E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníObhajoby disertačních prací

Čas 21.09.2022
od 09:00 do 13:00
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

OBHAJOBY DISERTAČNÍCH PRACÍ : 21. ZÁŘÍ 2022, KNIHOVNA ÚŽP
 

09:00 Michal Šereš

Environmentální aspekty čištění a využívání odpadních vod v rámci přírodě blízkých technologií

Vedoucí práce: prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.
Oponent(i): doc. Ing. Ondřej Uhlík, Ph.D.
                     doc. Ing. Aleš Hanč, Ph.D.

 

10:30 Ondřej Lhotský

Studium pokročilých sanačních technologií pro rekalcitrantní polutanty

Vedoucí práce: prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.
Oponent(i): doc. Ing. Marek Šváb, Ph.D.
                     prof. RNDr. Vladislav Chrastný, Ph.D.

Publikováno: Středa 21.09.2022 00:00

Akce dokumentů