E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKatedra ekologie

Ekologie-logo


Katedra ekologie je relativně nedávno vzniklou (2004) a rychle se rozvíjející katedrou Přírodovědecké fakulty. Zabývá se ekologií jako vědním oborem v původním slova smyslu, tj. studiem vztahů mezi jedinci, populacemi a společenstvy nezávisle na systematickém členění disciplín (více informací o zaměření katedry a její historii).

Adresa

Katedra ekologie
Přírodovědecká fakulta UK
Viničná 7
128 44 Praha 2
ecology@natur.cuni.cz
Tel.: 221951804
Fax.: 221951673

Nejdůležitější kontakty

Vedoucí katedry

doc. RNDr. David Hořák, Ph.D. .

tel: 221 951 808 , e-mail: david.horak@natur.cuni.cz, 1. patro 123

Sekretariát

Zdenka Dlouhá
e-mail: zdenka.dlouha@natur.cuni.cz

Ing. et Ing. Anna Kubátová, Ph.D.
e-mail: anna.kubatova@natur.cuni.cz

Mgr. Magdalena Gajdošová
e-mail: magdalena.gajdosova@natur.cuni.cz

Ing. Tereza Juříková
e-mail: jurikova.tereza@natur.cuni.cz

Zástupce vedoucího

prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D.
e-mail: petrusek@natur.cuni.cz, 3. patro, 309

Tajemník

RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D.
tel:
221 951 809, e-mail: veronika.sacherova@natur.cuni.cz, 1. patro, č. 126
RNDr. Martin Černý, Ph.D.
tel:
221 951 807, e-mail: cerny@natur.cuni.cz, 1. patro, č. 124

Studijní poradci

Hydrobiologie:

RNDr. Martin Černý, Ph.D.tel: 221 951 807,
e-mail: cerny@natur.cuni.cz,
1. patro, č. 124

Terestrická ekologie:

RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D.
tel:
221 951 808, e-mail: zbrd@email.cz
1. patro, č. 123


Zvětšit mapu

Akce dokumentů