E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníEuropean Research Council (ERC): harmonogram výzev 2024 (změny oproti loňsku!)

Evropská výzkumná radaEuropean Research CouncilERC zveřejnila informace výzvách v rámci pracovního programu 2024 s uzávěrkami na podzim 2023 a v roce 2024.
POZOR: Oproti minulým letům dochází k podstatnému posunu uzávěrek pro výzvy ERC Consolidator a ERC Advanced, částečné změně struktury projektové žádosti a dalším změnám – viz níže.

Pokud zvažujete podání projektového návrhu do některé z nadcházejících výzev ERC – zejména StartingConsolidator nebo Synergy – kontaktujte prosím IHNED Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková, ludmila.souckova@natur.cuni.cz), pokud s námi ještě v kontaktu nejste.

Pamatujte prosím, že podle Opatření rektora č. 9/2023 musí do jednoho měsíce před příslušnou uzávěrkou dojít k dohodě mezi žadatelem, příslušným pracovištěm a vedením fakulty o tom, za jakých podmínek bude projekt řešen, pokud v ERC soutěži uspěje, a tato dohoda musí být schválena Kolegiem děkana; a dále musí být měsíc před uzávěrkou na rektorát zaslána předběžná verze kompletního návrhu projektu, a to prostřednictvím projektového oddělení fakulty.

Kontaktujte nás prosím, i pokud plánujete nebo zvažujete podání ERC projektového návrhu v delším časovém horizontu (např. 1–2 roky), abyste mohli plně využít podporu, která se žadatelům o ERC granty nabízí.
O ERC na stránkách Přírodovědecké fakulty – včetně informací o podpoře nabízené (potenciálním) žadatelům.

ERC výzvy v rámci pracovního programu 2024

 • ERC Starting Grants 
  Granty pro vědce 2–7 let po PhD (k datu 1. 1. 2024), 
  kteří si budují svůj nezávislý výzkumný tým nebo program. 
  ► Délka projektu až 5 let.
  ► Maximální výše grantu 1,5 milionu euro (plus až 1 milion euro na „dodatečné náklady“ např. nákup přístrojů).
  ► Otevření: 11. 7. 2023.
  ► Uzávěrka: 24. 10. 2023.
  ► Fakultní aktualita k vyhlášené výzvě
       – včetně interních pokynů a dřívějších interních uzávěrek.

   
 • ERC Synergy Grants 
  Multidisciplinární projekty 2–4 vědců z různých oborů. Synergie mezi zapojenými obory je klíčová a musí umožňovat dosažení průlomových objevů, které by nebyly možné, pokud by zapojení vědci pracovali samostatně. Každý z těchto hlavních řešitelů musí svým profilem odpovídat konkurenceschopnému žadateli o ERC StartingConsolidator, nebo Advanced Grant v závislosti na fázi své kariéry.
  ► Délka projektu až 6 let.
  ► Maximální výše grantu 10 milionů euro (plus až 4 miliony euro na „dodatečné náklady“ např. nákup přístrojů).
  ► Otevření: 12. 7. 2023.
  ► Uzávěrka: 8. 11. 2023.
  ► 
  Fakultní aktualita k vyhlášené výzvě
       – včetně interních pokynů a dřívějších interních uzávěrek.

   
 • ERC Consolidator Grants 
  Granty pro vědce 7–12 let po PhD (k datu 1. 1. 2024), kteří zpravidla již mají zárodek vlastního výzkumného týmu nebo výzkumného programu, ale stále jej potřebují rozšířit a konsolidovat.
  ► Délka projektu až 5 let.
  ► Maximální výše grantu 2 miliony euro (plus až 1 milion euro na „dodatečné náklady“ např. nákup přístrojů).
  ► Otevření: 12. 9. 2023.
   POZOR, ZMĚNA, uzávěrka: 12. 12. 2023.
   Fakultní aktualita k výzvě
       – včetně interních pokynů a dřívějších interních uzávěrek.

   
 • ERC Advanced Grants 
  Granty pro mezinárodně etablované vědce, kteří v posledních deseti letech významně ovlivnili svůj obor.
  ► Délka projektu až 5 let.
  ► Maximální výše grantu 2,5 milionu euro (plus až 1 milion euro na „dodatečné náklady“ např. nákup přístrojů).
  ► Otevření: 29. 5. 2024. 
   POZOR, ZMĚNA, uzávěrka: 29. 8. 2024.
   Fakultní aktualita k výzvě
       – včetně interních pokynů a dřívějších interních uzávěrek.


   
 • ERC Proof of Concept Grants 
  Žádosti mohou podávat pouze úspěšní řešitelé ERC grantů. Cílem je ověřit inovační potenciál výsledku získaného v rámci řešení financovaného ERC projektu.
  ► Uzávěrky: 14. 3. 2024, 17. 9. 2024.
   

Co je ERC

ERC podporuje výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru (frontier research). Podporováni jsou individuální řešitelé (Principal Investigators) a jejich výzkumné týmy. Předpokládá se, že žadatelé o grant přijdou se zcela novou revoluční myšlenkou, jež není pouhým pokračováním jejich dřívějších úspěchů, s myšlenkou, která může výrazně ovlivnit daný obor, posunout jeho hranice či otevřít nové výzkumné perspektivy. Projekty nejsou nijak tematicky omezeny. ERC grant poskytuje svému držiteli finanční nezávislost s velkou mírou flexibility.

Omezení opětovného podávání návrhů
Principal Investigator, jehož projektový návrh je v prvním kole hodnocení zařazen do „kategorie C“ se nemůže ucházet o ERC grant příští 2 roky. Pokud je v prvním kole zařazen do „kategorie B“, nemůže se o ERC grant ucházet příští 1 rok.

O ERC na stránkách Přírodovědecké fakulty.

 

Změny ve výzvách 2024 oproti minulým letům

Vybrané změny ve struktuře projektové žádosti

 • Curriculum Vitae a Track record jsou sloučeny do jedné sekce s limitem 4 strany.
 • Pro všechny typy grantů má PI v části CV a Track record uvést až 10 vybraných výsledků svého výzkumu (research outputs). (Dříve se uvádělo 5 vybraných publikací v případě Starting a 10 v případě Consolidator a Advanced). V případě grantů Advanced už nemusí jít pouze o výsledky získané v posledních 10 letech, nicméně stále je kladen důraz na výsledky z nedávné doby.
 • Work Programme nově neobsahuje doporučení, jaké typy výsledků do Track record zařazovat.
 • Sekce Funding ID (přehled grantů, o které PI aktuálně žádá nebo které řeší) je nově součástí Scientific Proposal a hodnotitelé k ní tedy mají přístup až ve druhém kole hodnocení.

Financování ERC Advanced Grants formou „lump sum“

 • Granty ERC Advanced Grants 2024 budou udělovány formou jednorázové částky – tzv. „lump sum“ – na financování celého projektu, a to ve výši schválené ERC hodnotícím panelem.
 • Výše „lump sum“ je založena na odhadu nákladů projektu, který žadatel předkládá v rámci návrhu projektu – tento odhad musí být poměrně podrobně popsaný a zdůvodněný a příprava návrhu je tedy náročnější.
 • Vyplácení lump sum pak bude záviset na provedených a doložených projektových aktivitách, bez ohledu na skutečně vynaložené náklady nebo na to, zda projektové aktivity úspěšně povedou k předpokládaným výsledkům.
 • Pravidla pro tento typ „lump sum“ viz Decision authorising the use of lump sum contributions under the Horizon Europe.

Další vybrané změny

 • V případě grantů Starting, Consolidator, and Advanced může v rámci daného ERC hodnotícího panelu do druhého kola hodnocení postoupit nejvýše 44 návrhů. Návrh může v prvním kole obdržet hodnocení „A“, ale nepostoupit do druhého kola hodnocení – v tom případě může PI návrh podat znovu už v následujícím roce.
 • Dochází k drobné revizi struktury ERC hodnotících panelů v oblasti Life Sciences a Social Sciences and Humanities. Viz Panel structure in ERC calls for proposals 2024 a Revision of ERC panel structure – rationale and main changes (zdroj).

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 11. 7. 2023.
Upraveno 14. 7. 2023 (odkazy na interní pokyny pro StG a SyG; a změna kontaktní osoby).
Upraveno 19. 7. 2023 (odkazy na interní pokyny pro CoG).
Upraveno 12. 9. 2023 (odkaz na nové interní pokyny ke CoG po vyhlášení výzvy).
Upraveno 29. 5. 2024 (odkaz na interní pokyny k AdG po vyhlášení výzvy).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

 

Publikováno: Úterý 11.07.2023 12:50

Akce dokumentů