E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGrantová agenda

Přehled informací o grantové agendě.

Kanál RSS


Přehled témat

Věda na UK

Externí poskytovatelé

Progres GAČR
Primus TAČR
UNCE OP VVV
GAUK Horizont 2020Horizont Evropa
SVV ERC

Anlupa

Webová aplikace pro automatické vyhledávání a sledování výzev k podávání projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů.

Pozor: Pokud vás zaujme výzva vyhledaná pomocí Anlupy, vždy si ověřte, zda pro tuto výzvu nebyly Oddělením projektového řízení PřF UK vyhlášeny interní pokyny a termíny pro odevzdání.

Vstup do aplikace Anlupawww.anlupa.cz


Aktuálně

Aktuality o otevřených a připravovaných grantových výzvách, o chystaných seminářích s grantovou tematikou a podobně. (Aktuálnost tohoto seznamu je udržována manuálně – některé aktuality zde mohou být zobrazeny ještě několik dní po vypršení jejich „platnosti“.)

Zaregistrujte se a dostávejte dvakrát měsíčně souhrn aktualit zveřejněných na této stránce.
Seznam všech zveřejněných grantových aktualit najdete na samostatné stránce: archiv.

Sort Date Nadpis
17.09.2021 Výzkumný fond CELSA – spolupráce s KU Leuven: připomínka
10.09.2021 Národní informační den – Life sciences v Horizontu Evropa (18/10/2021)
09.09.2021 Workshopy k Horizontu Evropa (podzim 2021)
31.08.2021 Výzvy Horizontu Evropa: Klastr 6 – připomínka
20.08.2021 Workshop k Horizontu Evropa: Jak se stát hodnotitelem projektů (14/9/2021)
20.08.2021 Přednáška UK o podmínkách open science v programu Horizont Evropa (23/9/2021)
10.08.2021 Granty Mezinárodního visegrádského fondu
09.08.2021 Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships 2021 – připomínka
28.07.2021 TA ČR: Předběžný harmonogram veřejných soutěží – podzim 2021
26.07.2021 Online workshop pro žadatele o ERC granty – první část (29/9 až 1/10/2021)
22.07.2021 European Research Council (ERC): harmonogram výzev 2022
21.07.2021 LIFE: ochrana životního prostředí a klimatu – evropská výzva 2021
21.07.2021 ERC Synergy Grants 2022 – multidisciplinární projekty hraničního výzkumu
19.07.2021 Biodiversa: mezinárodní projekty v oblasti biodiverzity a ekosystémů – plánovaná výzva
21.04.2021 AKTION Česká republika – Rakousko: projekty spolupráce
02.03.2021 Česko-bavorská vysokoškolská agentura: granty a stipendia
24.02.2021 European Research Council (ERC): aktuální harmonogram výzev 2021
16.02.2021 Smart Akcelerátor: příprava strategického projektu s dopadem na Středočeský kraj
28.01.2021 Interreg Rakousko-Česko: termíny pro podávání žádostí v roce 2021
16.12.2020 Série článků „Financování life sciences v ČR“ – přehled příležitostí
15.05.2020 Kuchařka pro žadatele a řešitele projektů GA UK
21.01.2020 Program Horizont: financování projektů formou pevné částky – Lump Sum
10.04.2018 GA ČR: „Podpora ERC žadatelů“ – stáže v týmech řešitelů ERC projektů

Akce dokumentů