E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVzdálený přístup (nastavení proxy)

Návod pro nastavení vzdáleného přístupu do systémů dostupných pouze z interní sítě PřF (např. CIS).

 

Pro přístup pouze k informačním zdrojům ("vědeckým článkům") fakulty lze použít i EZ Proxy (bez nutnosti cokoli nastavovat v prohlížeči). Postupem podle tohoto návodu se nicméně dostanete ke všem informačním zdrojům fakulty také.

 


Co je to proxy server?

Při použití proxy serveru čtou prohlížeče uživatelů data ze sítě prostřednictvím počítače (proxy serveru) umístěného na fakultě.  Smysl proxy serveru je v tom, že jeho uživateli umožňuje vystupovat v Internetu,  jako by byl připojen z fakultní síťě.

Postup nastavení

Postup nastavení je pro každý typ a verzi prohlížeče mírně odlišný.

Pro přístup pouze k informačním zdrojům ("vědeckým článkům") fakulty lze použít i EZ Proxy (bez nutnosti cokoli nastavovat v prohlížeči).

Google Chrome

Doporučené nastavení pomocí rozšíření  Proxy SwitchySharp:

Toto rozšíření umožňuje velmi jednoduše automaticky nebo ručně přepínat mezi proxy a přímým připojením, což je často velice výhodné.

 1. Nainstalujte rozšíření Proxy SwitchySharp
 2. Vpravo, vedle pole adresy se objeví ikona aplikace [1]
 3. Pojmenujte profil např. natur.cuni.cz [2]
 4. V dialogu Manual configuration vložte adresu: cache.natur.cuni.cz a port 3128 [3]
 5. Zaškrtňete položku "Use the same proxy server for all protocols" [4]
 6. Nastavení uložte [5]
 7. Nyní můžete jednoduše přepínat mezi přímým připojením a proxy natur.cuni.cz [6]
 8. Při prvním použití budete vyzvání k zadání vašeho uživatelského jména a hesla (CAS)

 

 

Pravidlo pro použití proxy pouze pro určité weby (např. CIS, informační zdroje...)
Nejčastěji je žádoucí použít proxy pouze pro konkrétní web. Pokud byste totiž proxy nechali zapnutou trvale, může to způsobovat problémy na jiných webech. Elegantní řešení tohoto problému je nastavení pravidel pro použití proxy.
Následující postup předpokládá vytvoření profilu podle předchozího kroku.

 1. Založte nové pravidlo pomocí tlačítka +New Rule [1]
 2. Zadejte libovolné jméno pravidla [2]
 3. Zadejte adresu URL pro niž se bude pravidlo používat [3]
  (v případě CISu je to: natur.verso.is.cuni.cz)
 4. Vyberte Proxy Profile založený v předchozím návodě (v našem příkladu natur.cuni.cz) [4]
 5. Nastavení uložte [5]
 6. Aplikaci Switchy! přepněte do režimu Auto Switch Mode [6]

 

Poté, co proxy nastavíte, prohlížeč Vás při přístupu na webovou stránku (např. cis.natur.cuni.cz) vyzve k oveření uživatele. Použijte Použijte uživatelské jméno k fakultnímu e-mailu (bez natur.cuni.cz) a heslo do CAS.

 

Firefox

doporučené nastavení pomocí rozšíření FoxyProxy:

Toto rozšíření umožňuje velmi jednoduše automaticky nebo ručně přepínat mezi proxy a přímým připojením, což je často velice výhodné.

 1. Stáhněte si do počítače  konfigurační soubor FoxyProxy
 2. Nainstalujte rozšíření FoxyProxy kliknutím na Add to Firefox
 3. Vpravo, vedle pole adresy se objeví ikonka aplikace (hlava lišky)
 4. Klikněte na ní levým tlačítkem a objeví se okno s nastavením, kde klikněte na Options
 5. Alternativní postup vyvolání okna s nastavením je přes Firefox nastavení ( vpravo nahoře tři čárky pod sebou ), Rozšíření a vzhledy, tři čárky pod sebou a dále Možnosti u rozšíření FoxyProxy
 6. V levém sloupku možností vyberte Import settings
 7. A dále tlačítko Import Settings from FoxyProxy 6.0+
 8. Nahrajte soubor z bodu 1
 9. Zkontrolujte, zda přibyla proxy cache.natur.cuni.cz a režim nastavte na Use enabled proxies by patterns and order (pro přístup na CIS se automaticky použije fakultní proxy, jinak je vypnutá)

 

Jednotlivé proxy lze rychle přepínat kliknutím levým tlačítkem na ikonku FoxyProxy

 

Poté, co proxy nastavíte, prohlížeč Vás při přístupu na webovou stránku cis.natur.cuni.cz vyzve k oveření uživatele. Použijte uživatelské jméno k fakultnímu e-mailu (bez natur.cuni.cz) a heslo do CAS.

 

Nastavení prohlížečů bez instalace doplňků

Následující postupy jsou pro přímé nastavení proxy v prohlížeči. Toto nastavení používejte pouze na dobu nezbytně nutnou. Doporučené nastavení je přes výše uvedené rozšíření Proxy SwitchySharp pro Google Chrome  nebo FoxyProxy pro Firefox.

Google Chrome:

 1. Klepněte na ikonu "tři tečky" vpravo nahoře vedle řádku s adresou.
 2. Z rozbalené nabídky vyberte Nastavení.
 3. V dolní části klikněte na Rozšířená nastavení....
 4. V oddílu Systém stiskněte tlačítko Otevřít nastavení proxy serveru počítače
 5. Otevře se okno "Internet - vlastnosti", v něm vyberte záložku Připojení
 6. Stiskněte tlačítko Nastavení místní sítě
 7. Zobrazí se okno, ve kterém zrušte první dvě volby: Automaticky zjišťovat nastavení a Používat skript pro automatickou konfiguraci
 8. V sekci Server proxy zatrhněte Použít pro síť LAN server proxy... a vyplňte Adresu cache.natur.cuni.cz a Port 3128
 9. Dále vyberte volbu Nepoužívat server proxy pro adresy vnitřní sítě
 10. Přes tlačítko Upřesnit zkontrolujte, zda je vybrána možnost Pro všechny protokoly používat stejný proxy server
 11. Potvrďte tlačítkem OK.

Firefox:

 1. V pravém horním rohu klikněte na ikonu "tři čárky" a dále zvolte Možnosti
 2. Ve spodní části možností klikněte na tlačítko "Nastavení ... " u kategorie "Nastavení sítě"
 3. Vyberte volbu Ruční konfigurace proxy serverů a vyplňte HTTP proxy cache.natur.cuni.cz a port 3128
 4. Dále zaškrtněte možnost "Použít tento proxy server také pro FTP a HTTPS"
 5. Stiskněte tlačítko OK.

Internet Explorer:

 1. V pravém horním rohu klikněte na ikonku Nastavení (ozubené kolo) a vyberte Možnosti Internetu
 2. Klepněte na záložku Připojení
 3. Stiskněte tlačítko Nastavení místní sítě
 4. Zobrazí se okno, ve kterém zrušte první dvě volby: Automaticky zjišťovat nastavení a Používat skript pro automatickou konfiguraci
 5. V sekci Server proxy zatrhněte Použít pro síť LAN server proxy... a vyplňte Adresu cache.natur.cuni.cz a Port 3128
 6. Dále vyberte volbu Nepoužívat server proxy pro adresy vnitřní sítě
 7. Přes tlačítko Upřesnit zkontrolujte, zda je vybrána možnost Pro všechny protokoly používat stejný proxy server
 8. Potvrďte tlačítky OK

 


 

Nastavení mobilních zařízení

 

Apple iPad, iPhone:

 1. na domácí obrazovce klikněte na ikonku Nastavení a dále vyberte sekci Wi-Fi
 2. klikněte na název Vaší bezdrátové domácí sítě, ke které jste připojeni
 3. ve spodní části přepněte mód HTTP PROXY na Ručně
 4. vyplňte do pole Server hodnotu "cache.natur.cuni.cz"
 5. do pole Port hodnotu "3128"
 6. zapněte Ověření totožnosti
 7. vyplňte Váš fakultní login bez @natur.cuni.cz
 8. vložte heslo do CAS

 

Akce dokumentů