E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníObhajoby bakalářskách prací

Čas 30.05.2022   09:00
31.05.2022   15:00
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

PONDĚLÍ 30. 5. 2022
Krajinova posluchárna (B14)

09:00 Eva Říhová
Vnitrodruhová variabilita funkčních vlastností rostlin v sukcesi na sokolovských výsypkách po těžbě uhlí. 
Vedoucí práce: RNDr. Ondřej Mudrák, Ph.D. / Oponent(i): Mgr. Aleš Lisner

09:30 Lucie Tomsová  
Vliv intensity obhospodařování zemědělské půdy na diverzitu a abundanci opylovačů
Vedoucí práce: RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D. / Oponent(i): RNDr. Kristýna Perná, Ph.D.

10:00 Karolína Havlíková
Role hyperakumulace těžkých kovů v hadcové adaptaci
Vedoucí práce: RNDr. Filip Kolář, Ph.D. / Oponent(i): Mgr. Pavlína Stiblíková

10:30 Adéla Černá 
Typologie a determinační znaky zubů vybraných druhů savců
Vedoucí práce: Mgr. Pavla Říhová / Oponent(i): MVDr. Martin Pyszko, Ph.D.

11:00 Ondřej Mizera 
Valašské pastviny: stav, zachovalost a ochranářský potenciál
Vedoucí práce: RNDr. Zdeňka Křenová, Ph.D. / Oponent(i): prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc.

11:30 Kateřina Krajíčková
Výzkum diverzity pavouků pro účely ochrany přírody.
Vedoucí práce: RNDr. Věra Opatová, Ph.D. / Oponent(i): RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.

___________________________________________________________________________________________________________

ÚTERÝ 31. 5. 2022
Krajinova posluchárna (B14)

09:00 Dominik Šmok
Stanovení koncentračního pole PM2.5 v ovzduší obce Družec během topné sezóny
Vedoucí práce: RNDr. Jan Hovorka, Ph.D./ Oponent(i): Mgr. Jana Kozáková, Ph.D.

09:30 Karolína Wallenfelsová
Stanovení koncentračního pole PM2.5 v ovzduší obce Zadní Třebaň během topné sezónyVedoucí práce: RNDr. Jan Hovorka, Ph.D./ Oponent(i): RNDr. Petr Mareš, Ph.D.

10:00 Denis Binda
Vertikálny gradient imisných koncentrácií znečisťujúcich látok
Vedoucí práce: doc. RNDr. Iva Hůnová, CSc. / Oponent(i): RNDr. Naděžda Zíková, Ph.D.

10:30 Veronika Mňuková
Kategorizace tůní v CHKO Broumovsko
Vedoucí práce: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. / Oponent(i): RNDr. Martin Černý, Ph.D.

11:00 Zuzana Lánová 
Interpretace stabilních izotopů uhlíku v archivech jezerních sedimentů. 
Vedoucí práce: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. / Oponent(i): Mgr. Kateřina Jandová, Ph.D.

11:30 Karolína Lačná
Změny ve vstupu organické hmoty do půdy během pedogeneze jako hybatel akumulace uhlíku
Vedoucí práce: prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. / Oponent(i): RNDr. Olga Vindušková, Ph.D.

12:00 Martina Vesecká
Vedoucí práce: prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. / Oponent(i): doc. Ing. Ivana Tomášková, Ph.D.
 

Publikováno: Pátek 27.05.2022 14:00

Akce dokumentů