E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGrantová agenda

Přehled informací o grantové agendě.

Kanál RSS


Přehled témat

Věda na UK

Externí poskytovatelé

Progres GAČR
Primus TAČR
UNCE OP VVV
GAUK Horizont 2020
SVV  

Anlupa

Webová aplikace pro automatické vyhledávání a sledování výzev k podávání projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů.

Pozor: Pokud vás zaujme výzva vyhledaná pomocí Anlupy, vždy si ověřte, zda pro tuto výzvu nebyly Oddělením projektového řízení PřF UK vyhlášeny interní pokyny a termíny pro odevzdání.

Vstup do aplikace Anlupawww.anlupa.cz


Aktuálně

Aktuality o otevřených a připravovaných grantových výzvách, o chystaných seminářích s grantovou tematikou a podobně. (Aktuálnost tohoto seznamu je udržována manuálně – některé aktuality zde mohou být zobrazeny ještě několik dní po vypršení jejich „platnosti“.)

Zaregistrujte se a dostávejte dvakrát měsíčně souhrn aktualit zveřejněných na této stránce.
Seznam všech zveřejněných grantových aktualit najdete na samostatné stránce: archiv.

Sort Date Nadpis
07.11.2019 Inter-COST: podpora zapojení do Akcí COST
07.11.2019 TA ČR a MPO: plánovaná 2. veřejná soutěž programu Trend
07.11.2019 NATO: Víceleté mezinárodní projekty výzkumu a vývoje
24.10.2019 Výzvy H2020 v oblasti ochrany klimatu a životního prostředí
24.10.2019 Výzvy H2020 v oblasti potravin a zemědělství
23.10.2019 H2020 výzva: baterie příští generace – další témata
22.10.2019 H2020 výzvy: nanotechnologie, biotechnologie, materiály
22.10.2019 H2020 výzva: zajištěná, čistá a účinná energie
22.10.2019 Velvyslanectví USA: Program malých grantů
16.10.2019 COST – projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu: příští uzávěrka 29. dubna 2020
15.10.2019 TA ČR ZÉTA: vyhlášená veřejná soutěž
10.10.2019 Interní pokyny pro podávání nových projektů GA UK 2020
03.10.2019 TA ČR a MŽP: plánovaná 2. soutěž programu Prostředí pro život
02.10.2019 European Research Council – ERC: Národní informační den (6/11/2019)
01.10.2019 OP PPR: Pražský voucher na inovační projekty
20.09.2019 TA ČR ÉTA: vyhlášená veřejná soutěž
13.09.2019 Interreg Česko-Sasko: termíny pro podávání žádostí v roce 2019 a 2020
10.09.2019 TA ČR THÉTA: plánovaná veřejná soutěž
09.09.2019 Biodiversa: mezinárodní projekty výzkumu biodiverzity a klimatu – výzva otevřena
28.08.2019 Výzkumný fond CELSA – spolupráce s KU Leuven
23.07.2019 CZEDER: České dny pro evropský výzkum 2019 (30-31/10/2019)
22.07.2019 ERC Synergy Grants 2020 – multidisciplinární projekty hraničního výzkumu
18.07.2019 AKTION Česká republika – Rakousko: projekty spolupráce
18.07.2019 Výzvy H2020 v oblasti Zdraví
11.07.2019 H2020 ERA Chairs: nová výzva
10.07.2019 Fondy EHP – spolupráce s Norskem: výzva programu Životní prostředí
09.07.2019 H2020 Twinning: plánovaná výzva 2019
04.07.2019 European Research Council (ERC): Výzvy 2020
04.07.2019 H2020: Nová témata pro kolaborativní projekty v roce 2020
28.06.2019 Fondy EHP – spolupráce s Norskem: 2. výzva Fondu pro bilaterální vztahy
18.06.2019 COST: nově schválené mezinárodní sítě – možnost zapojit se
09.05.2019 Norské fondy – Životní prostředí: podporované oblasti a harmonogram
30.04.2019 EHP fondy – Zdraví: granty na bilaterální iniciativy
10.04.2019 MŠMT – Inter-Excellence: přibližný harmonogram výzev 2019
04.04.2019 LIFE: ochrana životního prostředí a klimatu – evropská výzva 2019
11.03.2019 Inovační vouchery Středočeského kraje
15.02.2019 TA ČR: Předběžný harmonogram veřejných soutěží 2019 aktualizován
25.01.2019 H2020 výzvy: nanotechnologie, biotechnologie, materiály – poslední témata
23.01.2019 TA ČR Kappa: EHP a Norské fondy – plánovaná výzva
11.01.2019 OP PIK: Podpora spolupráce s firmami
01.11.2018 Erasmus+: strategická partnerství a další typy projektů
28.05.2018 Brožury pro žadatele o H2020, ERC a další mezinárodní granty
10.04.2018 GA ČR: „Podpora ERC žadatelů“ – stáže v týmech řešitelů ERC projektů
18.01.2018 Aktualizovaná brožura o grantech Marie Skłodowska-Curie
30.08.2016 Programy přeshraniční spolupráce

Akce dokumentů