E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVzdálený přístup k online zdrojům

Vzdálený přístup k fakultním EIZ
Pro vstup do licencovaných elektronických zdrojů pro PřF musíte prokázat, že patříte k PřF. Zdroje tak kontrolují IP adresy počítačů, které se k nim připojují a vpustí pouze IP adresy PřF. Chce-li se uživatel připojit k EIZ i z domova, musí využít jednu z možností pro vzdálený přístup:

1) Nastavení vašeho prohlížeče pro využití Proxy serveru PřF UK:

V prohlížeči si nastavte proxy na cache.natur.cuni.cz, port 3128. Podrobný návod na stránkách CIT.
Při přístupu na web budete přes nové okno vyzváni k zadání jména a hesla, které je stejné, jaké používáte pro svoji fakultní e-poštu. Po ověření můžete v prohlížeči přistupovat k EIZ fakulty.

2) Využití aplikace EZ Proxy. Postup je popsaný níže. Výhodou je, že se vyhnete nastavování prohlížeče.

Co je EZ Proxy

 • Univerzitní knihovnická aplikace pro vzdálený přístup
 • Spojuje univerzitní systémy a servery dodavatelů informačních zdrojů- tj. lze pracovat s fakultními i univerzitními informačními zdroji jak z počítačů PřF UK tak i z domova apod.
 • Vlastní seznam elektronických zdrojů naleznete na Portálu elektronických zdrojů UK (PEZ) - viz kapitola PEZ - Portál elektronických zdrojů UK .
 • Dle licenčních podmínek zajišťuje přístup k licencovaným on-line zdrojům odkudkoli pouze autorizovaným uživatelům.
 • Systém je napojen na univerzitní Centrální authentizační systém (CAS).
 • Aplikaci provozuje Ústav výpočetní techniky UK.

 

Interní uživatelé

 

Za interní uživatele EZ Proxy jsou považováni pracovníci a studenti UK s platným průkazem a heslem evidovaným v Centrální autentizační službě (CAS) https://ldap.cuni.cz .
Průkaz zaměstnance UK je vydáván na některém z výdejních center UK.
Průkaz studenta získá student u zápisu do 1. ročníku, popř. v některém z výdejních center UK. Známky pro aktuální školní rok vydává při zápisu Studijní odd.
Seznam a informace o výdejních centrech UK a jejich otevírací doba jsou uvedeny na adrese http://www.cuni.cz/UK-1445.html
Informace o průkazech UK jsou uvedeny na adrese http://www.cuni.cz/UK-1444.html

 

 

Externí uživatelé

 • Podle licenčních podmínek pro využívání elektronických informačních zdrojů nesmí mít externí uživatelé vzdálený přístup k těmto zdrojům.
 • Externí uživatelé mohou využívat fakultní informační zdroje pouze pokud:
  1. mají průkaz externího uživatele (personalizovaný nebo nepersonalizovaný),
  2. jsou zaregistrováni v některé z knihoven PřF UK,
  3. využijí knihovní počítače (s IP adresou PřF) a stávající zpřístupnění prostřednictvím webové stránky SVI a knihoven.
 • Možnosti průkazů externího uživatele služeb na Univerzitě Karlově v Praze jsou:
  1. personalizovaný průkaz - zajistí si uživatel sám v některém z
  2. nepersonalizovaný průkaz - zajistí pro uživatele na základě jeho požadavku knihovna. Nepersonalizovaný průkaz zapůjčí knihovna emeritním profesorům, hostujícím profesorům, bývalým váženým zaměstnancům Přírodovědecké fakulty apod. oproti vratné záloze popř. průkaz hradí pracoviště. Osoby, kterým bude nepersonalizovaný průkaz zapůjčen, určuje knihovna. Po ukončení registrace knihovna vrátí složenou zálohu.

 

Vyhledávání zdrojů :

PEZ - Portál elektronických zdrojů UK

Portál elektronických zdrojů UK (dále PEZ) naleznete na adrese http://pez.cuni.cz

Na webu PEZ jsou kromě seznamů dostupných zdrojů i informace o zkušebních přístupech, aktuality z oblasti informačních zdrojů, kalendář akcí a školení k EIZ.

Vyhledávání na PEZ:

Nejste-li v síti počítačů na UK (např. přistupujete z domova), v levém horním rohu je výzva k přihlášení se k vzdálenému přístupu (*1). Přihlásíte-li se, systém se bude chovat, jako byste byli na počítačích Univerzity Karlovy. Není pak potřeba volit přístup přes vzdálený přístup, spojení proběhne již automaticky.

Na úvodní stránce je vyhledávací okno, které prohledává

*2:  podle zadaných klíčových slov napříč e-časopisy a e-knihami, včetně diplomových prací z UK

*3: hledá podle názvu v seznamu e-časopisů/e-knih/databází EIZ

Popis

 Na webu PEZ jsou zdroje řazeny podle abecedy, oborů a fakult - volba v levé svislé liště (*4)

Dělení podle abecedy (*4.1) představuje seznam všech zdrojů celé UK v abecedním pořadí, tj. včetně těch, které PřF UK přístupné nemá. Pro které fakulty UK je přístup otevřen zjistíte v detailu o databázi po kliknutí na název zdroje (*4.1.1)
Oborové řazení je seznam podle předmětu, opět včetně zdrojů, které PřF UK přístupné nemá.
Dělení podle fakult jsou seznamy zdrojů, které mají předplacené jednotlivé fakulty a části UK.
Studenti a zaměstnanci PřF UK si zvolí Přírodovědecká fakulta.

Políčko pro základní vyhledávání na PEZu naleznete v levém horním rohu, pod znakem Univerzity.
Nad ním je odkaz na rozšířené vyhledávání.

 V rozšířeném vyhledávání volíte typ zdroje, jeho kategorii, obor, fakultu...

Typy zdrojů jsou dělené na
běžný, licencovaný zdroj
volně dostupný zdroj
Trial - tj. zdroj na vyzkoušení s omezenou platností přístupu
metazdroj

 

Výběr konkrétního zdroje na PEZ
V seznamu nám dostupných zdrojů si vyberte ten, který chcete využít.
Jste-li na počítačích PřF UK, nebo jste se hned přihlásili do sítě UK, zvolte odkaz přímý přístup. Tím se okamžitě dostanete k požadované databázi.
Jste-li na počítačích mimo PřF (např. doma), zvolte odkaz vzdálený přístup.
Tyto odkazy jsou vedle názvu zdroje (*4.1.1.)
Chcete-li se o požadovaném zdroji dovědět více, nebo si např. ověřit, zda ho máme přístupný, klikněte v seznamu zdrojů na jeho název. Otevře se vám stránka s detailními informacemi.
 

Popis

Vzdálený přístup ke zdroji

Po zvolení odkazu na vzdálený přístup, stejně jako po volbě Přihlášení se na úvodní stránce, se vám otevře stránka Centrální autentizační služby, na jehož serveru přihlášení probíhá

Po úspěšném přihlášení se ocitnete ve vámi zvoleném zdroji, ve kterém pracujete již klasickým způsobem.
Během jednoho sezení (vyhledávání) se stačí takto připojit pouze k jednomu zdroji, systém si pamatuje IP adresu i pro otevírání dalších zdrojů.

Akce dokumentů