E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníERC Synergy Grants 2024: interní pokyny

Evropská výzkumná radaEuropean Research Council (ERC) vyhlásila výzvu k předkládání návrhů projektů ERC Synergy Grants (ERC SyG). Tyto granty jsou určeny pro multidisciplinární projekty 2–4 vědců (Principal Investigators, PIs) a jejich výzkumných týmů. Projekty musí demonstrovat, že synergie mezi zapojenými vědci a jejich obory je pro projekt klíčová a slibuje dosažení průlomových objevů, které by nebyly možné, pokud by zapojení vědci pracovali samostatně. Uzávěrka je 8. 11. 2023.

19. 9. 2023 proběhne webinář zaměřený na specifika ERC SyG. Stránka akce a registrace.

Vzhledem k časové náročnosti přípravy kvalitní ERC žádosti, by žadatelé o ERC Synergy granty v této výzvě měli již na své žádosti intenzivně pracovat – a být již v kontaktu s Oddělením projektového řízení. Pokud s námi ještě v kontaktu nejste a o podání žádosti uvažujete, kontaktujte prosím ihned Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková, ludmila.souckova@natur.cuni.cz).

Kontaktujte nás prosím, i pokud plánujete nebo zvažujete podání ERC projektového návrhu v delším časovém horizontu (např. 1–2 roky), abyste mohli plně využít podporu, která se žadatelům o ERC granty nabízí.
O ERC na stránkách Přírodovědecké fakulty – včetně informací o podpoře nabízené (potenciálním) žadatelům.


Interní pokyny pro Přírodovědeckou fakultu

POZOR, podle Opatření rektora č. 9/2023 musí do jednoho měsíce před uzávěrkou,
tedy do 8. 10. 2023:

 1. Dojít k dohodě mezi žadatelem (PI z Univerzity Karlovy), příslušným pracovištěm a vedením fakulty o tom, za jakých podmínek bude projekt řešen, pokud v ERC soutěži uspěje, a tato dohoda musí být schválena Kolegiem děkana.
 2. Základní údaje o projektu a předběžná verze částí projektu, za které je zodpovědný PI z Univerzity Karlovy, musí být zaslány na rektorát, a to prostřednictvím projektového oddělení fakulty. Předpokládá se, že půjde o předběžnou verzi projektového návrhu, na které budou žadatelé po zbývající měsíc ještě intenzivně pracovat – nicméně už z předběžné verze musí být zřejmé, že půjde o návrh kvalitní.

Bez splnění těchto podmínek rektorát nevystaví povinnou přílohu žádosti
Commitment of the Host Institution.

Prosíme výzkumníky z Přírodovědecké fakulty, kteří plánují podat projektový návrh do aktuální výzvy, aby:

 1. Zajistili, aby do 25. 9. 2023 vedoucí katedry/ústavu a vedoucí sekce, kde má být projekt řešen, napsali e-mailem (na ludmila.souckova@natur.cuni.cz), že s podáním tohoto konkrétního projektového návrhu souhlasí.
 2. Do 25. 9. 2023 zaslali (na ludmila.souckova@natur.cuni.cz) k zaslání na rektorát základní informace o projektu (předběžný akronym, název, abstrakt, jména a hostitelské instituce ostatních PIs) a předběžnou verzi částí projektu, za které je zodpovědný PI z Přírodovědecké fakulty.
 3. V projektovém návrhu,
  který je podáván elektronicky prostřednictvím Funding & Tender Opportunities Portal, uvedli: 
  Your organisation: UNIVERZITA KARLOVA, PIC: 999923434.
  Main Host Institution Contact: Tomáš Palatý, tomas.palaty@natur.cuni.cz.
  First name: Tomáš; Last name: Palatý; E-Mail: tomas.palaty@natur.cuni.cz; Position in org.: Horizon Europe officer;
  Department: Project Management Department; Street: Albertov 6; Town: Prague 2; Postcode: 128 00;

  Country: Czechia; Phone: +420 221951119
  Contact Person: Ludmila Součková, ludmila.souckova@natur.cuni.cz
  Contact Person: Adéla Jiroudková, adela.jiroudkova@ruk.cuni.cz

  Contact Person: Veronika Syrovátková, veronika.syrovatkova@ruk.cuni.cz

Vlastní projektový návrh podávají výzkumníci sami prostřednictvím 
Funding & Tender Opportunities Portal.

Pokud budete mít během přípravy projektu jakékoli dotazy, prosím, neváhejte se na nás obrátit
(na ludmila.souckova@natur.cuni.cz a tomas.palaty@natur.cuni.cz).


 • Výzva ERC SyG 2024 – základní informace, podmínky, dokumenty a rozhraní pro podání přihlášky.
  POZOR! Oproti minulým letům došlo ke změně struktury návrhu. Použijte aktuální templát!
  (Viz též shrnutí hlavních změn oproti minulým letům níže.)
 • ERC Work Programme 2024 – závazné základní informace o výzvách 2024 včetně ERC SyG
  – žadatelům i zájemcům o ERC granty doporučujeme si tento dokument přečíst 
  (je stručný a přehledně strukturovaný a snadno v něm identifikujete ty části, které se Vás týkají).
 • Information for Applicants to the Synergy Grant call – podrobné instrukce k sepsání a podání návrhu.

ERC podporuje výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru (frontier research). Podporováni jsou individuální řešitelé (Principal Investigators, PIs) a jejich výzkumné týmy. Předpokládá se, že žadatelé o grant přijdou se zcela novou revoluční myšlenkou, jež není pouhým pokračováním jejich dřívějších úspěchů, s myšlenkou, která může výrazně ovlivnit daný obor, posunout jeho hranice či otevřít nové výzkumné perspektivy. Projekty nejsou nijak tematicky omezeny. ERC grant poskytuje svým držitelům finanční nezávislost s velkou mírou flexibility.

ERC SyG kladou důraz na vzájemné obohacování vědeckých oborů, včetně nekonvenčních přístupů a výzkumu na rozhraní zavedených disciplín. Financovaný výzkum by měl mít potenciál stát se vzorem v celosvětovém měřítku. Nemělo by jít „jen“ o klasický kolaborativní projekt nebo síť. Projekt předkládá společně malá skupina 2–4 PIs. PIs nemusí působit v různých zemích ani na různých institucích – podstatné je, aby působili v různých oborech. Každý z těchto PIs musí svým profilem odpovídat konkurenceschopnému žadateli o ERC Starting, Consolidator, nebo Advanced grant v závislosti na fázi své kariéry.
Jeden ze zapojených PIs může působit v zemi, která NENÍ zemí EU ani asociovaná k programu Horizont Evropa – všichni ostatní PIs, včetně Corresponding Principal Investigator, musí projekt řešit v zemi EU nebo asociované k programu Horizont Evropa.

ERC SyG může být udělen až na 6 let s celkovým rozpočtem maximálně 10 milionů EUR (v odůvodněných případech lze získat další příspěvek až 4 miliony EUR na „nastartování projektu“ například pokud se PI stěhuje ze země mimo Evropu nebo na nákup nutného vybavení).

ERC granty patří mezi nejprestižnější výzkumné granty v Evropě. Úspěšnost ve výzvě ERC SyG 2022 byla přibližně 9,8 % (zdroj a zdroj).

Omezení opětovného podávání návrhů
PI zapojený do SyG projektového návrhu, který je v prvním kole hodnocení zařazen do „kategorie C“, se příští 2 roky nemůže jako PI znovu podílet na žádosti o SyG.

Hlavní změny oproti minulým letům

 • Curriculum Vitae a Track record jsou sloučeny do jedné sekce s limitem 4 strany a pozměněnou strukturou.
 • Každý PI v části CV a Track record uvádí až 10 vybraných výsledků svého výzkumu (research outputs).
 • Sekce Funding ID (přehled grantů, o které PI aktuálně žádá nebo které řeší) je nově součástí Scientific Proposal a hodnotitelé k ní tedy mají přístup až ve druhém kole hodnocení.

Další informace:

Kontaktní osoby pro ERC na Přírodovědecké fakultě: 
Ludmila Součková a Tomáš Palatý.
Pokud máte jakékoli dotazy ohledně ERC grantů, neváhejte se na nás obrátit.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 14. 7. 2023.
Upraveno 25. 7. 2023 (doplněna Veronika Syrovátková jako kontaktní osoba).
Upraveno 4. 9. 2023 (odkaz na webinář 19. 9. 2023).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Pátek 14.07.2023 10:05

Akce dokumentů