E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRNDr. Daniel Vondrák, Ph. D.

 

Paleolimnologie a kvartérní paleoekologie – historie středoevropských jezerních ekosystémů, náhlé environmentální změny v pozdním glaciálu a holocénu, rekonstrukce klimatických změn v minulosti, možnosti využití zbytků bezobratlých živočichů při studiu jezerních sedimentů

Hydrobiologie  diverzita zooplanktonu horských jezer a nádrží, biologické zotavování acidifikovaných stojatých vod, kolonizace stojatých vod bezobratlou faunou

 

Kontakty:

  • E-mail: daniel.vondrak@natur.cuni.cz
  • Pracovna: Limnologická laboratoř (Benátská 2 - "Domeček"), dveře S/8
  • Tel. linka: (+42022195)1916
  • Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy

 

Publikace: 

https://www.researchgate.net/profile/Daniel_Vondrak

ORCID: 0000-0002-6242-2976

 

Aktuální projekty: 

  • MŠMT LTAUSA19141 (mezinárodní projekt ve spolupráci s University of Alaska ve Fairbanks) — Paleoekologická rekonstrukce globálních environmentálních změn na počátku mladšího dryasu; člen řešitelského týmu; https://mountain-lakes.org/pageo/
  • GA ČR 20-08294S — Paleo-záznamy událostí  globálního rozsahu v sedimentární sekvenci jezer (PROGRESS); člen řešitelského týmu
  • GA ČR 20-00892L (mezinárodní projekt ve spolupráci s University of Innsbruck) — Život na okraji: Limity výskytu larev hmyzu; člen řešitelského týmu

 

 

Akce dokumentů