E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSemináře katedry

Aktuální program seminářů

Semináře se konají v úterý od 15.00 do 16.30, obvykle v seminární místnosti B2P (Viničná 7, 2. patro, pravá půdní vestavba, č. 250-251), v případě společných seminářů více pracovišť ve Velké zoologické posluchárně (Viničná 7, 2. patro) nebo v Krajinově posluchárně (Benátská 2, 2. patro). Všichni zájemci jsou srdečně zváni. Prezentují se zejména:

 • odborné přednášky domácích i zahraničních hostů katedry (často společně s jinými katedrami). Typická délka prezentace bývá okolo 1 hodiny, následuje diskuse.
 • zadaná témata a průběžné výsledky studentských prací (podrobné informace o organizaci studentských seminářů). Seminář se studentskými prezentacemi obvykle plně využije v rozvrhu zarezervovaných 90 minut.
 • tématické prezentace o projektech řešených na katedře.

Po zajímavých přednáškách hostů se často diskuse přesouvá do méně formálního prostředí v blízkém okolí, např. restaurace s minipivovarem Pivovarský dům nebo klubu Mrtvá ryba. Posledním předvánočním „seminářem“ je již tradičně celodenní výlet v okolí Prahy zakončený ve vhodném restauračním zařízení.

 • 3. října 
  Zahájení semestru: informace o výuce
 • 10. října
  Radka Reifová (Katedra zoologie, Přf UK):
  Genetics and ecology of speciation in nightingales: What can nightingales tell us about the mechanisms of species origin?
 • 17. října
  Ben Evans (McMaster University, Kanada):
  Evolution of new sex chromosomes in frogs, and what it tells us about us
  (společně s Katedrou buněčné biologie a s Katedrou zoologie, Velká zoologická posluchárna)
 • 24. října
  Prezentace témat začínajících magisterských prací I.
 • 31. října
  Prezentace témat začínajících magisterských prací II.
 • 7. listopadu
  Wolfgang Forstmeier (Max Planck Institute für Ornithologie, Seewiesen, Německo):
  How research on mate choice in zebra finches reveals weaknesses in our scientific method
  (společně s Katedrou zoologie, Velká zoologická posluchárna)
 • 9. – 11. listopadu
  Výjezdní seminář Podhradí u Ledče nad Sázavou – prezentace 1. a 3. ročníků Ph.D. 
 • 14. listopadu
  Jiří Flousek (Správa Krkonošského národního parku):
  Ptáci Krkonoš před 30 lety a dnes
  (společně s Katedrou zoologie, Velká zoologická posluchárna)
 • 21. listopadu 
  Kateřina Sam (Entomologický ústav AV ČR, České Budějovice):
  Multitrophic interactions alias how do the plants cry for help and how the predators respond
  (společně s Katedrou botaniky, Krajinova posluchárna)
 • 28. listopadu
  Chris Klingenberg (The University of Manchester, Velká Británie):
  Using morphometrics to study evolution and development of form – general trends and why plants may be special
  (společně s Katedrou botaniky, Krajinova posluchárna)
 • 5. prosince
  UNCE – seminář Centra pro výzkum dynamiky biodiversity
  (společně s Katedrou botaniky a zoologie, Krajinova posluchárna)
 • 12. prosince
  Ivan Horáček (Katedra zoologie, Přf UK):
  Historie netopýrů Evropy
  (společně s Katedrou zoologie, Velká zoologická posluchárna)
 • 19. prosince
  Vánoční výlet Katedry ekologie
 • 9. ledna
  Prezentace pokračujících diplomových prací: poster session

Program semináře Centra pro výzkum dynamiky biodiverzity (UNCE) (5. prosince)

 • Tereza Petrusková (Katedra ekologie): Strnadi a občanská věda – od globální invaze po individuální teritoria
 • Michal Vinkler (Katedra zoologie): Evoluce virulence nového bakteriálního patogena v ptačím hostiteli
 • Tomáš Koubek (Katedra botaniky): Plastické změny specific leaf area a dalších druhových vlastností lučních bylin
 • Vít Hubka (Katedra botaniky): Pohlavní (ne)kompatibilita u hub a její důsledky pro druhový koncept

Prezentace témat začínajících magisterských prací I. (24. října)

 • Jan Ehl: The importance of sexual dimorphism for evolutionary stability of genotypic sex determination (prezentace 3. ročníku Ph.D., školitel: Lukáš Kratochvíl)
 • Marek Brinzák: Physiological pace – of – life syndroms of mountain and lowland birds on Mt Cameroon (školitel: Tomáš Albrecht)
 • Lenka Rajmonová: The effect of the quality of scattered vegetation on the presence of birds in agriculture landscape (školitel: Jiří Reif)
 • Miroslav Petruf: Mist netting and automatic recording as tools for investigating bird communities along the altitudinal gradient on Mt. Cameroon (školitel: Ondřej Sedláček)

Prezentace témat začínajících magisterských prací II. (31. října)

 • Tereza Jaroměřská: Elemental composition of Tardigrada and Rotifera in cryoconite sediment in Svalbard (školitel: Jakub Žárský)
 • Michaela Mojžišová: Tesing of the occurence of chronic infections caused by crayfish plague pathogen in the Czech Republic (školitel: Adam Petrusek)
 • Pavel Karel Bystřický: Microhabitat preference and sexual interactions between cryptic lineages of Gammarus fossarum in the Czech Republic (školitel: Adam Petrusek)
 • Barbora Charvátová: Habitat structure as determinant of avian abundances (školitel: David Hořák)

Zimní semestr 2017 / 2018 (pdf)

Zde jsou programy seminářů jednotlivých semestrů ke stažení v pdf.

Zimní semestr 2017 / 2018
Letní semestr 2016 / 2017
Zimní semestr 2016 / 2017
Letní semestr 2015 / 2016
Zimní semestr 2015 / 2016
Letní semestr 2014 / 2015
Zimní semestr 2014 / 2015
Letní semestr 2013 / 2014
Zimní semestr 2013 / 2014
Letní semestr 2012 / 2013
Zimní semestr 2012 / 2013

Letní semestr 2011 / 2012
Zimní semestr 2011 / 2012

Letní semestr 2010 / 2011
Zimní semestr 2010 / 2011
Letní semestr 2009 / 2010
Zimní semestr 2009 / 2010
Letní semestr 2008 / 2009
Zimní semestr 2008 / 2009
Letní semestr 2007 / 2008
Zimní semestr 2007 / 2008
Zimní semestr 2006 / 2007

Akce dokumentů