E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSemináře katedry

Aktuální program seminářů

Semináře se konají v úterý od 15.00 do 16.30, obvykle v seminární místnosti B2P (Viničná 7, 2. patro, pravá půdní vestavba, č. 250-251), v případě společných seminářů více pracovišť ve Velké zoologické posluchárně (Viničná 7, 2. patro) nebo v Krajinově posluchárně (Benátská 2, 2. patro). Organizaci seminářů zajišťuje Adam Petrusek (petrusek@cesnet.cz). Všichni zájemci jsou srdečně zváni. Prezentují se zejména:

 • odborné přednášky domácích i zahraničních hostů katedry (často společně s jinými katedrami). Typická délka prezentace bývá okolo 1 hodiny, následuje diskuse.
 • zadaná témata a průběžné výsledky studentských prací (podrobné informace o organizaci studentských seminářů). Seminář se studentskými prezentacemi obvykle plně využije v rozvrhu zarezervovaných 90 minut.
 • tématické prezentace o projektech řešených na katedře.

Po zajímavých přednáškách hostů se často diskuse přesouvá do méně formálního prostředí v blízkém okolí, např. restaurace s minipivovarem Pivovarský dům nebo klubu Mrtvá ryba. Posledním předvánočním „seminářem“ je již tradičně celodenní výlet v okolí Prahy zakončený ve vhodném restauračním zařízení.

 • 21. února
  Prezentace začínajících diplomových prací
  Zahájení semestru: informace o výuce
 • 28. února
  Philippe Choler (CNRS & Univ. Grenoble Alpes, France):
  Integrating ecology and evolution to investigate multi-trophic species assemblages: a case study from temperate European mountains
  (společně s Katedrou botaniky, Benátská, Krajinova posluchárna)
 • 7. března 
  Prezentace témat bakalářských prací I.
 • 14. března
  Prezentace témat bakalářských prací II.
 • 21. března
  Niall Burton (British Trust for Ornithology):
  Behavioural ecology in an applied world: assessing the potential impacts of wind farms on seabirds
 • 28. března
  Lukáš Falteisek (Katedra ekologie PřF UK):
  Abandoned mines – window to prokaryotic world
 • 4. dubna
  David Storch et al. (Katedra ekologie PřF UK & CTS):
  Africa from Windhoek to Savanna Dry: Bird diversity changes along a continent-wide productivity gradient
  (společně s Katedrou zoologie, Viničná 7, Velká zoologická posluchárna)
 • 11. dubna
  UNCE
  (společně s Katedrou botaniky a zoologie, Benátská, Krajinova posluchárna)
 • 18. dubna
  Antonín Macháč (Katedra ekologie PřF UK & CTS):
  Diversity dynamics across scales
  (společně s Katedrou botaniky a zoologie, Benátská, Krajinova posluchárna)
 • 25. dubna 
  Miroslav Kutal (Mendelova univerzita v Brně & Hnutí Duha Olomouc):
  Velké šelmy v ČR a ve střední Evropě: aktuální trendy a monitoring populací – jaké jsou limity dalšího šíření?
  (společně s Katedrou zoologie, Viničná 7, Velká zoologická posluchárna)
 • 2. května
  Klára Řeháková (Biologické centrum & Botanický ústav AV ČR, České Budějovice):
  The phenomenon of the biological soil crust
 • 9. května - pozor změna!

  Giulia Zancolli (Bangor University, Wales, United Kingdom):
  Animal venom: the evolution of a biochemical weapon
  (společně s Katedrou zoologie, Viničná 7, Velká zoologická posluchárna)

Program semináře Centra pro výzkum dynamiky biodiverzity (UNCE) (11. dubna)

 • Zdeněk Janovský (Katedra botaniky): Role klonality v životních cyklech rostlin
 • David Svoboda (Katedra botaniky): Herbivorie a lišejníky
 • Jakub Kreisinger (Katedra zoologie): Gastrointestinální mikrobiota ptáků
 • Jana Kulichová (Katedra botaniky): Skrytá diverzita rozsivek z ekologického pohledu

Prezentace zadaných diplomových a bakalářských prací (21. února)

 • Viktorie Kolátková: Epiphytic foraminifera associated to Halophila stipulacea seagrass in the Mediterranean and the Red Sea: co-migration or random host colonization? (diplomová práce; školitelka: Katarína Holcová)
 • Bystřický Pavel Karel: Ekologické interakce a diferenciace nik koexistujících sladkovodních blešivců (bakalářská práce; školitel: Adam Petrusek)

Prezentace témat bakalářských a diplomových prací (7. března)

 • Adriana Schnebergerová: Between-year dynamics of carnivores and ungulates in the Czech landscape (diplomová práce; školitel: Petr Pyšek) 
 • Kristýna Havlíková: Ecological specializations of Czech birds based on spatial co-existence patterns (diplomová práce; školitel: David Hořák)
 • Charvátová Barbora: Teritoria a teritoriální chování u tropických ptáků (školitel: David Hořák)
 • Rajmonová Lenka: Význam rozptýlené zeleně pro ptáky v zemědělské krajině (školitel: Jiří Reif)
 • Petruf Miroslav: Niche partitioning in tropical birds (školitel: Ondřej Sedláček)
 • Jiránková Lucie: Geografická variabilita specifických struktur zpěvu u pěvců (školitel: Tereza Petrusková)
 • Kubátová Hana: Výhody a nevýhody používání atrapy v playbackových experimentech s ptáky (školitel: Tereza Petrusková)
 • Frömelová Berenika: Vztah litorálních perlooček a makrovegetace – specialisté nebo oportunisti? (školitel: Veronika Sacherová)
 • Frouba Zdeněk: Vliv fyziologické integrace na růst a komunikaci klonálních rostlin (školitel: Štěpán Janeček)

Prezentace témat bakalářských a diplomových prací (14. března)

 • Lucie Palivcová: Influence of military disturbances on succession of arthropod communities in Brdy (diplomová práce; školitel: Robert Tropek)
 • Filip Jan: Vliv fragmentace krajiny na vlastnosti polinačních sítí v lučních společenstvech (školitel: Robert Tropek)
 • Halamová Pavla: Změny biodiverzity a složení společenstev hmyzu při obnově tropických ekosystémů (školitel: Robert Tropek)
 • Karlíčková Kristýna: Akariázy a domácí roztoči (školitel: Jan Hubert)
 • Molva Vít: Bakterie asociované z čmelíkem kuřím (Dermanyssus galinae) (školitel: Jan Hubert)
 • Navrátilová Blanka: Melissococcus plutonius jako původce hniloby včelího plodu (školitel: Jan Hubert)
 • Šimera Ondřej: Prostorové korelace v populační dynamice lýkožrouta smrkového (školitel: Pavel Kindlmann)
 • Vaníčková Lucie: Úloha lesa ve vodním režimu a místním klimatu (školitel: Jan Pokorný)

Zimní semestr 2017 / 2018 (pdf)

Zde jsou programy seminářů jednotlivých semestrů ke stažení v pdf.

Letní semestr 2016 / 2017
Zimní semestr 2016 / 2017
Letní semestr 2015 / 2016
Zimní semestr 2015 / 2016
Letní semestr 2014 / 2015
Zimní semestr 2014 / 2015
Letní semestr 2013 / 2014
Zimní semestr 2013 / 2014
Letní semestr 2012 / 2013
Zimní semestr 2012 / 2013

Letní semestr 2011 / 2012
Zimní semestr 2011 / 2012

Letní semestr 2010 / 2011
Zimní semestr 2010 / 2011
Letní semestr 2009 / 2010
Zimní semestr 2009 / 2010
Letní semestr 2008 / 2009
Zimní semestr 2008 / 2009
Letní semestr 2007 / 2008
Zimní semestr 2007 / 2008
Zimní semestr 2006 / 2007

Akce dokumentů