E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOborové e-mailové konference

Seznam všech e-mailových konferencí, určených ke sdílení informací o příležitostech pro studenty a absolventy v daném vědním oboru.

Skupiny jsou zaměřeny na obory (výzkumná témata). Konkrétní obor obvykle není zájmem všech na jedné katedře, zároveň ale je společný pro studenty a absolventy různých studijních oborů (kateder).

Tématické e-mailové konference jsou určeny zejména studentům (všechny stupně) a absolventům PřF UK. Jedná se o službu v rámci podpory uplatnění absolventů fakulty. 

Po připojení do konference (google skupiny) budete dostávat aktuální nabídky stáží, praxí, postdoc i jiných pracovních pozic a další novinky z oboru sdílené zaměstnanci a studenty PřF UK.

Existující oborové skupiny

Do těchto skupin se můžete připojit. Předpokládá se vznik dalších skupin.

Biologie

Chemie

Geografie

Geologie

 

Pokud jste nenalezli skupinu, která by podle vás dávala smysl, kontaktujte nás.

Akce dokumentů