E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNabídka vyhledání relevantních témat v programu Horizont Evropa

Oddělení projektového řízení nabízí výzkumným týmům z Přírodovědecké fakulty pomoc s vyhledáním konkrétních témat (topics) programu Horizont Evropa pro mezinárodní výzkumné a inovační projekty, která by byla relevantní pro jejich výzkumné zaměření.

Horizont Evropa je aktuálně hlavním nástrojem Evropské unie pro financování výzkumu a inovací. Podstatná část rozpočtu tohoto programu je rozdělována prostřednictvím výzkumných a inovačních projektů, které jsou řešeny mezinárodními multidisciplinárními konsorcii:

 • Do konsorcia musí být zapojeni nejen výzkumníci, ale i potenciální uživatelé výsledků projektu a další zainteresované strany.
 • Návrhy projektů musí být předkládány vždy pro konkrétní téma (topic) vyhlášené programem, které definuje specifický problém, k jehož řešení má projekt přispět, zaměření projektu a jeho očekávané výsledky.
 • Každý rok bývá otevřeno několik desítek až stovek konkrétních témat k předkládání návrhů projektů.
 • Pro každé téma bývá financováno jen několik projektů (cca 1–5).
 • Jednou financované téma zpravidla nebývá znovu otevřeno k předkládání dalších návrhů projektů (nicméně další témata s podobným zaměřením vyhlášena být mohou).
 • Viz též Program Horizont Evropa – o konsorciálních projektech na fakultních stránkách.

Účast v těchto projektech může být lákavá pro výzkumné týmy:

 • se zájmem o to spolupracovat s partnery z evropských zemí, kteří nejsou zaměřeni na úplně stejná výzkumná témata (případně i s partnery mimo čistě výzkumnou sféru);
 • a jejichž výsledky mohou být využitelné partnery z jiných (výzkumných) oborů s vizí praktického uplatnění.
 • Tým by také už měl mít navázané alespoň nějaké mezinárodní kontakty a spolupráce.

Program Horizont Evropa je strukturován podle problémů, kterým evropská společnost nebo průmysl čelí – nikoli podle vědních oborů. Daný výzkumný tým tedy může najít relevantní témata v různých částech programu.

Pokud chcete, aby Vám Oddělení projektového řízení pomohlo vyhledat pro Vás potenciálně zajímavá témata, prosím, zašlete e-mailem Ludmile Součkové (ludmila.souckova@natur.cuni.cz) následující informace:
► výzkumné zaměření Vašeho týmu,
► oblasti, ve kterých mohou být výsledky Vašeho výzkumu využitelné.


Informace prosím napište:
► anglicky (všechny dokumenty Horizontu Evropa jsou v angličtině a my nemusíme znát správné překlady odborné terminologie mezi češtinou a angličtinou),
► co nejsrozumitelněji pro laického čtenáře,
► co nejstručněji (pokud možno ne více než cca 150 slovy).

Pro představu, jaká témata Horizont Evropa financuje, se můžete podívat na přehled aktuálně otevřených a plánovaných témat a propojené aktuality na fakultních stránkách.

Co bude následovat

Poté, co Vám vytipujeme potenciálně zajímavá témata, je nezbytné, abyste si pečlivě přečetli text tématu (Topic description) a posoudili, zda je pro Vás téma opravdu relevantní.

Pokud nemáte zkušenost s účastí v projektech Horizontu Evropa nebo Horizontu 2020 alespoň jako Work Package Leader, pak pravděpodobně není žádoucí, abyste se takový projekt pokoušeli sami rovnou koordinovat. V tom případě tedy bude třeba abyste se pokusili připojit k projektovému návrhu připravovanému zkušeným koordinátorem.

Oddělení projektového řízení Vám může – do jisté míry a s pomocí českých Národních kontaktů pro Horizont Evropa – pomoci i v této fázi, a to konkrétně:

 • Doporučit, jak formulovat Vaši nabídku spolupráce.
 • Doporučit platformy a akce určené pro hledání projektových partnerů.
 • Vyhledat existující projekty a sítě zaměřené na podobnou tematiku, jejichž členové by mohli připravovat návrh projektu na téma, o které máte zájem.

Nicméně většina úspěšných konsorcií se sestavuje na základě osobních vazeb. Proto bude nezbytné, abyste se svou nabídkou mimo jiné sami proaktivně oslovili své stávající mezinárodní výzkumné kontakty. Mějte na paměti, že konsorcia se často sestavují 3 až 6 měsíců, ale někdy i rok před danou uzávěrkou.

Zaregistrujte se do databáze hodnotitelů

Současně se můžete (a pravděpodobně je to vhodné) zaregistrovat jako potenciální hodnotitelé do databáze expertů Evropské komise.

 • Při popisu své expertízy můžete použít klíčová slova a fráze z popisu tématu, které Vás zaujalo.
 • Pokud se Vám nepodaří nalézt si vhodné konsorcium a zapojit se do projektového návrhu, bude tu alespoň možnost, že budete vyzváni, abyste hodnotili projektové návrhy podané do tohoto nebo podobného tématu.
 • Coby hodnotitelé získáte přímou zkušenost s tím, jak probíhá proces hodnocení a jak vypadají dobré (a špatné) projektové návrhy – což jsou velmi cenné znalosti pro přípravu Vašeho vlastního projektového návrhu v budoucnu.
 • Viz též Program Horizont Evropa – staňte se hodnotitelem na fakultních stránkách.

Kontaktní osoby pro Horizont Evropa na Přírodovědecké fakultě:
Klára Sobotíková a Tomáš Palatý.
O programu Horizont Evropa na fakultních stránkách.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 3. 5. 2023.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Středa 03.05.2023 10:00

Akce dokumentů

Kategorie: