E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSemináře katedry

Semináře se konají v úterý od 15.00 do 16.30, obvykle v seminární místnosti B2P (Viničná 7, 2. patro, pravá půdní vestavba, č. 250-251), v případě společných seminářů více pracovišť ve Velké zoologické posluchárně (Viničná 7, 2. patro) nebo v Krajinově posluchárně (Benátská 2, 2. patro). Všichni zájemci jsou srdečně zváni. Prezentují se zejména:

  • odborné přednášky domácích i zahraničních hostů katedry (často společně s jinými katedrami). Typická délka prezentace bývá okolo 1 hodiny, následuje diskuse.
  • zadaná témata a průběžné výsledky studentských prací (podrobné informace o organizaci studentských seminářů). Seminář se studentskými prezentacemi obvykle plně využije v rozvrhu zarezervovaných 90 minut.
  • tématické prezentace o projektech řešených na katedře.

Po zajímavých přednáškách hostů se často diskuse přesouvá do méně formálního prostředí v blízkém okolí, např. restaurace s minipivovarem Pivovarský dům nebo klubu Mrtvá ryba. Posledním předvánočním „seminářem“ je již tradičně celodenní výlet v okolí Prahy zakončený ve vhodném restauračním zařízení.

20. únor          Začátek letního semestru: informace pro studenty

27. únor          Prezentace doktorských a začínajících diplomových prací I. – v angličtině

6. březen         Prezentace začínajících diplomových prací II. – v angličtině

13. březen       Prezentace bakalářských prací I.

20. březen       Prezentace bakalářských prací II.

27. březen       Petr Pokorný (Centrum pro teoretická studia Přf UK a AV ČR, Praha) Holocén jako antropocén? Jak moc ovlivnili lidé postglaciální vývoj naší přírody? (s katedrou zoologie, Velká zoologická posluchárna)

3. duben          UNCE (s katedrami zoologie a botaniky, Krajinova posluchárna) – v angličtině

10. duben        Michail Rovatsos (katedra ekologie PřF UK) Evolution of sex chromosomes in reptiles: shared ancestry or co-option? (s katedrou zoologie, Velká zoologická posluchárna) – v angličtině

17. duben        Marianne Espeland (Zoological Research Museum Alexander Koenig, Bonn, Germany): Butterfly phylogenomics at multiple levels: new approaches to answer some old questions in butterfly biology (s katedrou zoologie, Velká zoologická posluchárna) – v angličtině

24. duben        Manfred Gahr (Max Plant Institute for Ornithology, Germany) Hormone-dependent vocal commucation of songbirds (s katedrou zoologie, Velká zoologická posluchárna) – v angličtině

1. a 8. květen  Státní svátky

Program semináře Centra pro výzkum dynamiky biodiverzity (UNCE) (3. duben) – v angličtině

Petr Janšta (Dept. of Zoology): Phylogeny, evolution and biology of jewel wasps (Hymenoptera: Chalcidoidea)

Tyler Kohler (Dept. of Ecology): Microbial cells exported from Arctic glaciers: patterns and processes in structuring meltwater assemblages

Clement Lafon-Placette (Dept. of Botany): Sexual selection, phenotypic divergence and speciation in plants

Antonín Macháč (Center for Theoretical Study): Ecology of avian diversification

Prezentace témat začínajících magisterských prací I. (27. únor) – v angličtině

Jan Ehl: The importance of sexual dimorphism for evolutionary stability of genotypic sex determination (4. ročník doktorského studia, školitel: Lukáš Kratochvíl)

Lukáš Vlk: Role of exotic woody plant species in introductions of non-native symbiontic fungi (1. ročník doktorského studia, školitelé: Petr Kohout a Petr Pyšek)

Lucie Vaníčková: Assessment of leaf area development in European beech stand (magisterská práce, školitel: Vít Šrámek)

Prezentace témat začínajících magisterských prací II. (6. březen) – v angličtině

Monika Nečasová: Mapping the distribution of red deer and sika deer hybrids in Czechia using audio recordings (školitel: Pavel Pipek)

Ondřej Šimera: Factors influencing a development of the key species of storage pests on selected stored dried minor crops (školitel: Radek Aulický)

Pavla Halamová: Influence of fire disturbances on moth communities in Central European forests (školitel: Robert Tropek)

Vojtěch Brlík: Do conditions on the non-breeding grounds carry-over to phenology of subsequent phases of the annual cycle in the Great Reed Warbler? (školitel: Petr Procházka)

Prezentace témat bakalářských prací I. (13. březen)

Matouš Jimel: Arctic winter ecology - filamentous alga Tribonema sp. adaptation to cryoinjuries (školitel: Josef Elster)

Zuzana Kozlová: Variabilita tichých trylků - potenciálních indikátorů kavality, ve zpěvech samců lindušky lesní (školitelka: Tereza Petrusková)

Tereza Štochlová: Reintrodukce motýlů (Lepidoptera) (školitel: Ondřej Sedláček)

Tomáš Charvát: Evoluce způsobů určení pohlaví a pohlavních chromosomů hadů (školitel: Lukáš Kratochvíl)

Tereza Šamšulová: Ekologie, diverzita a biogeografie sladkovodních zelených řas v polárních oblastech, porovnání metod studia diverzity této skupiny (školitel: Linda Nedbalová)

Adéla Šliková: Mechanismy a důsledky pasivní disperze sladkovodních klanonožců (školitel: Petr J. Juračka)

Prezentace témat bakalářských prací II. (20. březen)

Dominika Branišová: Migrační rozhraní u evropských ptáků (školitel: David Hořák)

Vjačeslav Jačmeněv: Význam UV pro vážky (Odonata) a další hmyz (školitel: Martin Černý)

Laura Fischerová: Měření efektivity predátorů prostřednictvím klecových exkluzních pokusů (školitel: Pavel Kindlmann)

Martina Štretová: Potravní ekologie sladkovodních ploštic (Heteroptera: Nepomorpha) (školitel: Veronika Sacherová)

Lenka Váňová: Riziko vymření různě velkých populace (školitel: David Storch)

Alexander Nagy: Faktory ovlivňující strukturu metaspolečenstev sladkovodních bezobratlých s různou schopností disperse (školitel: Petr J. Juračka)

Barbora Matysová: Dominance různých skupin živočichů v terestrických ekosystémech (školitel: David Storch)

Zde jsou programy seminářů jednotlivých semestrů ke stažení v pdf.

Letní semestr 2018/2018
Zimní semestr 2017 / 2018
Letní semestr 2016 / 2017
Zimní semestr 2016 / 2017
Letní semestr 2015 / 2016
Zimní semestr 2015 / 2016
Letní semestr 2014 / 2015
Zimní semestr 2014 / 2015
Letní semestr 2013 / 2014
Zimní semestr 2013 / 2014
Letní semestr 2012 / 2013
Zimní semestr 2012 / 2013

Letní semestr 2011 / 2012
Zimní semestr 2011 / 2012

Letní semestr 2010 / 2011
Zimní semestr 2010 / 2011
Letní semestr 2009 / 2010
Zimní semestr 2009 / 2010
Letní semestr 2008 / 2009
Zimní semestr 2008 / 2009
Letní semestr 2007 / 2008
Zimní semestr 2007 / 2008
Zimní semestr 2006 / 2007

Akce dokumentů