E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


Nejlepší poster na Zoologických dnech 2017

Vojtěch Kubelka získal cenu za nejlepší poster na Zoologických dnech v Brně s příspěvkem: Kubelka V., Šálek M., Tomkovich P., Freckleton R., Székely T.: Global patterns of nest predation among shorebirds. Gratulujeme!

Publikováno 20.3.2017

Produktivita prostředí – klíčová proměnná, kterou neumíme stanovit

Článek Ireny Šímové a Davida Storcha, poukazující na zásadní mezery v porozumění klíčové ekologické veličině a jejímu rozložení na povrchu Země, vyhrál v soutěži E4 (Ecography Award for Excellence in Ecology and Evolution) časopisu Ecography cenu za nejlepší přehledový článek (review) v konkurenci 45 zaslaných rukopisů.

Publikováno 28.1.2017

Dvě Ceny děkana za rok 2016

Naše katedra slaví další úspěchy, a to hned dvě Ceny děkana Přírodovědecké fakulty! Přímo z rukou pana děkana Jiřího Zimy jí v kategorii mladý pracovník obdržela Martina Johnson Pokorná, za nejlepší dizertaci pak ocenění převzala Agata Mrugała.

Publikováno 15.12.2016

Výprava po stopách Vojty Jarošíka

Zveme vás na výpravu po stopách profesora Vojtěcha Jarošíka za původními i nepůvodními druhy naší přírody, za středověkou atmosférou hradu Velhartice a jeho okolí.

Publikováno 22.3.2016

Tradiční vánoční katedrový výlet

Přijměte prosím pozvání na tradiční katedrový výlet, který se letos odehraje v úterý 15. prosince! Více informací níže.

Publikováno 8.12.2015

Nová kniha o ekologické obnově míst narušených těžbou a průmyslem

Právě vychází druhé, výrazně doplněné vydání knihy o ekologické obnově míst silně narušených těžbou a jiným průmyslem. Kniha je stručným shrnutím poznatků o významu různých typů narušených stanovišť pro biodiverzitu středoevropské krajiny, se zřetelem na zhodnocení různých přístupů používaných při jejich rekultivacích. Tímto tématem se na katedře ekologie zabývá skupina vedená Robertem Tropkem, jejíž výsledky byly podkladem několika kapitol.

Publikováno 8.11.2015

Zjištění českých ekologů mohou pomoci při předvídání globálních změn

Příčinami rozdílů v biologické rozmanitosti na povrchu Země se prostřednictvím analýzy dostupných dat a vlastního terénního výzkumu zabýval tým českého ekologa Davida Storcha. Výsledky spolupráce s několika světovými pracovišti, například s americkou Yaleovou univerzitou, publikovaly nejprestižnější časopisy, mezi nimi i Nature nebo elitní Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Přínos tohoto základního výzkumu nyní Cenou předsedy ocenila i Grantová agentura České republiky, která ho financovala.

Publikováno 9.9.2015

Akce dokumentů