E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMgr. Pavla Říhová

Ochrana ohrožených druhů živočichů a rostlin, mezinárodní úmluva CITES, problematika tzv. wildlife crime, forenzní vědy se zaměřením na zoologii a morfologickou determinaci, výzkum nových forenzních metod a postupů, spolupráce s orgány činnými v trestním řízení.

Telefon:  605 470 162, 221 951 903 

Emailpavla.rihova@natur.cuni.cz

Pracovna: přízemí, č. dveří 33

 • soudní znalec v oboru Ochrana přírody, specializace Biologicko-identifikační posouzení druhů v rámci CITES
 • člen expertní skupiny Interpolu pro boj proti wildlife crime (Interpol Wildlife Crime Working Group), 2006-2007 Vice-Chair skupiny, 2017–2019 člen Executive Board
 • člen Society for Wildlife Forensic Science
 • člen EU-TWIX Advisory Group  (EU-Trade in Wildlife Information Exchange)
 • zástupce ČR pro problematiku nosorožců (National Focal Point for Rhinoceroses)

Výuka a přednášková činnost  

 • Determinace neživých exemplářů CITES (Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta)
 • Zbožíznalství CITES (Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta)
 • Úmluva CITES a obchod s ohroženými druhy (Česká zemědělská univerzita, Fakulta životního prostředí) 
 • přednášky na téma nelegální obchod, ochrana ohrožených druhů, forenzní metody, šetření případů, kontrolní postupy, úmluva CITES  - Policejní akademie, Policejní škola, Celní škola, Akademie veřejné správy, univerzity ad.
 • lektor odborných kurzů pro státní správu - Úmluva CITES a wildlife crime, Kontrolní praxe,  Základy vyšetřování wildlife crime, Jak svědčit před soudem, Vedení výslechů a ústních jednání, Forenzní metody ve wildlife crime, Novela zákona CITES, Manipulace se zvířaty ad.
 • učebnice pro kontrolní orgány:
  • Říhová, P. (2012):  Wildlife Crime – učebnice pro kontrolní orgány a státní zastupitelství (vydáno MŽP, interní tisk)
  • Říhová, P. (2018):  Manipulace se zvířaty – učebnice pro kontrolní orgány (vydáno ČIŽP, interní tisk)

Absolvované odborné forenzní kurzy  (2016-2019):

 • Feather Identification  (U.S. Fish and Wildlife Service, 2019)
 • Hair Identification (U.S. Fish and Wildlife Service, 2019)
 • Field Testing Technologies (Society for Wildlife Forensic Science, 2017)
 • Expert Witness Testimony (SWFS, 2017)
 • Introduction to Wildlife Forensic Science (SWFS, 2017)
 • RhODIS (Rhino DNA Index System) Scientific Workshop (2016)

Účast v projektech

 • Efektivní využívání forenzních metod dokazování v oblasti boje proti wildlife crime (bezpečnostní výzkum MV)
 • Aplikovaný výzkum genetiky vybraných druhů živočichů chráněných podle mezinárodní úmluvy CITES – vývoj forenzní metody využitelné jako nástroje boje proti organizované trestné činnosti a závažné environmentální kriminalitě na národní i mezinárodní úrovni (bezpečností výzkum MV)
 • Strengthening the capacities of authorities responsible for CITES and wildlife trade regulations enforcement in Serbia (EU TWINNING Project)
 • Capacity building for enforcement of CITES and Wildlife Trade Regulations in Serbia (EU TWINNING Project)
 • Taxonomická determinace trichologického materiálu - vytvoření Atlasu T DIAT pro taxonomickou determinaci zvířecích chlupů (bezpečnostní projekt MV, oponent)

Publikace

 • Tikalová E., Votrubová J., Kufnerová J., Formanová D., Říhová  P., Vaňková  L.,  Vaněk  D. (2019): Busting the Myths: DNA Typeability after 48 hours of boil.  Forensic Science International: Genetics Supplement Series,  vol. 7, p. 79-82
 • Vaněk  D., Říhová P., Ehler E., Dalihodová S., Štikarová R., Vaňková L., Strnad Z. (2019): Strand: A Cloud Expert System for non-Human DNA Analysis. Forensic Science International: Genetics Supplement Series, vol. 7, p. 147-149
 • Ucová S., Říhová P., Šafář J. & Plesník J. (2019): Ochrana tygrů a Česká republika. Ochrana přírody, č. 1, str. 29-32
 • Vaněk D., Říhová P., Sasková L., Votrubová J.  (2017): Operation Tiger´s Eye: DNA testing of traditional Chinese medicine artifacts in the Czech Republic.  Forensic Science International: Genetics Supplement Series, vol. 6, p. 143-144
Zabité mládě nosorožce. Obchod s nosorožčími rohy se nevyhýbá ani ČR, zapojení do mezinárodní spolupráce a získávání zkušeností přímo z terénu je důležitou součástí práce.

 

Akce dokumentů