E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGrantová agenda

Přehled informací o grantové agendě.

Kanál RSS


Přehled témat

Věda na UK

Externí poskytovatelé

Progres GAČR
Primus TAČR
UNCE OP VVV
GAUK Horizont 2020
SVV  

Anlupa

Webová aplikace pro automatické vyhledávání a sledování výzev k podávání projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů.

Pozor: Pokud vás zaujme výzva vyhledaná pomocí Anlupy, vždy si ověřte, zda pro tuto výzvu nebyly Oddělením projektového řízení PřF UK vyhlášeny interní pokyny a termíny pro odevzdání.

Vstup do aplikace Anlupawww.anlupa.cz


Aktuálně

Aktuality o otevřených a připravovaných grantových výzvách, o chystaných seminářích s grantovou tematikou a podobně. (Aktuálnost tohoto seznamu je udržována manuálně – některé aktuality zde mohou být zobrazeny ještě několik dní po vypršení jejich „platnosti“.)

Zaregistrujte se a dostávejte dvakrát měsíčně souhrn aktualit zveřejněných na této stránce.
Seznam všech zveřejněných grantových aktualit najdete na samostatné stránce: archiv.

Sort Date Nadpis
21.01.2020 Program Horizont: financování projektů formou pevné částky – Lump Sum
17.01.2020 Velvyslanectví USA: Program malých grantů
15.01.2020 Fondy EHP – přijetí Adaptačních strategií: výzva programu Životní prostředí
14.01.2020 H2020 výzva: věda se společností a pro společnost
13.01.2020 H2020 výzva v oblasti mobility a transportu
13.01.2020 H2020 výzva: Boosting emerging technologies – FET Proactive
10.01.2020 Interreg Česko-Bavorsko: termín pro podávání žádostí
10.01.2020 JPND: neurodegenerativní onemocnění – výzva pro mezinárodní projekty
09.01.2020 TA ČR: seminář ke 2. soutěži programu Trend (15/1/2020)
08.01.2020 Výzva H2020: Research and Innovation Staff Exchange (MSCA-RISE)
08.01.2020 AKTION Česká republika – Rakousko: projekty spolupráce
07.01.2020 EMBO granty: Courses & Workshops
07.01.2020 Granty Mezinárodního visegrádského fondu
17.12.2019 OP Praha – Pól růstu: výzva na podporu fungování inovačních infrastruktur
10.12.2019 Inter-Eureka: mezinárodní spolupráce podniků a výzkumných organizací
09.12.2019 TA ČR a MPO: vyhlášená 2. soutěž programu Trend
06.12.2019 EuroNanoMed3: mezinárodní projekty – nanomedicína
29.11.2019 H2020 Space: výzva v oblasti sledování Země a šíření získaných dat
28.11.2019 H2020 výzva pro evropské výzkumné infrastruktury
28.11.2019 TA ČR a MŽP: vyhlášená soutěž programu Prostředí pro život
26.11.2019 ERC Consolidator Grants 2020: otevřená výzva a interní pokyny
26.11.2019 TA ČR Kappa: EHP a Norské fondy – výzva otevřena
19.11.2019 Erasmus+: Strategická partnerství
15.11.2019 Interreg Rakousko-Česko: termín pro podávání žádostí v dubnu 2020
14.11.2019 Seminář ČVUT: příprava návrhu projektu v programu H2020 (4/2/2020)
07.11.2019 NATO: Víceleté mezinárodní projekty výzkumu a vývoje
24.10.2019 Výzvy H2020 v oblasti ochrany klimatu a životního prostředí
24.10.2019 Výzvy H2020 v oblasti potravin a zemědělství
23.10.2019 H2020 výzva: baterie příští generace – další témata
22.10.2019 H2020 výzvy: nanotechnologie, biotechnologie, materiály
22.10.2019 H2020 výzva: zajištěná, čistá a účinná energie
16.10.2019 COST – projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu: příští uzávěrka 29. dubna 2020
10.10.2019 Interní pokyny pro podávání nových projektů GA UK 2020
02.10.2019 European Research Council – ERC: Národní informační den (6/11/2019)
13.09.2019 Interreg Česko-Sasko: termíny pro podávání žádostí v roce 2019 a 2020
09.09.2019 Biodiversa: mezinárodní projekty výzkumu biodiverzity a klimatu – výzva otevřena
18.07.2019 AKTION Česká republika – Rakousko: projekty spolupráce
18.07.2019 Výzvy H2020 v oblasti Zdraví
10.07.2019 Fondy EHP – spolupráce s Norskem: výzva programu Životní prostředí
04.07.2019 European Research Council (ERC): Výzvy 2020
04.07.2019 H2020: Nová témata pro kolaborativní projekty v roce 2020
28.06.2019 Fondy EHP – spolupráce s Norskem: 2. výzva Fondu pro bilaterální vztahy
18.06.2019 COST: nově schválené mezinárodní sítě – možnost zapojit se
23.05.2019 H2020 výzva: Future and Emerging Technologies – FET Open
09.05.2019 Norské fondy – Životní prostředí: podporované oblasti a harmonogram
11.03.2019 Inovační vouchery Středočeského kraje
11.01.2019 OP PIK: Podpora spolupráce s firmami
28.05.2018 Brožury pro žadatele o H2020, ERC a další mezinárodní granty
18.01.2018 Aktualizovaná brožura o grantech Marie Skłodowska-Curie
30.08.2016 Programy přeshraniční spolupráce

Akce dokumentů