E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníV Karolinu byli jmenováni noví profesoři. Tři z nich jsou z naší fakulty.

Prezident České republiky Petr Pavel a ministr školství Mikuláš Bek předali 12. prosince 2023 jmenovací dekrety dvaceti sedmi osobnostem Univerzity Karlovy. Nejvyšší akademický titul převzali nově jmenovaní ve Velké aule pražského Karolina. Prof. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D., prof. Josef Novotný, Ph.D. a prof. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. jsou spojeni s naší fakultou. Gratulujeme!

 

Prezident republiky Petr Pavel na návrh vědeckých a uměleckých rad vysokých škol podepsal dne 27. listopadu 2023 jmenovací dekrety nových profesorek a profesorů. A o patnáct dnů později – 12. prosince 2023 jim je spolu s ministrem Mikulášem Bekem ve Velké aule Karolina osobně předal. Ze sedmdesáti dvou jmenovaných profesorek a profesorů si profesorský dekret převzalo celkem dvacet sedm osobností z Univerzity Karlovy.  

Novou profesorkOu a  profesory byli za naši fakultu slavnostně jmenováni: 

prof. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. 
Obor: biochemie
Působí na katedře biochemie PřF UK a je studijní prorektorkou Univerzity Karlovy

 

prof. RNDr. Josef Novotný, Ph.D. 
obor: sociální geografie a regionální rozvoj
Působí na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK

 

prof. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
obor: sociální geografie a regionální rozvoj
Působí na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK

 

Podrobné informace o průběhu slavnostního předání profesorských dekretů najdete zde. 

Publikováno: Středa 13.12.2023 10:50

Akce dokumentů