hormony tvořené ve varlatech, jako se to tvrdí o většině obratlovců, nicméně studie na gekonech napovídala opaku. Trojice vědců z Katedry ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v čele s prof. Lukášem Kratochvílem provedla studii na chameleonech za účelem výzkumu vlivu samčích pohlavních hormonů na vývoj pohlavního dimorfismu.

Publikováno 23.12.2020

Výuka a výzkum během pandemie

Jak zasáhla karanténa do života vědců? Zeptali jsme se Petra Turečka (teoretický biolog, postdok) a Lukáše Kratochvíla (evoluční biolog, profesor)

Publikováno 23.12.2020

Invaze ježků na Nový Zéland

Ostrovy Nového Zélandu jsou jediným územím, které ježek západní (Erinaceus europaeus) nově kolonizoval s lidskou pomocí. Vědci dlouho předpokládali, že ježek byl nejprve vysazen na Jižním ostrově Nového Zélandu v 19. století, a odtud se rozšířil i na Severní ostrov. Nová data získaná analýzou dobových literárních zdrojů i pomocí molekulárních metod ale ukázala, že celá věc je složitější. Současná studie je výsledkem práce mezinárodního týmu vědců, ve kterém má své zástupce i naše katedra.

Publikováno 11.11.2020

Máme dvě nové ceny za nejlepší postery na konferenci Neobiota 2020!

Na letošní konferenci Neobiota 2020 (11th International Conference on Biological Invasions: The Human Role in Biological Invasions – a case of Dr Jekyll and Mr Hyde?) v chorvatském Vodice jsme získali dvě ocenění v soutěži o nejlepší poster (nikoli jen studentský).

Publikováno 26.9.2020

Cena Vojtěcha Jarošíka za rok 2019

Laureáti Ceny Vojtěcha Jarošíka za vynikající studentskou publikaci v oboru ekologie, jež je udělována katedrou ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Českou společností pro ekologii, jsou v letošním koronavirovém roce vyhlašováni již pošesté.

Publikováno 25.8.2020

Akce dokumentů