E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníERC Consolidator Grants 2024: vyhlášená výzva a nové interní pokyny

Evropská výzkumná radaEuropean Research Council (ERC) vyhlásila výzvu k předkládání návrhů projektů ERC Consolidator Grants (ERC CoG). Tyto granty jsou určeny pro vědce 7–12 let po PhD, kteří zpravidla již mají zárodek vlastního výzkumného týmu nebo programu, ale stále jej potřebují rozšířit nebo konsolidovat. Uzávěrka je 12. 12. 2023.
POZOR: Oproti minulým letům je uzávěrka podstatně dřív a žádost má pozměněnou strukturu!

Vzhledem k časové náročnosti přípravy kvalitní ERC žádosti, by žadatelé o ERC Consolidator granty v této výzvě měli již na své žádosti intenzivně pracovat – a být již v kontaktu s Oddělením projektového řízení. Pokud s námi ještě v kontaktu nejste a o podání žádosti uvažujete, kontaktujte prosím IHNED Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková, ludmila.souckova@natur.cuni.cz).

Kontaktujte nás prosím, i pokud plánujete nebo zvažujete podání ERC projektového návrhu v delším časovém horizontu (např. 1–2 roky), abyste mohli plně využít podporu, která se žadatelům o ERC granty nabízí.
O ERC na stránkách Přírodovědecké fakulty – včetně informací o podpoře nabízené (potenciálním) žadatelům.


Interní pokyny pro Přírodovědeckou fakultu

POZOR, podle Opatření rektora č. 9/2023 musí do jednoho měsíce před uzávěrkou,
tedy do 12. 11. 2023:

 1. Dojít k dohodě mezi žadatelem, příslušným pracovištěm a vedením fakulty o tom, za jakých podmínek bude projekt řešen, pokud v ERC soutěži uspěje, a tato dohoda musí být schválena Kolegiem děkana.
 2. Předběžná verze kompletního návrhu projektu musí být zaslána na rektorát, a to prostřednictvím projektového oddělení fakulty. Předpokládá se, že půjde o předběžnou verzi projektového návrhu, na kterém bude žadatel po zbývající měsíc ještě intenzivně pracovat – nicméně už z předběžné verze musí být zřejmé, že půjde o návrh kvalitní.

Bez splnění těchto podmínek rektorát nevystaví povinnou přílohu žádosti
Commitment of the Host Institution.

Proto prosíme výzkumníky z Přírodovědecké fakulty, kteří plánují podat projektový návrh
do aktuální výzvy, aby:

 1. Do 24. 10. 2023 zaslali (na ludmila.souckova@natur.cuni.cz) aktuální draft části B1 – na základě tohoto draftu Kolegium děkana posoudí a potvrdí, že podporuje podání tohoto konkrétního projektového návrhu.
 2. Zajistili, aby do 30. 10. 2023 vedoucí katedry/ústavu a vedoucí sekce, kde má být projekt řešen, napsali
  e-mailem (na ludmila.souckova@natur.cuni.cz), že s podáním tohoto konkrétního projektového návrhu souhlasí.
 3. Do 6. 11. 2023 zaslali (na ludmila.souckova@natur.cuni.cz) předběžnou verzi kompletního návrhu projektu k zaslání na rektorát.
 4. V projektovém návrhu,
  který je podáván elektronicky prostřednictvím Funding & Tender Opportunities Portal, uvedli: 
  Your organisation: UNIVERZITA KARLOVA, PIC: 999923434.
  Main Host Institution Contact: Tomáš Palatý, tomas.palaty@natur.cuni.cz.
  First name: Tomáš; Last name: Palatý; E-Mail: tomas.palaty@natur.cuni.cz; Position in org.: Horizon Europe officer;
  Department: Project Management Department; Street: Albertov 6; Town: Prague 2; Postcode: 128 00;

  Country: Czechia; Phone: +420 221951119
  Contact Person: Ludmila Součková, ludmila.souckova@natur.cuni.cz
  Contact Person: Adéla Jiroudková, adela.jiroudkova@ruk.cuni.cz

  Contact Person: Veronika Syrovátková, veronika.syrovatkova@ruk.cuni.cz

Vlastní projektový návrh podávají výzkumníci sami prostřednictvím 
Funding & Tender Opportunities Portal.

Pokud budete mít během přípravy projektu jakékoli dotazy, prosím, neváhejte se na nás obrátit
(na ludmila.souckova@natur.cuni.cz).


ERC podporuje výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru (frontier research). Podporováni jsou individuální řešitelé (Principal Investigators) a jejich výzkumné týmy. Předpokládá se, že žadatelé o grant přijdou se zcela novou revoluční myšlenkou, jež není pouhým pokračováním jejich dřívějších úspěchů, s myšlenkou, která může výrazně ovlivnit daný obor, posunout jeho hranice či otevřít nové výzkumné perspektivy. Projekty nejsou nijak tematicky omezeny. ERC grant poskytuje svému držiteli finanční nezávislost s velkou mírou flexibility.

ERC CoG může být udělen až na 5 let s celkovým rozpočtem až 2 miliony EUR, další 1 milion EUR lze získat v odůvodněných případech na „nastartování projektu“ například na nákup nezbytných přístrojů.

O ERC CoG se mohou ucházet výzkumníci v rozmezí 7 až 12 let po získání titulu PhD, počítáno k datu 1. 1. 2024 – tedy ti, kteří obhájili svou PhD práci v období 1. 1. 2012 – 31. 12. 2016 (včetně). Od doby uplynulé od získání PhD lze odečíst například dobu strávenou na rodičovské dovolené. Konkurenceschopný uchazeč o ERC CoG musí být schopen doložit svou zralost a nezávislost.

ERC granty patří mezi nejprestižnější výzkumné granty v Evropě. Úspěšnost ve výzvě ERC CoG 2022 byla přibližně 14,4 % (zdroj).

Omezení opětovného podávání návrhů
Principal Investigator, jehož projektový návrh je v prvním kole hodnocení zařazen do „kategorie C“ se nemůže ucházet o ERC grant příští 2 roky. Pokud je v prvním kole zařazen do „kategorie B“, nemůže se o ERC grant ucházet příští 1 rok.

Hlavní změny oproti minulým letům

 • Curriculum Vitae a Track record jsou sloučeny do jedné sekce s limitem 4 strany.
 • Principal Investigator v části CV a Track record uvádí až 10 vybraných výsledků svého výzkumu (research outputs, e.g.: publications, articles deposited in a publicly available preprint server, books, book chapters, conference proceedings, data sets, software, patents, licenses, standards, start-up businesses…). (Dříve se uvádělo 10 vybraných publikací.)
 • Sekce Funding ID (přehled grantů, o které Principal Investigator aktuálně žádá nebo které řeší) je nově součástí Scientific Proposal a hodnotitelé k ní tedy mají přístup až ve druhém kole hodnocení.
 • Součástí templátů je samostatný formulář „Template for requesting an extension of the eligibility period“ pro výzkumníky, kteří žádají o prodloužení okna způsobilosti. Tento vyplněný dokument se pak nahrává jako samostatná příloha žádosti.
 • V rámci daného ERC hodnotícího panelu může do druhého kola hodnocení postoupit nejvýše 44 návrhů. Návrh může v prvním kole obdržet hodnocení „A“, ale nepostoupit do druhého kola hodnocení – v tom případě může Principal Investigator žádat o ERC grant znovu už v následujícím roce.
 • Dochází k drobné revizi struktury ERC hodnotících panelů v oblasti Life Sciences a Social Sciences and Humanities. Viz Panel structure in ERC calls for proposals 2024 a Revision of ERC panel structure – rationale and main changes (zdroj).

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 12. 9. 2023.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Úterý 12.09.2023 14:40

Akce dokumentů