E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLaboratoř GIS

Environmentální modelování; geografické a krajinné informační systémy

Zodpovědná osoba: Ing. Luboš Matějíček, Dr.

Telefon: 221951912

Kde: 1. mezipatro č. 59

Projekt FRVŠ 131/2009/A/a : Inovace Laboratoře GIS

Vznikla v rámci programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Posílení výzkumu na vysokých školách“ během projektu s názvem „Laboratoř pro využití geografických informačních systémů (GIS) v základním a aplikovaném výzkumu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy“ a byla vybudována v období 1997 až 2000. V roce 2009 proběhla inovace Laboratoře GIS, která zásadním způsobem přispěla k obměně všech stávajících počítačových systémů. Nově byla zřízena virtuální počítačová síť, která umožňuje provozovat počítačové programy v rámci "cloud computing" na síti fakulty. Dále došlo k instalaci počítače pro podporu paralelního zpracování dat se zaměřením na modelování rozsáhlých systémů.

  • Laboratoř je vybavena počítačovou sítí skládající se z jednoho serveru, šesti pracovních stanic, velkoformátového plotru, velkoformátového skeneru a stanic GPS. Lokální počítačová síť je napojena na fakultní síť, která umožňuje vysokorychlostní spojení pomocí Internetu s ostatními výzkumnými pracovišti.
  • Výzkumná témata jsou řešena s využitím programového vybavení firmy Environmental Systems Research Institute (ESRI). Jedná se zejména o ArcGIS Desktop a ArcGIS Server v aktuálních verzích. Pro modelování a statistické předzpracování dat jsou používány programy MATLAB, S+ a R. Pro dílčí grafické úpravy slouží programy v rámci produktu Creative Suite. Programové vybavení je provozováno v prostředí OS Windows na platformě PC.
  • Primární datové zdroje tvoří letecké a družicové snímky doplněné údaji z GPS. Dále jsou používána prostorová data z databáze ArcČR500, vybrané části Digitálního modelu území DMÚ25, data z databází ZABAGED, podklady informačního systému o životním prostředí hl. města Prahy apod.
  • V oblasti výuky laboratoř pořádá pravidelně řadu školení, kurzů a výběrových přednášek. Jednotlivá vybraná témata jsou součástí základních přednášek.
  • Počítače jsou napojeny na celofakultní síť učeben, pro přihlášení v učebně je třeba zřídit lokální účet.

Czech.pdf English.pdf French.pdf German.pdf Spanish.pdf

Akce dokumentů