E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRNDr. Naděžda Zíková, Ph.D.

Laboratoř pro studium kvality ovzduší, odborný asistent se zaměřením na meteorologii a ochranu ovzduší.
  • Telefon: +420 221 951 908
  • Email: nada.zikova@natur.cuni.cz
  • Pracovna: domeček ppřízemí, č. dveří 56
  • Konzultační hodiny: úterý 10:00 - 11:00, po předchozí domluvě kdykoli

 

 

Výzkumné zaměření

Atmosférický aerosol, vliv meteorologických podmínek na koncentrace znečišťujících látek v atmosféře, vliv hydrometeorů na velikostní složení aerosolu, optické vlastnosti aerosolu, mikroklimatické podmínky.

 

Výuka

Meteorologie a klimatologie

Biometeorologie a bioklimatologie

Metody měření fyzikálních podmínek prostředí

 

Témata bakalářských a diplomových prací

Charakteristika aerosolu v městském a venkovském prostředí

Optické vlastnosti atmosférického aerosolu

Mikroklimatické podmínky v učebnách

Změny meteorologických charakteristik

Zpracování dat z nízkonákladových měřicích přístrojů

Vliv hydrometeorů na kvalitu ovzduší

Využití moderních metod pro sledování kvality ovzduší
 

Nejnovější publikace

Mbengue, S., Serfozo, N., Schwarz, J., Zikova, N., Šmejkalová, A. H., Holoubek, I.:  Characterization of Equivalent Black Carbon at a regional background site in Central Europe: Variability and source apportionment. Environmental Pollution, 113771 (2020).

Lhotka, R., Pokorná, P., Zíková, N.: Long-Term Trends in PAH Concentrations and Sources at Rural Background Site in Central Europe. Atmosphere, 10(11), 687 (2019).

Nemeth Z., Rosati B., Zikova N., Salma I., Bozo L., Dameto de España C., Schwarz J., Zdimal V., Wonaschutz A.: Comparison of Atmospheric New Particle Formation Events Events in Three Central European Cities. Atmos. Environ. 178, 191-197 (2018).

Masiol M., Zíková N., Chalupa D. C., Rich D. Q., Ferro A. R., Hopke P. K.: Hourly land-use regression models based on low-cost PM monitor data. Environmental Research, 167, 7-14, 2018.

Maskova L., Smolik J., Ondracek J., Zikova N.: Prach v expozici a depozitari Narodniho muzea. (Czech) Dust at the Exhibition and the Depository of the National Museum. Forum pro konzevatory-restauratory 2018(2018), 42-45 (2018).

Pelclova D., Zdimal V., Kacer P., Komarc M., Fenclova Z., Vlckova S., Zikova N., Schwarz J., Makes O., Navratil T., Zakharov S., Bello D.: Markers of lipid oxidative damage among office workers exposed intermittently to air pollutants including nanoTiO2 particles, Reviews on Environmental Health, 32:1-2, 193-200 (2017).

Zikova N., Hopke P.K., Ferro A.R.: Evaluation of new low-cost particle monitors for PM2.5 concentrations measurements, Journal of Aerosol Science, 105, 24-34 (2017).

Ommi A., Emami F., Zíková N., Hopke P. K., Begum B. A.: Trajectory-based models and remote sensing for biomass burning assessment in Bangladesh, Aerosol Air Qual. Res. 17(2): 465- 475 (2017), doi: 10.4209/aaqr.2016.07.0304

Talbot N., Kubelová L., Makeš O., Ondráček J., Cusack M., Schwarz J., Vodička P., Zíková N., Ždímal V.: Transformations of Aerosol Particles from an Outdoor to Indoor Environment. Aerosol Air Qual. Res. 17(3): 653-665, (2017)

Serfozo N., Ondráček J., Zíková N., Lazaridis M., Ždímal V.: Size-Resolved Penetration of Filtering Materials from CE-marked Filtering Facepiece Respirators. Aerosol Air Qual. Res. 17: 1305–1315, 2017 (2017)

Pelclova, Daniela; Zdimal, Vladimir; Kacer, Petr; Zikova, Nadezda; Komarc, Martin; Fenclova, Zdenka; Vlckova, Stepanka; Schwarz, Jaroslav; Makes, Otakar; Syslova, Kamila; Navratil, Tomas; Turci, Francesco; Corazzari, Ingrid; Zakharov, Sergey; Bello, Dhimiter.(2017) Markers of lipid oxidative damage in the exhaled breath condensate of nano TiO2 production workers. Nanotoxicology, 11:1, 52-63, DOI: 10.1080/17435390.2016.1262921.

Zikova, N.; Masiol, M.; Chalupa, D.C.; Rich, D.Q.; Ferro, A.R.; Hopke, P.K. Estimating Hourly Concentrations of PM2.5 across a Metropolitan Area Using Low-Cost Particle Monitors. Sensors 2017, 17, 1922.

Akce dokumentů