E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGrantová agenda

Přehled informací o grantové agendě.

Kanál RSS


Přehled témat

Věda na UK

Externí poskytovatelé

Progres GAČR COST
Primus TAČR MHMP
UNCE OP VVV NPO
GAUK OP JAK  
SVV Horizont Evropa  
  ERC  

Anlupa

Webová aplikace pro automatické vyhledávání a sledování výzev k podávání projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů.

Pozor: Pokud vás zaujme výzva vyhledaná pomocí Anlupy, vždy si ověřte, zda pro tuto výzvu nebyly Oddělením projektového řízení PřF UK vyhlášeny interní pokyny a termíny pro odevzdání.

Vstup do aplikace Anlupawww.anlupa.cz


Aktuálně

Zde najdete seznam pouze těch aktuality, které informují o nyní otevřených nebo připravovaných grantových výzvách, o nadcházejících seminářích a workshopech s grantovou tematikou a podobně. (Seznam všech zveřejněných aktualit je na samostatné stránce: archiv.)
Aktuálnost seznamu udržujeme manuálně – některé aktuality zde mohou být zobrazeny několik dní po vypršení jejich „platnosti“.

Zaregistrujte se a dostávejte dvakrát měsíčně souhrn aktualit zveřejněných na této stránce.

Sort Date Nadpis
12.06.2024 Webinář: grantové možnosti – přírodní zdroje, zemědělství, životní prostředí (19/6/2024)
06.06.2024 Horizont Evropa, Rozšiřování účasti, ERA Talents: webinář pro žadatele (25/6/2024)
04.06.2024 Visegradský fond: minigranty podporující krátkodobou mobilitu mladých lidí
04.06.2024 MSCA4Ukraine Fellowships: plánovaná výzva a webinář (14/6/2024)
29.05.2024 Marie Skłodowska-Curie Doctoral Networks (MSCA-DN) 2024: výzva vyhlášena
29.05.2024 ERC Advanced Grants 2024: vyhlášená výzva a interní pokyny
24.05.2024 MSCA Postdoctoral Fellowships 2024: online workshop pro žadatele (24 a 25/6/2024)
20.05.2024 Innovative Health Initiative (IHI): chystaná 8. výzva, infodny a partnersearch (17–21/6/2024)
20.05.2024 Horizont Evropa, CL6: životní prostředí, potraviny, přírodní zdroje – další výzvy
16.05.2024 TA ČR Sigma, Dílčí cíl 4, mezinárodní bilaterální spolupráce: soutěž vyhlášena
15.05.2024 Joint Research Centre (JRC): přístup k výzkumným infrastrukturám
15.05.2024 CONCERT-Japan: digitalizace a robotika v udržitelném zemědělství – vyhlášená výzva
15.05.2024 Inter-Action: projekty česko-americké spolupráce ve výzkumu
14.05.2024 AZV a MZ, projekty aplikovaného zdravotnického výzkumu: vyhlášená soutěž
10.05.2024 Marie Skłodowska-Curie Staff Exchanges (MSCA-SE) 2024: chystaná výzva
09.05.2024 Horizont Evropa, Rozšiřování účasti: výzva pro mezinárodní projekty ERA Talents
07.05.2024 Horizont Evropa, CL3, bezpečnostní výzkum: infoden a partnerská burza (12 a 13/6/2024)
02.05.2024 Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships (MSCA-PF) 2024: výzva vyhlášena
29.04.2024 NATO, bezpečnostní výzkum: výzva pro víceleté mezinárodní projekty
24.04.2024 Horizont Evropa, Mise: rakovina, klima, vodstva, půdy, města – výzvy 2024
24.04.2024 CBE JU, bio-based innovative solutions: výzva 2024
22.04.2024 LIFE, životní prostředí a klima: evropské výzvy vyhlášeny
22.04.2024 LIFE, ochrana životního prostředí a klimatu: vyhlášená národní výzva
18.04.2024 Granty Mezinárodního visegrádského fondu
12.04.2024 COST – projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu: připomenutí
08.04.2024 AKTION Česká republika – Rakousko: projekty spolupráce
27.03.2024 Horizont Evropa, Rozšiřování účasti: výzva Hop On Facility – další příležitosti
14.03.2024 Cestovní granty na partnerské burzy programu Horizont Evropa
14.03.2024 Interreg Česko-Sasko: termíny pro podávání žádostí v roce 2024 a 2025
12.03.2024 EU4Health – projekty v oblasti zdraví: otevřené a plánované výzvy
08.03.2024 Horizont Evropa, EIC Pathfinder Challenges, průlomové technologie: plánovaná výzva
19.02.2024 MZV: posilování kapacit vysokých škol v rozvojových zemích a na Ukrajině (opraveno)
05.02.2024 Biodiversa: společenská transformace a biodiverzita – plánovaná mezinárodní výzva
05.02.2024 Water4All: voda a oběhové hospodářství – plánovaná mezinárodní výzva
17.01.2024 TA ČR: Předběžný harmonogram veřejných soutěží a mezinárodních výzev 2024
15.12.2023 Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA): akademické projekty
24.11.2023 Experientia: Start-up granty – organická, bioorganická a medicinální chemie
14.11.2023 Interreg Rakousko-Česko: termíny pro podávání žádostí v roce 2024
25.09.2023 Interreg Bavorsko-Česko: termíny pro podávání žádostí v roce 2024
31.07.2023 GA ČR: opatření pro sladění rodinného a profesního života řešitelek a řešitelů
11.07.2023 European Research Council (ERC): harmonogram výzev 2024 (změny oproti loňsku!)
12.06.2023 COST: nově schválené mezinárodní sítě – možnost zapojit se
09.06.2023 Horizont Evropa, CL5: klima, energetika, doprava – blíží se další uzávěrky
09.06.2023 Horizont Evropa, CL3: bezpečnostní výzkum – blíží se další uzávěrky
03.05.2023 Nabídka vyhledání relevantních témat v programu Horizont Evropa
07.12.2022 Horizont Evropa: výzvy pro mezinárodní projekty 2023 otevřeny, pro 2024 zveřejněny
20.09.2022 Univerzitní podpora výzkumně vzdělávací spolupráce s Ukrajinou
16.12.2020 Série článků „Financování life sciences v ČR“ – přehled příležitostí

Akce dokumentů