E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


Nadace Experientia podpoří další nadané mladé vědce

Jedním ze stipendistů Nadace Experientia pro rok 2021 je doktorand naší fakulty Athansios Markos , který bude na prestižní univerzitě ETH v Zurichu vyvíjet nové reakce, umožňující zkoumat biomolekuly v živých organismech. Rozšíří řadu již 17 excelentních mladých chemiků, kteří díky nadační podpoře dostali šanci vycestovat na roční stáž na špičkové zahraniční vědecké pracoviště.

Publikováno 28.6.2021

GIS? Šikovné IT nástroje – a dávno už nejen pro geografy

Bez online map či aplikací vztažených k prostoru se už neobejdeme. Máme je v mobilech, kdy s využitím GPS souřadnic nacházíme rychlé rady, odkud nám jede nejbližší spoj nebo kam – a kudy – vyrazit do restaurace. Mapy propojené s daty vizualizují volební preference, památky, očekávané srážky i počty hospitalizovaných osob s koronavirem... Vedle většiny běžných uživatelů existují i ti, kteří si do map něco „zakreslují“ a přímo vpisují, například top pivnice či přímo pivovary, dobyté vrcholy nebo různé destinace. Dle slov docenta Štycha z katedry aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK díky multilicenci došlo k výraznému posunu vývoje a aplikaci GIS v mnoha vědních disciplínách na Univerzitě Karlově.

Publikováno 16.6.2021

Den celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově

Univerzita Karlova přichystala další ročník tradičního DNE CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ a s ním i pestrý program včetně zábavného kvízu o ceny. Letos bude probíhat online formou a to v sobotu dne 10. 4. 2021 od 14:30. Těšíme se na všechny zájemce.

Publikováno 30.3.2021

Diskuzní konference: „Rok s covid-19. A jak dál?“

Srdečně zveme všechny zájemce na celodenní on-line diskuzní konferenci „Rok s covid-19. A jak dál?“, kterou Univerzita Karlova pořádá ve středu 24. března 2021. Jejím cílem je za účasti špičkových vědců, zástupců akademické oblasti, vlády, státní správy i osobností veřejného života debatovat nejen o tom, jak pandemie koronaviru proměnila život v Česku, ale především hledat odpovědi na otázku, jak kritickou situaci dál řešit.

Publikováno 23.3.2021

Ministerstvo životního prostředí hledá referenty/referentky

Ministerstvo životního prostředí vypisuje výběrové řízení na pozici referenta/referentku v odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků, a to na dobu určitou do 31.12.2022. Předpokládaný nástup je 1. července 2021. Zájemci, své nabídky zasílejte do 23. dubna 2021.

Publikováno 10.3.2021

Nenechte si ujít nové číslo časopisu EkonTech

Uplynulý rok byl plný zvratů a novinek, které mohly zaniknou v bohatém informačním toku. Únorové vydání přehledně představuje nejdůležitější technologie roku 2020, zkoumá rozvoj e-commerce, popisuje vliv pandemie na životní prostředí a dotýká se i tématu ekonomické svobody, Brexitu a jaderné energie.Zájemci mohou také nahlédnout na výsledky studie TOP Zaměstnavatelé 2021, díky které vznikl žebříček těch nejžádanějších zaměstnavatelů v České republice.

Publikováno 3.3.2021

VLČÍCH TERITORIÍ MEZIROČNĚ PŘIBYLO, DO ČESKA JICH ZASAHUJE DVAADVACET

Podle unikátního terénního monitoringu šelem na celém území České republiky se v roce 2020 nacházelo v České republice alespoň částečně dvaadvacet vlčích teritorií. Devatenáct z nich v pohraničních oblastech, některá na naše území zasahovala jen nepatrně. Ve čtrnácti případech se jednalo o smečky, které v našich podmínkách čítají obvykle 4–6 jedinců. Oproti roku 2019 se počet teritorií zvýšil o čtyři, počet smeček o jednu.

Publikováno 25.1.2021

Eliška Procházková: Od profesora Holého k protinožcům a zpět

„Absolventi školy Antonína Holého“, tak se někdy říká studentům, kteří pod jeho vedením pracovali. Patří mezi ně i Eliška Procházková, která se ho nebála oslovit již v rámci středoškolské odborné činnosti a pod jeho vedením pak pracovala i na bakalářské práci. Později ale od organické chemie a biochemie přešla k technice NMR spektroskopie a jako postdoktorandka sbírala zkušenosti v Německu, Austrálii a Japonsku. Vrátila se a dnes působí jako vědecká pracovnice na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR a své zkušenosti předává dál i jako školitelka na své alma mater, Přírodovědecké fakultě UK.

Publikováno 19.1.2021

Program podpory talentovaných doktorandů STARS 2021 je spuštěn

STARS je programem Přírodovědecké fakulty UK, určeným pro podporu Ph.D. studentů z tuzemska i ze zahraničí. I v letošním roce byly vypsány výzkumné projekty v rámci všech sekcí naší fakulty, a to v celkovém počtu 49. Nejzazší termín pro podání přihlášky je 13. březen 2021.

Publikováno 12.1.2021

Akce dokumentů