E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGrantová agenda

Přehled informací o grantové agendě.

Kanál RSS


Přehled témat

Věda na UK

Externí poskytovatelé

Progres GAČR
Primus TAČR
UNCE OP VVV
GAUK Horizont 2020
SVV  

Anlupa

Webová aplikace pro automatické vyhledávání a sledování výzev k podávání projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů.

Pozor: Pokud vás zaujme výzva vyhledaná pomocí Anlupy, vždy si ověřte, zda pro tuto výzvu nebyly Oddělením projektového řízení PřF UK vyhlášeny interní pokyny a termíny pro odevzdání.

Vstup do aplikace Anlupawww.anlupa.cz


Aktuálně

Aktuality o otevřených a připravovaných grantových výzvách, o chystaných seminářích s grantovou tematikou a podobně. (Aktuálnost tohoto seznamu je udržována manuálně – některé aktuality zde mohou být zobrazeny ještě několik dní po vypršení jejich „platnosti“.)

Zaregistrujte se a dostávejte dvakrát měsíčně souhrn aktualit zveřejněných na této stránce.
Seznam všech zveřejněných grantových aktualit najdete na samostatné stránce: archiv.

Sort Date Nadpis
22.09.2017 Interreg Central Europe: 3. výzva vyhlášena
19.09.2017 Národní informační den: MSCA Research and Innovation Staff Exchange (RISE)
18.09.2017 ERC Starting Grants 2018: interní pokyny – připomenutí
18.09.2017 H2020: Sustainable food security - mezinárodní partnerská burza v Praze
18.09.2017 National Institutes of Health (NIH): nové grantové výzvy
15.09.2017 CZEDER: České dny pro evropský výzkum 2017
15.09.2017 Národní informační den k H2020 - zemědělství, životní prostředí, suroviny
14.09.2017 Borealis Student Innovation Award: příležitost pro chemiky
13.09.2017 Interreg Central Europe: Národní informační den ke 3. výzvě
12.09.2017 Národní informační den k H2020 - části Energy a Euratom
12.09.2017 TA ČR: Předběžný harmonogram veřejných soutěží 2018
11.09.2017 JPICH: mezinárodní výzkumné projekty - kulturní dědictví v proměnlivém prostředí
08.09.2017 Prezentace z Národního informačního dne o grantech ERC
07.09.2017 Interní pokyny pro podávání nových projektů GAUK 2018
07.09.2017 TA ČR ÉTA: Prezentace ze Semináře pro žadatele a Semináře pro aplikační garanty
05.09.2017 Granty Mezinárodního visegrádského fondu: změny a nové uzávěrky
24.08.2017 National Institutes of Health (NIH): nové grantové výzvy
24.08.2017 TA ČR ÉTA - propojení společenských věd a inovací: veřejná soutěž vyhlášena
23.08.2017 ERC: Workshop pro žadatele
04.08.2017 Expedice Neuron: projekty vědeckých expedic
04.08.2017 Inter-Eureka: mezinárodní spolupráce podniků a výzkumných organizací
04.08.2017 Interreg DANUBE – Seed Money Facility: plánovaná výzva
03.08.2017 European Research Council: informace o výzvách 2018
03.08.2017 ERC Synergy Grants 2018 - multidisciplinární projekty základního výzkumu
01.08.2017 Výzva Human Brain Project: Modelling Allosteric Drugs
24.07.2017 Česko-polské fórum: projekty 2018
20.07.2017 National Institutes of Health (NIH): nové grantové výzvy
19.07.2017 Innovative Medicines Initiative: vyhlášeny nové výzvy
18.07.2017 OP PIK: podpora spolupráce s firmami
22.06.2017 Jihočeské podnikatelské vouchery 2017
19.06.2017 Prezentace: příležitosti v H2020 - Science with and for Society, SC6 Societies
24.05.2017 Prezentace ze semináře: Příležitosti v H2020 - klima, životní prostředí, zemědělství, suroviny
11.05.2017 Výzva H2020 Twinning otevřena
11.05.2017 Výzva H2020 ERA Chairs otevřena
11.05.2017 Výzva H2020 FET-Open: budoucí a vznikající technologie
18.04.2017 NATO: Víceleté mezinárodní projekty výzkumu a vývoje
23.03.2017 GA ČR: „Podpora ERC žadatelů“ - stáže v týmech řešitelů ERC projektů
26.01.2017 Publikovány Scoping Papers programu H2020 na období 2018-2020
10.11.2016 Výzva pro německé instituce na podporu přípravy H2020 projektů s ČR
30.08.2016 Programy přeshraniční spolupráce

Akce dokumentů