E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGrantová agenda

Přehled informací o grantové agendě.

Kanál RSS


Přehled témat

Věda na UK

Externí poskytovatelé

Progres GAČR
Primus TAČR
UNCE OP VVV
GAUK Horizont 2020
SVV  

Anlupa

Webová aplikace pro automatické vyhledávání a sledování výzev k podávání projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů.

Pozor: Pokud vás zaujme výzva vyhledaná pomocí Anlupy, vždy si ověřte, zda pro tuto výzvu nebyly Oddělením projektového řízení PřF UK vyhlášeny interní pokyny a termíny pro odevzdání.

Vstup do aplikace Anlupawww.anlupa.cz


Aktuálně

Aktuality o otevřených a připravovaných grantových výzvách, o chystaných seminářích s grantovou tematikou a podobně. (Aktuálnost tohoto seznamu je udržována manuálně – některé aktuality zde mohou být zobrazeny ještě několik dní po vypršení jejich „platnosti“.)

Zaregistrujte se a dostávejte dvakrát měsíčně souhrn aktualit zveřejněných na této stránce.
Seznam všech zveřejněných grantových aktualit najdete na samostatné stránce: archiv.

Sort Date Nadpis
24.04.2019 Fakultní termíny pro podepisování smluv GA UK pro rok 2019 – druhá vlna
24.04.2019 Workshop k H2020: Příprava projektů řešených konsorcii (16/5/2019)
18.04.2019 Česko-polské projekty spolupráce ve výzkumu – mobilita výzkumníků 2019-2020
17.04.2019 Velvyslanectví USA: Program malých grantů
16.04.2019 Granty Mezinárodního visegrádského fondu
16.04.2019 CONCERT-Japan: water management – výzva pro mezinárodní projekty otevřena
16.04.2019 TA ČR a MPO: plánovaná soutěž nového programu Trend
15.04.2019 TA ČR: workshop k mezinárodním výzvám typu Cofund (26/4/2019)
11.04.2019 Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships 2019
10.04.2019 MŠMT – Inter-Excellence: přibližný harmonogram výzev 2019
09.04.2019 Workshop pro žadatele o ERC granty – registrace otevřena (20-21/5/2019)
05.04.2019 Fakultní seminář: Program H2020 – stáže pro postdoky (15/5/2019)
05.04.2019 Bio-Based Industries: mezinárodní projekty v oblasti biotechnologií – výzva otevřena
04.04.2019 LIFE: ochrana životního prostředí a klimatu – evropská výzva 2019
02.04.2019 Česko-německé projekty spolupráce ve výzkumu – mobilita výzkumníků 2020-2021
27.03.2019 Univerzitní workshop pro žadatele o MSCA Individual Fellowships (25/4/2019)
25.03.2019 Seminář ČVUT: COST Actions a Inter-COST (13/5/2019)
25.03.2019 LIFE, ochrana životního prostředí a klimatu: národní výzva a semináře (8/4/2019 a 29/5/2019)
25.03.2019 H2020 Bio-Based Industries: informační den k aktuální výzvě (25/4/2019)
25.03.2019 Inter-Action: projekty česko-indické spolupráce ve výzkumu
19.03.2019 M-era.Net: mezinárodní projekty materiálového výzkumu – výzva otevřena
11.03.2019 Inovační vouchery Středočeského kraje
11.03.2019 NAKI II: aplikovaný výzkum národní identity a kulturního dědictví
04.03.2019 Interreg Central Europe: vyhlášená výzva
04.03.2019 Česko-francouzské projekty spolupráce ve výzkumu – mobilita výzkumníků 2020-2021
01.03.2019 Česko-rakouské projekty spolupráce ve výzkumu – mobilita výzkumníků 2020 – 2021
27.02.2019 AKTION Česká republika – Rakousko: projekty spolupráce
26.02.2019 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky: Veřejná soutěž 2019
15.02.2019 TA ČR: Předběžný harmonogram veřejných soutěží 2019 aktualizován
13.02.2019 Česko-bavorská vysokoškolská agentura: granty a stipendia
25.01.2019 H2020 výzvy: nanotechnologie, biotechnologie, materiály – poslední témata
23.01.2019 TA ČR Kappa: EHP a Norské fondy – plánovaná výzva
22.01.2019 Innovative Medicines Initiative: otevřená 17. výzva
16.01.2019 EMBO granty: Courses & Workshops
11.01.2019 OP PIK: Podpora spolupráce s firmami
10.01.2019 Výzva Euratom: jaderné štěpení a radiační ochrana
04.01.2019 H2020 výzva: baterie příští generace
03.01.2019 NATO: Víceleté mezinárodní projekty výzkumu a vývoje
02.01.2019 COST – projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu: příští uzávěrka 5. září 2019
02.01.2019 COST: nově schválené mezinárodní sítě – možnost zapojit se
01.11.2018 Erasmus+: strategická partnerství a další typy projektů
27.09.2018 H2020 výzva: Future and Emerging Technologies – FET Open
07.09.2018 European Research Council (ERC): Výzvy 2019
26.07.2018 H2020: Aktualizace témat pro kolaborativní projekty v roce 2019
28.05.2018 Brožury pro žadatele o H2020, ERC a další mezinárodní granty
10.04.2018 GA ČR: „Podpora ERC žadatelů“ – stáže v týmech řešitelů ERC projektů
18.01.2018 Aktualizovaná brožura o grantech Marie Skłodowska-Curie
17.10.2017 Interreg Česko-Sasko: termíny pro podávání žádostí v roce 2018 a 2019
30.08.2016 Programy přeshraniční spolupráce

Akce dokumentů