E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení



Odkazy

Studium:
Důležité informace pro studenty
BIODIDAC
(A bank of digital resources for teaching biology)
Menzy (objednávky jídel)
Bioforum (studentský fakultní web)
LIngea online slovník (velmi podařený slovník včetně frází a mnoha užitečných fukncí)

Projekty:

BIOPOOL homepage
ESF
(European Science Foundation)

Společnosti, organizace, pracoviště:
Česká limnologická společnost
Laboratoř elektronové mikroskopie PřF UK
Laboratoř sekvenace DNA PřF UK

Software, data, mapy:
Janitor (GISové analýzy dat)
Portál veřejné správy ČR (mapy)
CENIA (Česká informační agentura životního prostředí)
Jalbum (Software na vytváření webových galerií)
GeoINFO (geovědní informace na území ČR)
Google maps (online mapy světa)
Google Earth (online interaktivní "globus" světa)
JMicroVision (freeware pro analýzu obrazu)

Informační zdroje:
Středisko vědeckých informací PřF UK
Brána k informacím UK
Web of Science
JSTOR
Electronic Journals Library
Google Scholar
Národní knihovna ČR
Souborný katalog knihoven v ČR (pro zahraniční časopisy volte databázi SKCP)
Vyhledávač článků podle DOI

Akce dokumentů