E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVzdálený přístup k online zdrojům

  

Vzdálený přístup k fakultním EIZ

Pro vstup do licencovaných elektronických zdrojů pro PřF musíte prokázat, že patříte k PřF. Zdroje tak kontrolují IP adresy počítačů, které se k nim připojují a vpustí pouze IP adresy PřF. Chce-li se uživatel připojit k EIZ i z domova, musí využít jednu z možností pro vzdálený přístup:

1) Nastavení vašeho prohlížeče pro využití Proxy serveru PřF UK:

V prohlížeči si nastavte proxy na cache.natur.cuni.cz, port 3128. Podrobný návod na stránkách CIT.
Při přístupu na web budete přes nové okno vyzváni k zadání jména a hesla, které je stejné, jaké používáte pro svoji fakultní e-poštu. Po ověření můžete v prohlížeči přistupovat k EIZ fakulty.

2) Využití aplikace EZ Proxy. Postup je popsaný níže. Výhodou je, že se vyhnete nastavování prohlížeče.

 

Co je EZ Proxy

 • Univerzitní knihovnická aplikace pro vzdálený přístup
 • Spojuje univerzitní systémy a servery dodavatelů informačních zdrojů- tj. lze pracovat s fakultními i univerzitními informačními zdroji jak z počítačů PřF UK tak i z domova apod.
 • Vlastní seznam elektronických zdrojů naleznete na Portálu elektronických zdrojů UK (PEZ) – viz kapitola PEZ – Portál elektronických zdrojů UK .
 • Dle licenčních podmínek zajišťuje přístup k licencovaným on-line zdrojům odkudkoli pouze autorizovaným uživatelům.
 • Systém je napojen na univerzitní Centrální authentizační systém (CAS).
 • Aplikaci provozuje Ústav výpočetní techniky UK.

 

Interní uživatelé

 • Za interní uživatele EZ Proxy jsou považováni pracovníci a studenti UK s platným průkazem a heslem evidovaným v Centrální autentizační službě (CAS) https://ldap.cuni.cz .
 • Průkaz zaměstnance UK je vydáván na některém z výdejních center UK.
 • Průkaz studenta získá student u zápisu do 1. ročníku, popř. v některém z výdejních center UK.
  Známky pro aktuální školní rok vydává při zápisu Studijní odd.
 • Seznam a informace o výdejních centrech UK a jejich otevírací doba jsou uvedeny na adrese https://cuni.cz/UK-1445.html
 • Informace o průkazech UK jsou uvedeny na adrese https://cuni.cz/UK-1444.html

 

Externí uživatelé

 • Podle licenčních podmínek pro využívání elektronických informačních zdrojů nesmí mít externí uživatelé vzdálený přístup k těmto zdrojům.
 • Externí uživatelé mohou využívat fakultní informační zdroje pouze pokud:
  1. mají průkaz externího uživatele (personalizovaný nebo nepersonalizovaný),
  2. jsou zaregistrováni v některé z knihoven PřF UK,
  3. využijí knihovní počítače (s IP adresou PřF) a stávající zpřístupnění prostřednictvím webové stránky SVI a knihoven.
 • Možnosti průkazů externího uživatele služeb na Univerzitě Karlově v Praze jsou:
  1. personalizovaný průkaz – zajistí si uživatel sám v některém z
  2. nepersonalizovaný průkaz – zajistí pro uživatele na základě jeho požadavku knihovna. Nepersonalizovaný průkaz zapůjčí knihovna emeritním profesorům, hostujícím profesorům, bývalým váženým zaměstnancům Přírodovědecké fakulty apod. oproti vratné záloze popř. průkaz hradí pracoviště. Osoby, kterým bude nepersonalizovaný průkaz zapůjčen, určuje knihovna. Po ukončení registrace knihovna vrátí složenou zálohu.

 


Vyhledávání zdrojů
:

PEZ – Portál elektronických zdrojů UK

Portál elektronických zdrojů UK (dále PEZ) naleznete na adrese https://pez.cuni.cz

Na webu PEZ jsou kromě seznamů dostupných zdrojů i informace o zkušebních přístupech, aktuality z oblasti informačních zdrojů, kalendář akcí a školení k EIZ.


Vyhledávání na PEZ:

*1  Vyhledávací okno: Vyhledává databáze podle názvu, ale i oborových klíčových slov (např. medicine = zobrazí seznam lékařských databází)

*2  Abecední seznam databází

.


Volbou konkrétního písmene zobrazíte seznam databází začínající zvoleným písmenem

.

Abecední seznam databází (nebo seznam databází začínajících na vybrané písmeno) zobrazuje seznam všech databází, které jsou dostupné alespoň jedné z součástí Univerzity Karlovy. Ne všechny databáze v seznamu tedy máte dostupné! Pro získání seznamu databází, které mohou využívat uživatelé z PřF použijte tento postup:

Menu v levém sloupci 3* Fakulta nebo součást, kde zaškrtnete jak Univerzita Karlova, tak zároveň Přírodovědecká fakulta → Použít filtry (4*)

.

 

Výběr konkrétní databáze

Seznam databází (dostupných uživatelům z PřF) nabízí abecední výpis s názvem zdroje a stručným popisem.

Detailní informace o databázi a odkaz na web zdroje se zobrazí po kliknutí na název zdroje, ale i na odkaz K dispozici online.

Odkaz k přístupu najdete pod Dostupnost plného textu 5*, kde se uvádí, zda zdroj je přístupný celé Univerzitě, nebo pouze konkrétní fakultě (v případě, že zdroj je pouze pro konkrétní fakultu, kterou není PřF, tak se uživatel z PřF do databáze nedostane).

.


Kliknutím na název fakulty (univerzity) budete přesměrováni do databáze.

Vzdálený přístup ke zdroji

Využíváte-li tzv. vzdálený přístup – tedy nejste na počítači s IP adresou UK (PřF UK) – budete přesměrování na stránku Centrální autentizační služby (CAS), kde proběhne Vaše autentifikace, zda jste uživatelem z příslušné instituce.

Zde vyplníte svůj univerzitní login (nebo osobní číslo, které je vytištěno na identifikačním průkazu UK pod fotografií) a heslo a budete přesměrováni do zvolené databáze

.


Během jednoho sezení (vyhledávání) se stačí takto přihlásit pouze k prvnímu zdroji, systém si pamatuje IP adresu i pro otevírání dalších zdrojů.
Tento mezikrok s přihlášením se přes webovou stránku CAS se Vás netýká, jste-li na přímém přístupu (počítače s IP adresou PřF UK, případně jste-li připojeni přes proxy nebo VPN).

 

Další práce s Portálem databází:


Ikonky:


Další možnosti filtrování:

Kromě filtrování podle dostupnosti (viz výše) můžete seznam databází třídit podle oboru, dostupnosti i jazyka zdroje. Všechny tyto filtry lze mezi sebou kombinovat.

.

 

Další možnosti vzdáleného přístupu

Potřebujete-li přístup k již konkrétnímu zdroji – e-knize, článku v elektronickém časopise, můžete ho vyhledat přes ukaz.cuni.cz. Odkaz na vzdálený přístup naleznete v detailu záznamu a vše probíhá stejně, jako je popsáno výše u volby vzdáleného přístupu k databázi.

Konkrétní zdroj (databázi, e-knihu, e-časopis) můžete také vyhledat přes Google, nebo napsat URL zdroje, když ji znáte. I v takovém případě se můžete přihlásit vzdáleně a mít tak dostupné plné texty. Každý zdroj má na úvodní straně odkaz na přihlášení se (LOG IN/SIGN IN). Zde poté z nabízených voleb zvolíte INSTITUTIONAL LOG IN a z nabídnutých možností institucí vyhledáte CHARLES UNIVERSITY (Univerzita Karlova, případně eduID.cz). Po této volbě budete přesměrováni na univerzitní Centrální autentizační službu (CAS), kde po zadání svého univerzitního loginu a hesla budete vráceni zpět do e-zdroje, kde budete mít již dostupné plné texty. Více o CAS naleznete výše.

 

 

Akce dokumentů