E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProf. RNDr. Karel Pivnička, DrSc.

obecná a aplikovaná ekologie, krajinná ekologie, biodiverzita, ekologie společenstev, ichtyologie, hospodaření s volně žijícími živočichy

 


konzultační hodiny
pevně stanovené: úterý 13–14:30 
po domluvě: kdykoli v pracovní době 


Ekologie skripta 1985
Aplikovaná ekologie skripta
Ekologie ryb
Ryby Evropy
Egerton 1977 Bibliografie k ekologii
Egerton Roots of ecology
Elton Animal Ecology
Erlich ekonomie a ekologie
Lotka 1925
Malthus 1798

Původní práce  (1965 - 2014)

Pivnička K., Semecký V., 1965: Příspěvek k systematice cejna velkého Abramis brama (Linnaeus 1758). - Čas. Nár, muz. odd. přírod. CXXXIV, 2: 69 - 74.

Pivnička K., 1966: Zur Systematik der Quappe Lota lota (Linnaeus, 1758). Meristische Merkmale der europaischen Quappen. Věst. Čs. Spol. zool., 30, 2: 168 - 178.

Pivnička K.; 1967: Zur Systematik der Quappe Lota lota (Linnaeus, 1758). Plastische Merkmale der europaischen Quappen. Acta Rer. Natur. Mus. Nat. Slov. Bratislava, XIII, 1: 101 – 120

Dašdorž A., Dulmaa A., Pivnička K., 1969: Contribution to the systematics of the genus Oreoleuciscus Warpachowski, 1889 (Cyprinidae). Věst. Čs. spol. zool., 33, 4: 289 - 299.

Holčík J., Pivnička K., 1968: Notes on a collection of fishes from Mongolia with description of  Microphysogobio turgtingensis anudarini ssp. n. and discovery of some new or little  known fishes.  Annot. zool, et bot., SNM 56: 1 - 26.

Pivnička K., 1970: Morphological variation in the burbot (Lota lota) and recognition of the subspecies. - A Review. J. Fis. Rs. Bd. Canada, 27: 1757 – 1765.

Nalbant T., Holčík J., Pivnička K., 1970: A new loach, Cobitis granoei olivai, ssp., n. from Mongolia, with some remarks o the Cobitis elegnata - bilseli - macrostigma group (Pisces Ostariophysi, Cobitidae) - Věst. Čs. Spol. zool., 34, 2: 1 - 128.

Pivnička K., 1972: Sea ratio in spawning shoals of perch and roach in the   Kličava valley water reservoir with regard to their abundance.  Věst. Čs. spol. zool., 36, l: 47 - 53.

Pivnička K., 1972: Index of production - a new parameter for evaluation of growth and production capacity of fish illustrated with reference to roach. Věst. Čs. spol. zool., 36: 269 - 274.

Holčík J., Pivnička K.,. 1972: The density and production of fish populations in the Klíčava reservoir (Czechoslovakia) and their changes during the period 1957 - 1970. - Int. Revue ges. Hydrobiol., 57, 6: 883 - 894.

Černy K., Pivnička K., 1973: Abundance and mortality of the perch fry in the Klíčava Reservoir. - Věst. Čs. spol. zool., 37,1: l - 13..

Pivnička K., 1974: Změny růstu populací plotice v souvislosti s napuštěním některých údolních nádrží.  Živočišná výroba, 19: 669- 676.

Pivnička K.,1974: The Zambezi barbel Clarias gariepinus Bur­chell, 1822). In Lake Kariba: a man - made tropical ecosystem in Central Africa edited by E.K. Balon and A.G. Goche. Junk The Hague: 318 - 326.

Holčík J., Pivnička K., 1975: On the use of mark - recapture methods for fish population estimation in lakes and large re­servoirs. - Zool. Listy, 24: 277 - 284. .

Pivnička K., 1975: Abundance, growth and production.of the roach population in the Klíčava Reservoir during the years 1964 and 1967 - 1972: - Int. Revue ges. Hydrobiol., 60, 2: 209 ­- 220.

Pivnička K., 1975: Wachstumsvariabilitat der Korperlange verschiedene Fischarten. - Věst. Čs. spol.zool., 39: 53 - 59.

Pivnička K., Švátora M., 1976: The abundance, growth and production of the perch population in the Klíčava reservoir during the years 1963 - 1964 and 1967 - 1972. - Věst. Čs. spol. zool., 40: 32 - 40.

Holčík J., Pivnička K., 1975: On the use of mark-recapture me­thods for fish population estimation in large reservoirs and lakes. - EIFAC Technical Paper, No 23~Suppl. l,Yol. II: 656 - 671.

Pivnička K., Švátora M., 1977: Factors affecting the shift in predominance f'rom Eurasian perch ( Perca fluviatilis) to roach (Rutilus rutilus) in the Klíčava reservoir Czechoslovakia J. Fish. Rs. Bd. Canada 34, 10: 1571 - 1575.

Pecl K., Pivnička K., Tandon K.K., 1978: The abundance, growth and production of the chub population in the Klíčava reservoir during the years 1967 - 1975. - Věst. Čs. spol. zool. 1: 52 - 59.

Pivnička K., 1978: Sukcese rybích druhů v údolních nádržích na příkladu vodárenské nádrže Kličava. - Vertebratologické zprávy, 1978: 39 - 40.

Pivnička K., 1979: Production of perch and roach fry the Klíčava  reservoir. - Věst. Čs. spol, zool. 1: 43 - 47.

Pivnička K., Kůs E., Rejnek P., 1979: Plodnost plotice v Kličavské nádrži v letech 1964 - 1977. - Živočišná výroba 11: 85 866.  ­

Matěnová V., Pivnička K., 1980: Beitrag zur geographischen Variabilitat der Schleie Tinca tinca (Pisces:Cyprinidae). - Věs Čs. spol.zool. 44: 53 – 56.

Řepa P., Pivnička K.,1980: Morphologische Variabilitat der El ritze (Phoxinus phoxinus) Pisces: Cyprinidae. - Věst. Čs. spol. zool., 44: 68 - 80.

Oliva O., Pivnička K., Švátora M., Závěta J., 1979: K poznání ichtyofauny dvou důlních propadlin u Teplic. - Přirodověd výzkum Teplice: 396 - 430. .

Pivnička K., 1979: Some factors affecting fecundity and year class strength of the roach population in a man made lake. - Abstract "Third European Ichthyol. Congress Warsza

Švátora M., Pivnička K., 1981: The influence of temperature and abundance on growth and year claes strength of some specie of fishes. - Topical problems of ichthyology, Brno: 137 ­- 142.

Pivnička K., Švátora M., 1983: Kompetiční vztahy okouna a plotice v podmínkách malého neslovitelného rybníka. - Živočišná výroba 28: 817 - 824.

Pivnička K., 1983: Growth capacity of fish in different environmental conditions. - Věst. Čs. spol. zool. 47: 272 - 287.

Pivnička K., 1984: Fecundity and year class strengt of roach from the Klíčava reservoir. - Věst. Čs. spol. zool., 48: 39 - 44.

Pivnička K., Liška L., Johal M., 1984: Direct estimates of gill net selectivity to roach (Rutilus rutilus). - Práce VÚRH Vodňany: 50 - 67.

Pivnička K., Kriksunov J., 1984: Population numbers and change of the production and yield of the roach with respect to the organisation oi the fishery. - Věst. Čs. spol. zool. 48: 279 - 290.

Pivnička K., 1984: Vztah mezi růstem plevelných ryb a růstem kapra v údolní nádrži Hostivař. - Živočišná. výroba ,11:1033-1041.

Liška L., Pivnička K., 1985: Morphologische Variabilitat von drei Arten der Ukeleie (Alburnus alburnus, A. albidus, A. charusini, Pisces: Cyprinidae). – Věst. Čs. spol. zool. 49 111 - 122.

Pivnička K., 1985: Efektivita lovu ryb ve vybraných nádržích ČSR. - Živočišná výroba, 30: 927 - 935.

Justýn J., Oliva O., Pivnička K., Švátora M., 1985: Accumulation of natural radionucleides and growth of selected fish species in contaminated waters. - Věst. Čs. Spol. zool., 49: 253 – 266.

Kriksunov E., Pivnička K., 1985: Analiz sostojanija zapasov plotvy Kličavskogo vodochranilišča s ispozovaniem metoda mode­lirovanija. Vest. Mosk. Un-ta, ser. 16 Biologija, 3: 43-50.

Pivnička K., Čihař M., 1986: Analýza sportovně rybářského využití údolní nádrže Hostivař v Praze. - Živočišná výroba 31,10: 953.- 960. ­

Švátora M., Pivnička K.,1986: Růst plevelných druhů ryb v řece a nádrži Želivce v letech 1970 - 1985. - Živočišná výroba 31, 10: 911 - 920. ­

Škoda L., Pivnička K., 1986: Die Bedeutung verlassener Bruhe als Refugialgebiete der Amphibien. - Věst. Čs. spol. zool., 50: 149 - 157.

Pivnička K., 1987: The effect of the length composition on the roach population on the gillnet selectivity (Pisces). – Věst. Čs. spol. Zool., 51: 214 – 227.

Pivnička  K., Ježek  J. , 1987 : A Model of a Sport Fischery in a Small Reservoir. Univ. Carol., Environmentalica,1:43-53

Pelc F., Pivnička K., 1987: The structure of ornithocenoses ir spruce forest of Jizera mountains damaged with emissions. Univ. Carol., Environmentalica 2:58-78.

Pivnička K., 1989: Education in environmental science at the Charles University, Prague. Stálá konference rektorů evropských universit  CRE, Catania 5.-9.4.1989: 7pp.

Švátora M., Pivnička K., 1989: Růst devíti druhů ryb v pražském úseku V1tavy. Živočišná výroba, 3.10 : 939-948.

Pivnička K., 1988: Density dependent growth in fish. - Sixth Congress of European Ichthyologists Budapest 15. - 19. 8. 1988: 162.

Pivnička K., Švátora M., 1988: Living together of Roach and Perch with respect to their Competition in the Klíčava Reservoir between 1964-1986. AUC Environmentalica, 2: 17-85.

Pivnička K., Ježek J., 1989: Využití matematického modelu hospodaření s kaprem v údolní nádrži. Živočišná výroba 34,10:939-948.

Pivnička K., Pazourek J., 1991:. Dynamický model chování společennstva ryb v údolní nádrži. Zivočišná výroba, 36,11:981-986.

Pivnička  K., 1992: Long-term study of the growth of four fish species in the Klíčava Reservoir with respect to the changes of abundance and temperaturee. AUC Environmentalica 1991:91-106.

Kubečka J., Pivnička K., 1992: Number and production of juvenile cyprinids in the Klíčava Reservoir (Czechoslovakia) AUC Environmentalica 1991:61-73

Braniš M., Pivnička K., 1993: Institute for Environmental Studies. A profile of the educational programme. AUC, Environmentalica, 1991:107-112.

Pivnička K., 1992: The Klíčava Reservoir, Czechoslovakia: A 30 year study of the fish community. Fish.Rs,14:1 –20

Švátora M., Pivnička K., 1992: Růst štiky a početnost plevelných druhů ryb v nádrži Klíčava - Střední Čechy. Živ. výr.37:915-9

Benešová L., Pivničková M., Pivnička K.,Růžičková J., Tonika J.,1993: Předběžná ekologická studie malých vodních toků v CHKO Český kras a Křivoklátsko.Bohemia centralis: 22:185-204

Pivnička K., Švátora  M., 1994: Vztah mezi početností a růstem okouna a plotice v malém experimentálním rybníku. Živ. výr., 451-457.

Pivnička K., Poupě J., Švátora M., 1995: Druhová diverzita ryb v malých tocich Čech a Moravy. Živočišná. výroba 40(4): 177-180.

Pivnička K., Švátora M., Hůla P., 1996: Druhová diverzita a biomasa ichthyocenóz toků v CHKO Křivoklátsko. Živočišná výroba 41(10):461-465

Pivnička k., 1996: Proposal of the Standards for Fish Species Richness in Streams. AUC Biol, 40:161-169

Pivnička K., Poupě J., Švátora M., Křížek J., 1996: Relation between intensive Brown trout management and fish species diversity in small Czech and Moravian streams:1-6 EIFAC Symposium on Social, Economic and, Management Aspects of recreation and Fisheries Dublin June 1996

Vlasák P., Pivnička K.,1996: Small Mammal Communities in the Úpoř Riparian Habitat: Spatial distribution and Microhabitat Preference, AUC Biologica 40:219-240.

Pivnička K., 2000: Druhová diverzita ryb v podélném profilu velké řeky (Labe). Biodiverzita III. UBO AV ČR Brno.

Pivnička K., 1999: Populační parametry – základ hospodaření s rybami v údolních nádržích. Bull. VÚRH Vodňany 1/2:5-12.

Borovec Z., Pivnička K., Fuksa J.K., 1999: Mercury in Sediments and Fish in Czech Rivers. A Review. AUC Environmentalica 12,1998:7-41.

Pivnička K., Švátora M., 2000: Cyclic changes and synchrony of fish growth in the Klíčava Reservoir (1963-1995). Zool. Listy.49 (3): 231-240

Pivnička K., Rybář, M., 2001: Long-term trends in sport fishery yields from selected reservoirs in the Labe watershed. Czech.J.Anim.Sci. 46:89-94.

Smutný, M., Pivnička, K., 2001: Analysis of sport fishing yields from the Mže and Berounka rivers in 1975 to 1998  Czech Journal of Animal Science 46 (3), pp. 126-133

Pivnička, K., Švátora, M., 2001: Long-term Changes in the Klíčava Reservoir Fish Assemblage (Succession, Fecundity, Abundance, Growth, Biomass, production): A Review. AUCE 15:103-148.

Straškrábová, V., Pivnička, K., 2001: Long-term Development of  the Klíčava reservoir Ecosystem. AUC Environmentalica, 15: 149-154.

Peňáz M., Pivnička K., Baruš Vl., Prokeš M., 2003: Temporal changes in the abundance of barbel, Barbus barbus in the Jihlava River, Czech Republic. Folia Zool., 52:441-448.

Pivnička, K., Švátora, M.., Křížek, J. Humpl, M. Sýkora, P., 2006: Fish Assemblages in the Berounka River and its Tributaries (Úhlava and Mže) in 1975-2004, Environmental Parameters, Fishery Statistics, and Electroshocker Data. AUC Environmentalica 19: 33-90.

Humpl M., Pivnička, K., 2006: Fish Assemblages as Influenced by Environmental Factors in Streams in Protected Areas of the Czech Republic. Ecology of Freshwater Fish, 15.1:92-101.

Humpl, M., Pivnička, K., Jankovský, M., 2009: Sport fishery statistics, water quality, and fish assemblages in the Berounka River in 1975-2005. Folia Zool., 58(4):458-465.

Lusk, St., Pivnička K., 2009: Fish Assemblages in the Czech Republic – Species Saturation, Frequency and Changes along the Longitudinal Stream Gradient. Acta Universitatis Carolinae Environmentalica 1–2 (2009): 45–68

Jankovský M., K.Pivnička, 2010: Angler fishing strategies at different reservoirs in the Czech Republic assessed from fishery statistics (1988-2007) Acta Universitatis Carolinae Environmentalica 1-2 (2010): 7-18.

Jankovský, M. D.S. Boukal, K.Pivnička, J.Kubečka 2011: Tracing possible drivers of synchronously fluctuating species catches in individua logbook data. Fisheries Management and Ecology, 18, 297–306

Švátora M., Vlach P., Pivnička K., Dušek J., Daněk T., a P. Moravec 2011: Ichthyofauna CHKO Křivoklátsko v letech 1993-2008. Bohemia Centralis, Praha 31:349-366.

Lusk, St., K, Pivnička 2013: Did the recreational fishery management, water quality and flow modify the fish assemblage in the lower part of the Rokytná River during 1968-2006? Acta Zool. Soc. Bohem., 77:1-2: 55-66.

Monografie knihy

Pivnička K., Hensel K., 1978: Morphological variation in the genus Thymallus Cuvier, 1829 and recognition of the species and subspecies. - Acta Univ. Carol. Biologica 1975 – 1976: 37 - 67.

Pivnička K., 1982: Long termed study of fish populations in ti Klíčava reservoir. - Acta Sci. Nat. Brno XVI: 46 pp.

Pivnička K., Černý K., Hísek K., 1987: The illustrated book of fishes. Octopus books London: 303 pp. Pivnička K., Černý K., Hísek K., 1987: Dausien´s grosses Buch der Fische. W. Dausien Hanau: 303 pp.

Pivnička K., Černý K., Hísek K., 1987: Poissons. Grund Paris; 303 pp. 2.vydání 1988

Pivnička K., Černý K., Hísek K., 1990: Vissen met ruin 250 illustraties in kleur.  Rebo Poductions, Lisse Vertaling:303 pp.

Pivnička, K., Černý, K., Hísek K., 1991: Fiskar. Tiden´s Forlag, Stockholm: 304 pp.

Pivnička, K., Černý K., Hísek, K., 1991:E1 Gran Libra De Los Peca Susaeta Edicione, Madrid:: 303 pp.

Pivnička K., Černý K., Hísek K.,1993: Il libro dei Pesci. Fratel MELITA Editori. Roma: 303 pp.

Pivnička K., Černý K., Hísek K., 1998: The illustrated book of fishes. Caxton Editions:255 pp

Pivnička K., Černý K., Hísek K., 1998: Das grose Naturlexikon FISCHE. K.Muller Verlag: 255 pp

Celkem 7 jazykových mutací, z nich některé měly více vydání (francouzská 5 vydání) a cca 250000 výtisků

Pivnička K.,1989: Metody studie obratlovců. Ryby. In Dykyjová, D., Metody studia ekosystémů. Academia, Praha:447-455.

Pivnička, K., Švátora, M., 1988: Living together of Roach and Perch with Respect to their Competition in the Klíčava Reservoir between 1964-1986. Univ. Carolina, Environmentalica II,1-2:17­

Pivnička K., 1995: Populační ekologie. pp 275-290. In Baruš Vl., Oliva O., Mihulovci a ryby (l). Fauna ČR a SR, Academia Praha.

Pivnička K., 1995: Plotice, Střevle. pp 51-56, 18-23. In Banuš Vl., Oliva O., Mihulovci a ryby (2). Fauna ČR a SR, Academia Praha.

Publikované recense

Pivnička K.,1977: Wielgolaski F.E.( edit) : Fennoscandian tundra ecosystems, Part 2. Animals and systems analysis. Ecol. Studies 17, Berlin, Heidelberg, New York, 337 pp. (Recense) Biologické listy 1977: 2.

Pivnička K., 1978: Tischler W.: Einfuhrung in die Oekologie. ­Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, New York, 1976: 307 pp. Biologické listy 1978: 1.

Pivnička K.,.1979: Por F.D.: Lessepsian Migration (The Influx of Read Sea Biota into the Mediterranean by Way of the Suez Canal. - Ecological Studies 23, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1978, 194 pp. Biologické listy 1979: 1. .

Pivnička K., 1989: The Freshwater Fishes of Europe, Vol.l. Part II. General Introduction to fishes Acipenseriformes. Edited by J. Holčík, AULA Verlag Wiesbaden: 1989 :469 pp. Univ. Carolinana, Environnentalica III,2:77-78.

Pivnička K. , 1990: Freilandekologie. Michael Muhlenberg. Universitas Carolina, Environmentalica  IV, 1:113-114.

Pivnička K., 1993:  The inadequate environment. T.R.C. White Springer Verlag Berlin… Biologické listy 1993.

Populární práce

Pivnička K., 1968: Čo vieme o rozšírení mieňa. - Polovnictvo a rybárstvo, 6:21.

Hensel K., Pivnička K., Dulmaa. A., 1973: Cesta za mongolskými rybami I. - Živa 1973, 2: 66 - 67.

Hensel K., Pivnička K., Dašdorž A.,1973: Cesty za mongolskými rybami II. - Živa 1973, 3: 108 - 109.

Pivnička K., 1973: Vývoj rybích společenstev v přehradních nádržích a možnosti odhadu jejich početnosti a produkce. ­- Rybářství 1973: 150 - 151.

Holčík J., Pivnička K., 1974: Ichthyologické problémy údolných nádrží. - Vesmír 1974, 4: 104 – 105.

Černý K., Pivnička K., 1975: Mořský rybolov včera, dnes a zístra. Lidé a Země, Ročenka  1975: 49-61.

Pivnička K., 1978: Sukcese rybích druhů v údolních nádržích na příkladu vodárenské nádrže Kličava. - Vertebratologické zprávy, 1978: 39 - 40.

Oliva O., Pivnička K., Švátora M., Závěta J., 1979: K poznání ichtyofauny dvou důlních propadlin u Teplic. - Přirodověd výzkum Teplice: 396 - 430.

Švátora M., Pivnička K., 1981: The influence of temperature and abundance on growth and year class strength of some species of fish. Topical problems in ichthyology, Brno: 137-142.-

 Pivnička K., 1982: Několik poznámek k dějinám ekologie. Zprávy ČS zool. Spol 17-19:89-105.

Benešová L., Pivničková M., Pivnička K.,Růžičková J., Tonika J.,1993: Předběžná ekologická studie malých vodních toků v CHKO Český kras a Křivoklátsko.Bohemia centralis: 22:185-204

Vostradovský J., Pivnička K., Čihař M., Poupě J., 1994: Druhová diverzita, početnost, biomasa a lov ryb v Labi a jeho přítocích. Bohemia centralis 23:121-127

Pivnička K., 1979: Bibliografie čs. ichthyologické literatury 1965 - 1978. - Účelový tisk Brno: 66 pp,

Jankovský M., Pivnička K. Kubečka J. 2008: Pojem rybářského úsilí aneb proč zapisovat i neúspěšné docházky. Rybářství:14-15

Pivnička K., Kubečka J., 2013: Historia a současnost Ichthyologické sekce v České Republice. Živa 6:CXLI.

Učební texty

Pivnička  K. , 1981: Ekologie ryb. SPN, Praha :250 pp.

Pivnička, K., 1984,1986,1988:. Ekologie. SPN, Praha:200 pp. 2. Vyd. 1992, KONEKO s.r.o. Praha : 200 pp.

Pivnička K., Habětín VI., Pivničková M., 1988: Ochrana přírody. SPN, Praha : 264 pp. 2. vydání ČEZ , Praha 199:1: 264 pp.

Pivnička  K., Braniš  M., 1994,1995,1996,1998:Úvod do studia životního prostředí. Karolinum:140 pp.

Braniš M., (ed), Pivnička K., Benešová L., Pušová R., Tonika J., Hovorka J., 1999: Výkladový slovník vybraných termínů z oblasti Ochrany životního prostředí a Ekologie. Karolinum:46 pp.

Pivnička, K., 2002: Aplikované ekologie. Dlouhodobá udržitelnost rybářské, zemědělské a lesnické produkce. Karolinum, Praha:185 pp.

Disertační práce, habilitace

Pivnička K., 1969: Příspěvek k systematice některých holarktických druhů ryb. Písemná rigorózní práce. PřF UK.112 pp

Pivnička K., 1971: Plodnost, růst, mortalita a produkce rybích populací v Kličavské údolní nádrži v souvislosti s jejich početností v letech 1957 - 1970. - Kandidátská disertační práce, 75 stran textu, 56 tab., 66 obr., 139 lit. Položek, nepublikováno.

Pivnička K., 1988: Vliv změn ekologických faktorů na dynamiku společenstev ryb v údolních nádržích. Doktorská disertační práce. PřF UK: 250 pp+110 příloh.

Pivnička K., 2000: Dlouhodobá udržitelnost icthycenóz údolních nádrží.Habilitační práce LFČZU v Praze: 166 pp

 

Akce dokumentů