E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCena Vojtěcha Jarošíka za vynikající studentskou publikaci v ekologii

Na počest vynikajícího českého ekologa a zakladatele katedry ekologie PřF UK, prof. Vojtěcha Jarošíka, vyhlašuje katedra spolu s Českou společností pro ekologii cenu za vynikající studentskou publikaci v oboru ekologie. Cena je udělována za původní vědeckou publikaci publikovanou v respektovaném mezinárodním časopise, jejímž prvním autorem je student či studentka české vysoké školy. Cena je spojena s finanční odměnou ve výši 10 tisíc Kč.

Laureáti ceny:

 • za rok 2017: Nichola S. Plowman (Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologické centrum AV ČR, Entomologický ústav) za publikaci:
  Plowman N.S., Hood A.S.C., Moses J., Redmond C., Novotny V., Klimes P. & Fayle T.M. (2017): Network reorganization and breakdown of an ant–plant protection mutualism with elevation. Proceedings of the Royal Society B, 284: 20162564.
 • za rok 2016: Ivana Vejříková (Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologické centrum AV ČR, Hydrobiologický ústav) za publikaci: 
  Vejříková I., Vejřík L., Syväranta J., Kiljunen M., Čech M., Vašek M., Sajdlová Z., Chung S.H.T., Šmejkal M., Blabolil P., Frouzová J. & Peterka J. (2016): Distribution of herbivorous fish is frozen by low temperature. Scientific Reports 6, 39600. DOI 10.1038/srep39600
  a Petr Čapek (katedra biologie ekosystémů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích) za publikaci:  
  Čapek P., Kotas P., Manzoni S. & Šantrůčková H. (2016): Drivers of phosphorus limitation across soil microbial communities. Functional Ecology 30, 1705–1713. DOI 10.1111/1365-2435.12650
 • za rok 2015: Martin Weiser (katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy) za publikaci:
  Weiser M. & Smyčka J. (2015): A simple model for the influence of habitat resource availability on lateral clonal spread. Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences 282: 20150327. DOI 10.1098/rspb.2015.0327
 • za roky 2013-14: Veronika Kalusová (Ústav botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity) za publikaci:
  Kalusová V., Chytrý M., Peet R.K. & Wentworth T.R. (2014): Alien species pool influences the level of habitat invasion in intercontinental exchange of alien species. Global Ecology and Biogeography 23: 1366–1375. DOI 10.1111/geb.12209

Kdo se může přihlásit:

 • student(ka) nebo absolvent(ka) řádného denního studia české vysoké školy (jakékoli národnosti / státního občanství) či navazujícího kombinovaného studia po uplynutí řádné doby denního studia, 
 • do 35 let věku (k datu prvního zveřejnění publikace, vč. online early)

Podmínky soutěže: 

 • cena se uděluje za prvoautorský článek pregraduálního nebo doktorského studenta/studentky zveřejněný v respektovaném recenzovaném časopise v kalendářním roce, za který se cena uděluje
 • prezentovaný výzkum byl realizován na české akademické instituci nebo pod její záštitou (např. terénní výzkum může být kdekoli na světě a mezinárodní spolupráce je samozřejmě vítána, ale práce by měla mít vazby na aktivity mateřské instituce v ČR)
 • datum přijetí publikace k tisku musí předcházet datu obhajoby disertační či diplomové práce uchazeče

Co je třeba předložit:

 • PDF nominované publikace (finální verzi, nikoli Online First)
 • stručné zdůvodnění (do 100 slov), v čem spočívá mimořádnost práce (s uvedením její plné citace)
 • shrnutí autorského podílu prvního autora
 • stručný odborný životopis (obsahující i data narození, zahájení a případně ukončení studia)

O ceně rozhoduje odborná komise složená ze zástupců katedry ekologie PřF UK a České společnosti pro ekologii. Komise se bude rozhodovat na základě originality práce a jejího příspěvku k ekologickému poznání, přičemž ekologie je chápána jako biologická disciplína zabývající se vztahy mezi organismy a prostředím na nejrůznějších úrovních organizace (populace, druhy, společenstva, ekosystémy).

Cena je spojena s finanční odměnou 10 tisíc Kč. Bude udělována každoročně. (Komise si však vyhrazuje právo rozhodnout o neudělení ceny v daném roce.) Slavnostní udělení ceny proběhne během konference České společnosti pro ekologii, pokud se v daném roce koná. Laureáti z posledních dvou let budou vždy vyzváni k přednesení příspěvků o oceněných pracích na této konferenci. 

V ROCE 2019 LZE PŘIHLÁSIT PRÁCE VYŠLÉ VE FINÁLNÍ PODOBĚ V ROCE 2018

Jak se přihlašovat: mailem na ecology@natur.cuni.cz, předmět “Cena Vojtěcha Jarošíka”

Kdy se přihlašovat: do 15. května 2019

Prof. Vojtěch Jarošík v novozélandských horách v březnu 2011. 

Více o jeho životě a vědecké kariéře je shrnuto v tomto článku:

Pyšek P. (2013): The journey is the reward: Life and work of Vojtěch Jarošík (1958–2013). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77: 335–345.

Akce dokumentů