E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSemináře katedry

Semináře se konají v úterý od 15.00 do 16.30, obvykle v seminární místnosti B2P (Viničná 7, 2. patro, pravá půdní vestavba, č. 250-251), v případě společných seminářů více pracovišť ve Velké zoologické posluchárně (Viničná 7, 2. patro) nebo v Krajinově posluchárně (Benátská 2, 2. patro). Všichni zájemci jsou srdečně zváni. Prezentují se zejména:

 • odborné přednášky domácích i zahraničních hostů katedry (často společně s jinými katedrami). Typická délka prezentace bývá okolo 1 hodiny, následuje diskuse.
 • zadaná témata a průběžné výsledky studentských prací (podrobné informace o organizaci studentských seminářů). Seminář se studentskými prezentacemi obvykle plně využije v rozvrhu zarezervovaných 90 minut.
 • tématické prezentace o projektech řešených na katedře.

Po zajímavých přednáškách hostů se často diskuse přesouvá do méně formálního prostředí v blízkém okolí, např. restaurace s minipivovarem Pivovarský dům nebo klubu Mrtvá ryba. Posledním předvánočním „seminářem“ je již tradičně celodenní výlet v okolí Prahy zakončený ve vhodném restauračním zařízení.

 • 18 February
  Opening of the winter semester:
  information on courses etc., primarily (but not only) for MSc students
 • 25 February
  Presentations of 3rd year BSc students I. – in Czech
 • 3 March
  Presentations of 3rd year BSc students II.
  – in Czech
 • 10 March
  Sue Anne Zollinger
  (Manchester Metropolitan Univ, UK) How noise pollution is impacting avian health, learning and fitness (with Dept. of Zoology, Velká zoologická lecture room)
 • 17 March
  Presentations of 3rd year BSc students III.
  – in Czech
 • 24 March
  Presentations of 1st year MSc students
 • 31 March
  Slavomír Finďo
  (State Nature Conservancy, Slovakia) and Pavel Hulva (Dept. of Zoology, PřF UK) Cores, Corridors, Carnivores: spatial ecology of apex predators and rewilding in Central Europe (with Dept. of Zoology, Velká zoologická lecture room)
 • 7 April
  UNCE
  (with Depts. of Zoology and Botany, Velká zoologická lecture room)
 • 14 April
  Roger Kitching
  (Griffith Univ., Australia) Neutrality, Niches and Contingency across Space and Time: A story of tree-holes, moths and rainforests (with Dept. of Zoology, Entomologie lecture room)
 • 21 April
  Piet Spaak
  (EAWAG, Switzerland) SeeWandel: Life in Lake Constance – the past, present and future (with Dept. of Zoology, Velká zoologická lecture room)
 • 28 April
  Johanna Mappes
  (University of Jyväskylä, Finland), Mariella Herberstein (Macquarie University, Australia) and David Kikuchi (University of Arizona, USA) Integrating mimicry into community ecology (with Dept. of Zoology, Velká zoologická lecture room)
 • 5 May 
  Roberto Salguero-Gomez
  (Oxford Univ., UK) A novel framework of demographic resilience (with Dept. of Botany, Krajinova lecture room)
 • 12 May
  Hans De Kroon
  (Radboud University Nijmegen, Netherlands) On biodiversity mechanisms, and a biodiversity crisis (with Dept. of Botany, Krajinova lecture room)
 • 19 May
  Graham Wallis
  (Univ. of Otago, New Zealand) Interspecific hybridization causes long‐term phylogenetic discordance between nuclear and mitochondrial genomes in freshwater fishes (with Dept. of Zoology, B311 lecture room)

Programme of UNCE (April 7)

Daniel Souto Villaros (Dept. of Ecology): Plant-pollinator mediated speciation: from extreme specialization to character divergence

Tomáš Pánek (Dept. of Zoology): Adaptation of eukaryotes to low-oxygen environments

Martina Pichrtová (Dept. of Botany): Stress tolerance mechanisms of Arctic and Antarctic filamentous green algae (Zygnematophyceae)

Petra Frýdlová (Dept. of Zoology): Determinate growth is ancestral within Squamates

Presentations of 3rd year BSc students I. (25 February)

Jan Grünwald: Populační důsledky urbanizace ptáků (školitel: Jiří Reif)

Vojtěch Koštíř: Vztah druhové rozmanitosti různých taxonomických skupin v nelesních biotopech (školitel: Ondřej Sedláček)

Jan Studecký: Načasování snášení vajec u hnízdních parazitů (školitel: Michal Šulc)

Tomáš Peš: Vývinová plasticita plazů (školitel: Lukáš Kratochvíl)

Lucie Pešová: Ochrana populací na okraji areálu (školitel: Ondřej Sedláček)

Presentations of 3rd year BSc students II. (3 March)

Artem Leščinskij: Rychlost speciace (školitel: David Storch)

Ondřej Belfin: Funkce tichých zpěvů u pěvců (školitelka: Tereza Petrusková)

Pavlína Kalendová: Proč má většina druhů malé areály rozšíření? Příčiny variability velikostí areálů (školitel: David Storch)

Presentations of 3rd year BSc students III. (17 March)

Michaela Pecinová: When the species definition is not a reproductive barrier: hybridization in wild cats (Family Felidae) (školitel: Michail Rovatsos)

Kristýna Štromajerová: Přehled alergenů produkovaných domácími roztoči (školitel: Jan Hubert)

Ivan Pyšek: Vede zvýšená koncentrace CO2 a rostoucí spad dusíku k rychlejšímu růstu rostlin napříč biomy? (školitelka: Irena Šímová)

Kateřina Plasová: Faktory ovlivňující diurnální aktivitu raků a její sezónní změny (školitel: Adam Petrusek)

Tereza Slavíčková: Mořští savci jako vrcholoví predátoři (školitel: Martin Černý)

Presentations of 1st year MSc students (24 March)

Dominik Anýž: Reproductive strategies of flowering plants in Afromontane grasslands (supervisor: Robert Tropek)

Jakub Hradečný: Phylogeography and genetic diversity of the populations of Gobius niger (Gobiidae, Gobiiformes) (supervisor: Jasna Vukić)

Martina Šretrová: Postglacial development of Cladocera community in the Prášilské lake (supervisor: Veronika Sacherová)

Timothée Lamotte: Genetic adaptation of natural population of Arabidopsis arenosa to serpentine soil (supervisor: Filip Kolář)

Zde jsou programy seminářů jednotlivých semestrů ke stažení v pdf.

Letní semestr 2019/2020
Zimní semestr 2019/2020
Letní semestr 2018/2019
Zimní semestr 2018/2019
Letní semestr 2017/2018
Zimní semestr 2017 / 2018
Letní semestr 2016 / 2017
Zimní semestr 2016 / 2017
Letní semestr 2015 / 2016
Zimní semestr 2015 / 2016
Letní semestr 2014 / 2015
Zimní semestr 2014 / 2015
Letní semestr 2013 / 2014
Zimní semestr 2013 / 2014
Letní semestr 2012 / 2013
Zimní semestr 2012 / 2013

Letní semestr 2011 / 2012
Zimní semestr 2011 / 2012

Letní semestr 2010 / 2011
Zimní semestr 2010 / 2011
Letní semestr 2009 / 2010
Zimní semestr 2009 / 2010
Letní semestr 2008 / 2009
Zimní semestr 2008 / 2009
Letní semestr 2007 / 2008
Zimní semestr 2007 / 2008
Zimní semestr 2006 / 2007

Akce dokumentů