E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGrantová agenda

Přehled informací o grantové agendě.

Kanál RSS


Přehled témat

Věda na UK

Externí poskytovatelé

Progres GAČR
Primus TAČR
UNCE OP VVV
GAUK Horizont Evropa
SVV ERC
  COST

Anlupa

Webová aplikace pro automatické vyhledávání a sledování výzev k podávání projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů.

Pozor: Pokud vás zaujme výzva vyhledaná pomocí Anlupy, vždy si ověřte, zda pro tuto výzvu nebyly Oddělením projektového řízení PřF UK vyhlášeny interní pokyny a termíny pro odevzdání.

Vstup do aplikace Anlupawww.anlupa.cz


Aktuálně

Aktuality o otevřených a připravovaných grantových výzvách, o chystaných seminářích s grantovou tematikou a podobně. (Aktuálnost tohoto seznamu je udržována manuálně – některé aktuality zde mohou být zobrazeny ještě několik dní po vypršení jejich „platnosti“.)

Zaregistrujte se a dostávejte dvakrát měsíčně souhrn aktualit zveřejněných na této stránce.
Seznam všech zveřejněných grantových aktualit najdete na samostatné stránce: archiv.

Sort Date Nadpis
12.05.2022 Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships 2022 – výzva vyhlášena
11.05.2022 Marie Skłodowska-Curie Doctoral Networks 2022 – výzva vyhlášena
05.05.2022 LIFE – ochrana životního prostředí a klimatu: online informační dny (18 – 20/5/2022)
04.05.2022 CONCERT-Japan: design of materials with atomic precision – plánovaná výzva
29.04.2022 Fondy EHP – spolupráce s Norskem: 4. výzva Fondu pro bilaterální vztahy
28.04.2022 TA ČR a MPO: vyhlášené soutěže programu Trend
26.04.2022 Česko-německé projekty spolupráce ve výzkumu – mobilita výzkumníků 2023-2024
25.04.2022 Česko-francouzské projekty spolupráce ve výzkumu – mobilita výzkumníků 2023-2024
22.04.2022 Online informační den ke grantům MSCA Doctoral Networks (19/5/2022)
21.04.2022 Online workshop pro žadatele o MSCA Postdoctoral Fellowships (30 a 31/5/2022)
14.04.2022 NATO: Víceleté mezinárodní projekty výzkumu a vývoje
14.04.2022 TA ČR a MŽP: plánovaná 6. soutěž programu Prostředí pro život
13.04.2022 Seminář ČVUT: klima, energetika a mobilita v Horizontu Evropa (27/5/2022)
08.04.2022 TA ČR a MD: vyhlášená soutěž programu Doprava
04.04.2022 Granty Mezinárodního visegrádského fondu
30.03.2022 TA ČR: Předběžný harmonogram veřejných soutěží 2022
29.03.2022 Online seminář: Finanční pravidla programu Horizont Evropa (18/5/2022)
17.03.2022 M-ERA.NET: mezinárodní projekty materiálového výzkumu – výzva otevřena
14.03.2022 Online workshop pro žadatele o ERC granty: první část (25 – 27/5/2022)
07.03.2022 TA ČR Delta – mezinárodní bilaterální projekty aplikovaného výzkumu: plánovaná soutěž
14.02.2022 Interreg Česko-Sasko: termíny pro podávání žádostí v roce 2022
07.02.2022 Česko-bavorská vysokoškolská agentura: akademické projekty a mobilita
03.02.2022 European Research Council (ERC): předběžný harmonogram výzev 2023
11.01.2022 LIFE: ochrana životního prostředí a klimatu – plánovaná evropská výzva
10.01.2022 COST – projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu: otevřená výzva
05.01.2022 Granty Mezinárodního visegrádského fondu
04.01.2022 Water4All: mezinárodní projekty na ochranu vodních zdrojů – plánovaná výzva
04.01.2022 Horizont Evropa – rozšiřování účasti: výzva Hop On Facility
17.12.2021 Mise Horizontu Evropa – zdravá půda: výzva 2021
17.12.2021 Mise Horizontu Evropa – zdravé oceány a vnitrozemské vody: výzvy 2021
14.12.2021 4EU+: univerzitní minigranty na projekty mezinárodní spolupráce
10.08.2021 Granty Mezinárodního visegrádského fondu
22.07.2021 European Research Council (ERC): harmonogram výzev 2022
16.12.2020 Série článků „Financování life sciences v ČR“ – přehled příležitostí
15.05.2020 Kuchařka pro žadatele a řešitele projektů GA UK
10.04.2018 GA ČR: „Podpora ERC žadatelů“ – stáže v týmech řešitelů ERC projektů

Akce dokumentů