E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRNDr. Rudolf Přibil, CSc.

znečištění ovzduší, chemie atmosféry, monitorování kvality ovzduší, globální oteplování, stratosférický ozón, atmosférický aerosol, chemie a analytická chemie v ŽP, energie - konvenční a obnovitelné zdroje,

 

konzultační hodiny
Vždy po předchozí domluvě 

Přednášky povinné
Energie – příroda a společnost (s prof. M. Branišem)

Přednášky volitelné:
Globální oteplování a poškozování atmosféry
Metody sledování kvality ovzduší
Chemie atmosféry(s Doc. D. Havlíčkem) 

Vybrané publikace

F. Anýž, R. Přibil : Insoluble portion of dust fallout on snow and its composition in Prague. Studia geof. et geod. 18,191 (1974).

R.Přibil, D. Černá : Device for the preparation of low concentration of sulphur dioxide and other gases. Chemické listy 71, 200, (1979)

D. Havlicek, R.Pribil, B. Kratochvil: Content of quartz and mullite in some selected power-plant fly ash in Czechoslovakia : Atmospheric Environment 23 701–706 (1989)

R.Přibil and E.Bílkova: The use of a piezoelectric crystal to determine sulphur dioxide in gases. TALANTA 39 No.4, 361–366 (1992)

D. Havlicek, R. Pribil, O.Skoloud: The chemical and mineralogical composition of water-soluble fraction of power-plant ash and its effect on the process of crystallization of water : Atmospheric Environment 27A, 655–660 (1993)

R. Molín, R. Přibil: Pasivní dozimetrie. Chem Listy 92 784–788 (1998)

D. Havlíček, R. Přibil, O. Dubovský, L. Dobiášová, P. Sedlák : Chemical and mineralogical composition of solid fraction of ambient aerosol at different levels. Atmospheric Environment 34 3237–3244 (2000)

Akce dokumentů