E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHistorie katedry

Na této stránce naleznete zatím pouze velmi kusé informace o historii katedry (v různých historických dobách pod různými jmény). Na propracovanějším textu a na bohaté fotografické dokumentaci právě pracujeme.

Katedra ekologie vznikla roku 2004 spolu s katedrou parazitologie. Navazuje na činnost hydrobiologického oddělení katedry parazitologie a hydrobiologie, po vzniku nové katedry se však její působnost rozšířila na nejrůznější aspekty ekologického výzkumu v suchozemských i vodních ekosystémech.

Nejvýznamnější osobnosti, které na katedře působily::
doc. Jaroslav Hrbáček (*1921) je zakladatelem moderní hydrobiologie u nás. V 60. letech 20. století vznikly jeho celosvětově citované publikace o klíčovém vlivu rybí predace na fungování ekosystémů stojatých vod.

doc. Jan Lellák (1926 – 1993) se věnoval studiu fauny dna – bentosu

prof. emeritus Vladimír Kořínek (*1934) se dlouhodobě věnoval výzkumu ekologie zooplanktonu, v současnosti se zabývá zejména taxonomií perlooček.

Hrbacek1961

Doc. Jaroslav Hrbáček na konferenci Československé limnologické společnosti ve Smolenici (1961).

ExkurzevelkyPalenec
Tradiční hyrobiologická exkurze studentů 3. a 4. ročníku na rybník Starý Pálenec u Blatné (v pozadí hráz rybníka Velký Pálenec).

Polabi1983300

Ekurze pořádaná pro Československou limnologickou společnost do Polabí (1983). Na snímku rozverná osobnost doc. Lelláka.

 

DocOliva550

Doc. Oliva ve východočeské  tůni Poltruba, dějišti mnoha hydrobiologických výzkumů (1974).

Akce dokumentů