E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGrantové informace - newsletter

Pracujete nebo studujete na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy? Zaregistrujte se k odběru newsletteru "Grantové informace".

Newsletter je rozesílán dvakrát měsíčně zaregistrovaným odběratelům a informuje o grantových příležitostech, seminářích a workshopech s grantovou tematikou a o příležitostech pro zahraniční mobilitu. (Newsletter je tvořen přehledem aktualit zveřejněných na stránkách grantová agenda Oddělení projektového řízení a zahraniční administrativa Zahraniční agendy.)

Seznam pouze „živých“ aktualit – o výzvách, které se chystají nebo jsou otevřené, seminářích, které ještě neproběhly, a podobně – najdete na stránce Grantová agenda.

Zaregistrovat se můžete prostřednictvím následujícího formuláře:V případě jakýchkoli potíží s registrací nebo se samotným newsletterem se prosím obraťte na Ludmilu Součkovou (ludmila.souckova@natur.cuni.cz).

Akce dokumentů