E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Složka pro aktuality, upozornění a události
poster
Pracovníci Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů se představují na na posteru
Nové internetové stránky výzkumné skupiny environmentální geochemie
logo_egg.gif
bollinger-poster.pdf
Cover Page v časopise Astrobiology
Magisterské zkoušky jaro 2013.docx
Magisterské zkoušky jaro 2013 (2).doc
schéma
schéma
Článek o vlivu mikrobů na extrémně vysoké koncentrace arsenu v podzemní vodě
schéma
schéma
EP.gif
Applied_spectroscopy_July_2013_cover.jpg
Cover page v červencovém čísle Applied Spectroscopy
Applied_spectroscopy_July_2013_cover.jpg
Astrobiology_cover.jpg
Nový WEB fakulty
Našli jste na našich stránkách nějakou chybu?
Aktualizované požadavky k bakalářské práci HPZ pro rok 2014
Na stránkách věnované studiu na Geologické sekci i ÚGMNZ naleznete aktualizované požadavky pro bakalářské práce v oboru HPZ.
Bakalářské práce požadavky ÚGMNZ pro HPZ 2014.doc
Článek o zdrojích uhlíku v Pilbarském kratonu (Austrálie) v prestižním časopise Gondwana Research
GR.gif
Nové možnosti aplikace miniaturizovaných mobilních Ramanovských spektrometrů pro detekci aminokyselin v extrémních podmínkách
raman.gif
Nový přehledový článek o využití moderních přenosných a mobilních Ramanovských spektrometrů
V 8. čísle letošního ročníku prestižního časopisu Chemical Reviews of the Royal Society (IF 24.892) vychází článek „The role of mobile instrumentation in novel applications of Raman spectroscopy: archaeometry, geosciences, and forensics“. Chem Rev.Roy.Soc, 2014 , 43, 2628-2649, jehož spoluatorem je Jan Jehlička z Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů.
GA.gif
Nový přehledový článek o krystalochemii a paragenezi minerálů arzenu
V 79. čísle prestižního přehledového periodika Reviews in Mineralogy and Geochemistry vychází článek „Parageneses and Crystal Chemistry of Arsenic Minerals“, jehož spoluatorem je Petr Drahota z Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů.
v79_cvr.jpg
Pozvánka na obhajobu doktorské dizertační práce
Mgr. Zdeňka Čermáková:​ "Mineralogical analysis of historical paintings".
Pozvánka na obhajobu doktorské dizertační práce
Mgr. Jana Švandová:​ "Teplotní a hydratační vlivy na stabilitu bentonitových bariér hlubinných úložišť radioaktivního odpadu"
Termíny státních závěrečných zkoušek v jarním termínu
Dne 8.6. 2015 proběhne SZZ bakalářského studia, 9.6. 2015 obhajoby diplomových prací a 10.6. navazující SZZ.
Přednáška "How geologists can help archeologists? Archeometry of ceramics"
Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů srdečně zve všechny zájemce na přednášku Dr. Marty Mileusnić, která se bude konat ve středu 12. května 2015 od 15:00 v Mineralogické posluchárně.
Marta M.jpg
HOW GEOLOGISTS CAN HELP ARCHAEOLOGISTS.pdf
Termíny státních závěrečných zkoušek v podzimním termínu
Dne 7.9. 2015 proběhne SZZ bakalářského studia, 8.9. 2015 obhajoby diplomových prací a 9.9. navazující SZZ.
plakatek
Helmut Weissert: Carbon cycle and climate - from the geological past into the 21st century
Geologická sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze Vás zve na přednášku prof. Helmuta Weisserta , který působí v oddělení věd o Zemi na ETH v Zurichu. Jeho hlavními vědeckými zájmy jsou paleoceanografie, paleoklimatologie, výzkum globálního uhlíkového cyklu, sedimentologie a geochemie stabilních izotopů.
wiesner.png
Termíny státních závěrečných zkoušek v jarním termínu
Dne 1.6. 2016 proběhne SZZ bakalářského studia, 30.5. 2016 obhajoby diplomových prací a 31.5. navazující SZZ.
Termíny státních závěrečných zkoušek v podzimním termínu
Dne 14.9. 2016 proběhne SZZ bakalářského studia, 15.9. 2016 obhajoby diplomových prací a 16.9. navazující SZZ.
Marek Tuhý získal cenu za nejlepší studentskou přednášku na 14. SGA konferenci v Kanadě
Tuhý.jpg
Tuhy poster
Tuhý.jpg
Johan_EJM
Speciální číslo European Journal of Mineralogy dedikované Zdeňku Johanovi (1935-2016)
EJM.png
Facebook ústavu je živý!
Spustili jsme facebook ÚGMNZ, kde vás budeme informovat o zajímavých novinkách.
fb-art.png
foto konf
Úspěšně proběhla mezinárodní konference „Natural stone for cultural heritage: local resources with a global impact“
fotoy.jpg
Lukáš a M
Významná vědecká ocenění pro Lukáše Palatinuse, bývalého absolventa ÚGMNZ
laureati-98-n.png
Science
archeol
ÚGMNZ a ÚGP se poprvé aktivně zapojily do oslav Mezinárodního dne archeologie.
MDA-ořez.jpg
realgar
Článek o nízkoteplotním vzniku sulfidů arzenu v prestižním časopise Geochimica et Cosmochica Acta
Ve 218. čísle prestižního periodika Geochimica et Cosmochimica Acta vychází článek „Biologically induced formation of realgar deposits in soil“, jehož prvním autorem je Petr Drahota z Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů.
212.gif
1aa
2aaa
phd
Srdečně zveme na obhajoby disertačních prací našich doktorandek
Alice-Jarosikova.jpg
Začínají semináře letního semestru
Srdečně zveme na Geochemické a Mineralogicko-ložiskové semináře našeho ústavu. Můžete se těšit na přednášky špičkových vědců z Čech, Německa, Izraele a Španělska.
images.jpg
plakat_seminare-ugmnz-LS2017-2018.pdf
plakat_seminare-ugmnz-LS2017-2018_JJ.pdf
seminare-ugmnz-LS2017-2018_opravy (1).pdf
Interview s Jakubem Trubačem
V rámci mimořádného čísla univerzitního časopisu FORUM 670 byl za Přírodovědeckou fakultu vybrán a vyzpovídán náš kolega z ÚGMNZ, Jakub Trubač.
Jakub-Trubač-Forum-300x279.png
Termíny státních závěrečných zkoušek v jarním termínu
Dne 8.6.proběhne SZZ bakalářského studia, 28.5. obhajoby diplomových prací a navazující SZZ.
Termíny státních závěrečných zkoušek v podzimním termínu
Dne 6.9. proběhnou obhajoby magisterských prací a státní zkoušky. Podrobnosti naleznete v příloze.
PD
Laureát Ceny Zdeňka Johana pro rok 2018
petr_drahota.jpg
1
2
3
4
5
6
7
8
_IMG4587.JPG
Seminář 85 + 75 = 160
Seminář u příležitosti životních jubileí prof. Pertolda a doc. Jelínka
pertold-jelinek-160.jpg
pertold-jelinek-160-seminar.pdf
Pertold.jpg
Podzimní termíny státnic a obhajob na ÚGMNZ
60 let historie ložiskových seminářů na PřF UK
Na přelomu roku 2018/2019 bylo dovršeno 60 let ložiskového a ložiskově-mineralogického semináře! Jeho historii mapuje prof. Zdeněk Pertold v příspěvku, který byl otištěn ve Zpravodaji ČGS.
sem.jpg
Šedesát let LG seminářů-8.docx
seminář12. 11. 1958.jpg
seminář 19. 11. 1958.jpg
Nový článek o sulfidizaci arzenu v prestižním časopisu Geochimica et Cosmochimica Acta
Doktorandce Magdaléně Peřesté se podařilo opublikovat nové výsledky o vzniku nízkoteplotních sulfidů arzenu v glejových půdách na lokalitě Smolotely ve středních Čechách.
sg
KHE

Akce dokumentů