E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGrantová agenda

Přehled informací o grantové agendě.

Kanál RSS

Přehled témat 

Věda na UK

GAČR 

TAČR 

OP VVV

Horizont 2020

Anlupa

Webová aplikace pro automatické vyhledávání a sledování výzev k podávání projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů.

Pozor: Pokud vás zaujme výzva vyhledaná pomocí Anlupy, vždy si ověřte, zda pro tuto výzvu nebyly Oddělením projektového řízení PřF UK vyhlášeny interní pokyny a termíny pro odevzdání.

Vstup do aplikace Anlupawww.anlupa.cz

Aktuálně

Podrobný výpis aktualit na samostatné stránce.

Sort Date Nadpis
29.03.2017 Mezinárodní workshop: Využití výsledků v H2020 projektech - zdraví a biotechnologie
29.03.2017 TA ČR program ZÉTA: 1. veřejná soutěž vyhlášena
29.03.2017 Inovační vouchery Středočeského kraje
28.03.2017 Interní pokyny: Výzkumný fond CELSA - spolupráce s KU Leuven
28.03.2017 Workshop k přípravě projektů do výzvy Twinning programu H2020
28.03.2017 TA ČR: plánovaná soutěž programu DELTA na spolupráci s asijskými partnery
27.03.2017 Stipendia Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky 2017 - práce o české společnosti v evropském kontextu
24.03.2017 LIFE - projekty ochrany životního prostředí a klimatu: Vyhlášena národní výzva
23.03.2017 GA ČR: „Podpora ERC žadatelů“ - stáže v týmech řešitelů ERC projektů
22.03.2017 Seminář: příprava H2020 projektů v oblasti energetiky a Euratomu
21.03.2017 Prezentace z konference o grantech ERC
20.03.2017 Avízo k programu ZEMĚ: Výzkumné potřeby Ministerstva zemědělství
20.03.2017 TA ČR program ZÉTA: prezentace ze semináře
20.03.2017 Prezentace ze semináře k výzvě ERA Chairs programu H2020
17.03.2017 NAKI II: projekty aplikovaného výzkumu národní a kulturní identity

Akce dokumentů