E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMgr. Jitka Kufnerová

Aplikace stávajících forenzních metod v ochraně ohrožených druhů zvířat a rostlin (stabilní izotopy, datování analýzou radiokarbonu), výzkum nových forenzních metod a postupů (wiggle-matching, využití přirozených přeměnových řad radionuklidů, využití umělé inteligence k optickému rozlišování jedinců); neinvazivní a málo invazivní metody odběru vzorků a měření (gamaspektrometrie, užití neinvazivně získávaných tkání); multifaktoriální analýzy vzorků; statistiky zaměřené na vyhodnocení podílu ilegálního a legálního obchodu se zvířaty a rostlinami; etologie.

 

Stáže a kurzy:

Duben 2019: Stable Isotope Course: an Introduction to Uses in Ecology  and Plant Physiology. Technische Universität München; University of South Bohemia. Project: Dynamic of wax deposition and/or wax regeneration in cuticle of Clusia sp.

Říjen 2019: krátkodobá stáž ve forenzní laboratoři US Fish and Wildlife Service, Oregon, USA

2017-2018: Aktuální trendy v ochraně přírody, ÚŽP PřF UK Praha

Únor-březen 2011: Wildlife Enforcement Group New Zealand včetně terénního cvičení Excercise Forge 2011

 

Konference:

16.-.18.1.2019 – 11. workshop Wildlife Crime v ČR – tradiční seminář ČIŽP pro pracovníky celních úřadů, PČR, státní zástupce a soudce (Solenice, ČR)

10.-15.6.2019 - International Conference of Society for Wildlife Forensic Science – Colorado Meeting 2019

8.-13.9.2019 - 5th International Conference on Environmental Radioactivity – Envira 2019

27.-29.1.2020 – 12. workshop Wildlife Crime v ČR – tradiční seminář ČIŽP pro pracovníky celních úřadů, PČR, státní zástupce a soudce (Solenice, ČR)

 

Publikace:

Shepherd, C. R., Kufnerová, J., Cajthaml, T., Frouzová, J., Gomez, L. (2020). Bear trade in the Czech Republic: an analysis of legal and illegal international trade from 2005 to 2020. European Journal of Wildlife Research 66: 92; Open Access

Tikalova, E, Votrubova, J., Kufnerová, J., Formanova, D., Rihova, P., Vankova, L., Vanek, D. (2019). Busting the myths: DNA typeability after 48 hours of boil. Forensic Science International: Genetics Supplement Series. 7. 10.1016/j.fsigss.2019.09.031.

Kufnerová, J., Pachnerová Brabcová, K., Světlík, I. (2019) Radiocarbon Dating Reveals Recent Huge Illegal Trade in Antique Ivory in Czech Republic. Poster in International Conference of Society for Wildlife Forensic Science – Colorado Meeting 2019

Akce dokumentů