E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDny geografie - základní informace

Dny geografie je název pro popularizačně vzdělávací akci, která v českém prostředí volně navazuje na tradice v anglosaských zemích (konkrétně na Geography Awareness Week, GIS Day a Day of Geography).

V Česku tradici této akce položila Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, od roku 2014 je akce pořádáno po celém Česku. A to vždy ve 3. či 4. listopadovém týdnu.

Akce si klade za cíl prostřednictvím Dnů geografie upozornit na obrovskou šíři geografických témat a problémů, které řeší jednotlivá pracoviště a současně zdůraznit význam geografie v moderní společnosti. Právě geografie a geografové jsou jedinými badateli, kteří jsou schopni sociálně geografické i fyzicko-geografické jevy sledovat v prostoru, hodnotit prostorové dopady některých činností a sledovat a hodnotit prostorové rozdíly a podobnosti mezi regiony. Geograf tak nachází uplatnění v moderní společnosti od veřejné správy přes regionální politiku až ke sledování důsledků globálních klimatických změn, nebo příčin a důsledků povodní.

 

 

Akce dokumentů