E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOdborné online zdroje

Elektronické informační zdroje jsou odborné informace, tedy časopisy, knihy a další údaje zprostředkovávané elektronickou formou, konkrétně v prostředí internetu.

Většina zdrojů není volně dostupná a uživatelé si k nim musí kupovat přístup. Přírodovědecká fakulta, případně celá Univerzita Karlova, nakupuje pro své zaměstnance a studenty licence k přístupu k mnohým vědecky i oborově relevantním zdrojům. K přístupu je potřeba být na IP adrese PřF Uk – tedy na počítačích na fakultě, nebo využít vzdáleného přístupu (návod k vzdálenému přístupu zde).
Agenda EIZ zahrnuje též služby jako rešeršní činnost.

 

Základní rozcestník:
Aktuality
Elektronické databáze - odkaz na Portál elektronických zdrojů UK (rozcestník podle oborů, fakult, abecedy, ...), přímý přístup i vzdálený
Elektronické knihy 
Elektronické časopisy na UK (EZB- celosvětová databáze e-časopisů)


Podle příslušných licenčních smluv je zakázáno využívat zdroje jinak než jen pro vlastní osobní okamžitou studijní a výzkumnou potřebu. Hromadné stahování dat z jednotlivých zdrojů zjevně převyšující aktuální osobní výzkumnou potřebu je považováno za porušení licenčních podmínek a může vést k zablokování přístupu ke zdroji pro celou (PřF)UK!
OPATŘENÍ DĚKANA k využívání elektronických informačních zdrojů.

Kontakt pro agendu EIZ:
Radka Lukášová
Praha 2, Albertov 6 (3.patro, místnost č. 343)
mail: radka.lukasova@natur.cuni.cz
tel.: 221 951 588
Komunikujte s námi přes FACEBOOK!

Akce dokumentů