E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníObhajoby bakalářských a diplomových prací

ÚTERÝ 7.2. 2022 Krajinova posluchárna (B14)
Čas 07.02.2023
od 09:00 do 14:00
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

OBHAJOBY BAKALÁŘSKÝCH PRACI 

Lívia Orlovská                    9:00    Antropogenní hybridizace mezi vybranými pěstovanými a volně rostoucími zástupci z rodu Malus (Rosaceae)  
    Vedoucí práce: Mgr. Marek Slovák, Ph.D.  
    Oponent(i): Mgr. Jindřich Chrtek, CSc.  
   

Konzultant(i):Mgr. Tomáš Fér, Ph.D.

 

 
Eva Kerberová                   9:30   Faktory ovlivňující diverzitu vegetace světlých lesů  
    Vedoucí práce: RNDr. Hana Pánková, Ph.D.  
    Oponent(i): RNDr. Zdeňka Křenová, Ph.D.  

 

OBHAJOBY DIPLOMOVÝCH PRACÍ

Bc. Lucie Hüblová   10:00    Sekvestrace půdní organické hmoty pod listnáči a jehličnany na půdách různého stáří  
    Vedoucí práce: prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.  
   

Oponent(i): RNDr. Olga Vindušková, Ph.D.

 

 
Bc. Monika Vlachová 10:40 Vliv turbidity na chování oukleje Alburnus alburnus  
    Vedoucí práce: RNDr. Petra Horká, Ph.D.  
   

Oponent(i): Ing. Jaroslava Frouzová, Ph.D.

 

 
Lily Carolin Helmbold 11:20 Využití individuálního akustického monitoringu pro studium ohrožených druhů – případová studie lindušky luční  
    Vedoucí práce: RNDr. Tereza Petrusková, Ph.D.  
    Oponent(i): Mgr. Václav Beran  
   

Konzultant(i): prof. Mgr. Jiří Reif, Ph.D.

 

 
Mgr. Ludmila Minářová    12:00 Vlastnosti a věk stromů s výjimečnými epifytickými lišejníky v lesním prostředí tradičně osídlené krajiny na příkladu NPR Týřov  
    Vedoucí práce: RNDr. Jan Hofmeister, Ph.D.  
   

Oponent(i): RNDr. Mgr. Josef Halda, Ph.D.

 

 
Bc. Andrea Skalníková 12:40 Dlouhodobá dynamika sukcese vegetace výsypek po těžbě uhlí.  
    Vedoucí práce: RNDr. Ondřej Mudrák, Ph.D.  
    Oponent(i): Mgr. Eva Janíková, Ph.D.  
Publikováno: Úterý 31.01.2023 13:55

Akce dokumentů