E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPodpora studentů se speciálními potřebami

Přírodovědecká fakulta usiluje o zajištění rovných podmínek pro všechny své studenty. Pro radu a pomoc studentům (i uchazečům o studium) se speciálními potřebami je k dispozici kontaktní osoba, RNDr. Dana Fialová, Ph.D., k dispozici jsou též konzultace s psychologem.

V případě jakýkoliv dotazů nebo připomínek ke službám pro studenty se speciálními potřebami na PřF UK se neváhejte obrátit na kontaktní osobu. Využít můžete také anonymní formulář zde.

Kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami

RNDr. Dana Fialová, Ph.D.

E-mail: dana.fialova@natur.cuni.cz
Telefon: 221 951 397
Pracovna: Albertov 6, 4NP (3. patro), místnost 342
Konzultační hodiny: kdykoliv po předchozí domluvě

Plán cesty od výtahu do pracovny kontaktní osoby

Kdo je student se speciálními potřebami

A. Student se zrakovým postižením

A1. lehce zrakově postižený / uživatel zraku

A2. těžce zrakově postižený / uživatel hmatu/hlasu

B. Student se sluchovým postižením

B1. nedoslýchavý / uživatel verbálního jazyka

B2. neslyšící / uživatel znakového jazyka

C. Student s pohybovým postižením

C1. s postižením dolních končetin (paraplegie)

C2. s postižením horních končetin (jemné motoriky)

D. Student se specifickou poruchou učení

E. Student s poruchou autistického spektra

F. Student s jinými obtížemi

Podmínky evidence studentů se speciálními potřebami

1. Informovaný souhlas studenta

2. Potvrzení o zdravotním postižení

a. doklad o zdravotním postižení ve smyslu 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nebo

b. doklad o invaliditě libovolného stupně ve smyslu 39 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, nebo

c. průkaz mimořádných výhod libovolného stupně ve smyslu 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, nebo

d. doklad o specifické poruše učení zjištěné na základě obecně dohodnutých výsledků v obecně dohodnutých psychometrických testech, nebo

e. lékařská zpráva o výsledcích odborného lékařského vyšetření v případě osob s psychickou poruchou nebo s chronickým somatickým onemocněním, pokud se nemohou prokázat doklady uvedenými výše v písm. a) c)

3. Provedení funkční diagnostiky

Prvním krokem k zařazení mezi studenty se speciálními potřebami je domluvit si schůzku s kontaktní osobou, která studentovi vysvětlí všechny podmínky evidence a zařídí mu funkční diagnostiku. Podrobnější a praktické informace najdete zde.

Bezbariérová přístupnost budov Přírodovědecké fakulty

Podrobné informace o přístupnosti budov najdete zde.

Další informace

Akce dokumentů