E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


Donatio Univesitatis Carolinae pro Davida Storcha

Při příležitosti výročí 671 let od založení UK předal rektor UK, profesor Tomáš Zima, Cenu Miloslava Petruska za prezentaci Univerzity Karlovy, Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin a také prémii Donatio Univesitatis Carolinae, která byla mj. udělena také Davidovi Storchovi z naší katedry. Gratulujeme!

Publikováno 9.5.2019

Jak klima ovlivňuje rostlinné znaky?

Irena Šímová z Katedry ekologie PřF UK je jedním ze dvou hlavních autorů studie, na níž se podíleli vědci z celkem 23 pracovišť napříč Evropou a Amerikou. Jejím hlavním cílem bylo zjistit, které znaky dřevin a bylin na americkém kontinentu jsou ovlivněny klimatem. K analýze vědci využili dat v databázích BIEN a TRY. Ty obsahují rozsáhlý soubor dat o výskytech rostlinných druhů a rostlinných znacích. U dřevin se podařilo odhalit jasný vliv klimatu na jednotlivé znaky. Tyto dvě růstové formy rostlin – dřeviny a byliny - mají zřejmě odlišné životní strategie.

Publikováno 9.5.2019

Hrozí člověku nebezpečí od arktických komárů?

Komáři jsou známí jako přenašeči celé řady nebezpečných onemocnění. Většině z nás se v této souvislosti pravděpodobně vybaví známé tropické choroby, např. malárie. S některými se však lze setkat i v polárních oblastech. Na zmapování výskytu potenciálně nebezpečných virů u komárů v Arktidě se zaměřil výzkumný tým vedený pracovníky Ústavu parazitologie Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích společně s dalšími pracovišti, včetně Katedry ekologie Karlovy Univerzity.

Publikováno 26.3.2019

Jak obodovat invazi?

Existuje několik dokumentů, které uvádějí přehled nejhorších nepůvodních druhů v Evropě a jejichž cílem je zvýšit povědomí o biologických invazích a jejich možném dopadu. Mezinárodní tým, včetně profesora Petra Pyška z Katedry ekologie Přírodovědecké fakulty, se však rozhodl vytvořit první seznam založený na objektivních, přesně definovaných kritériích, který hodnotí invazní druhy rostlin a živočichů s ohledem na jejich skutečný potenciál působit v Evropě ekologické a socioekonomické škody.

Publikováno 26.3.2019

Petr Pyšek získává dvě důležitá ocenění

Petr Pyšek se umístil, tak jako loni, v žebříčku jednoho procenta nejcitovanějších vědců planety ve svém oboru. Zároveň obdržel ocenění Nadačního fondu Neuron.

Publikováno 4.12.2018

Akce dokumentů