E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPyrit – Minerál roku 2023!

Komise pro rudní mineralogii při Mezinárodní mineralogické asociaci (IMA-COM) vyhlásila pyrit za svůj minerál roku. Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů navazuje na své loňské aktivity a v součinnosti se zmíněnou komisí rovněž vyhlašuje pyrit za český minerál roku 2023.

Pyrit je v přírodě nejhojnějším sulfidem. Vyskytuje se, byť třeba jen v malém množství, v celé řadě běžných hornin. Na našem území se nacházejí výskyty usazených hornin, které jsou pyritem velmi bohaté. V minulosti byly dokonce těženy, protože pyrit byl využíván k výrobě kyseliny sírové, která je důležitou látkou používanou v chemickém průmyslu. 

Komise pro rudní mineralogii při Mezinárodní mineralogické asociaci (IMA-COM) vyhlásila pyrit za svůj minerál roku. Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů navazuje na své loňské aktivity a v součinnosti se zmíněnou komisí rovněž vyhlašuje pyrit za český minerál roku 2023. V jeho rámci bude uspořádán seminář pro učitele i veřejnost, vyhlášena výtvarná soutěž a uveřejněn článek o tomto minerálu v některém z periodik věnovaných učitelství a didaktice geologie. Odpovědnou a kontaktní osobou zmíněných akcí je Dr. Dobroslav Matějka (dobroslav.matejka@natur.cuni.cz).

https://mstdn.science/@IMA_Ore/109834520392744660

Pyrit - Navajún, Španělsko (foto: Petr Jan Juračka, sbírka Dinosauria Museum Prague)


 

Publikováno: Pondělí 13.02.2023 13:50

Akce dokumentů