E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGrantová agenda

Přehled informací o grantové agendě.

Kanál RSS


Přehled témat

Věda na UK

Externí poskytovatelé

Progres GAČR
Primus TAČR
UNCE OP VVV
GAUK Horizont 2020
SVV  

Anlupa

Webová aplikace pro automatické vyhledávání a sledování výzev k podávání projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů.

Pozor: Pokud vás zaujme výzva vyhledaná pomocí Anlupy, vždy si ověřte, zda pro tuto výzvu nebyly Oddělením projektového řízení PřF UK vyhlášeny interní pokyny a termíny pro odevzdání.

Vstup do aplikace Anlupawww.anlupa.cz


Aktuálně

Aktuality o otevřených a připravovaných grantových výzvách, o chystaných seminářích s grantovou tematikou a podobně. (Aktuálnost tohoto seznamu je udržována manuálně – některé aktuality zde mohou být zobrazeny ještě několik dní po vypršení jejich „platnosti“.)

Zaregistrujte se a dostávejte dvakrát měsíčně souhrn aktualit zveřejněných na této stránce.
Seznam všech zveřejněných grantových aktualit najdete na samostatné stránce: archiv.

Sort Date Nadpis
16.01.2019 Bio-Based Industries: plánovaná výzva 2019
16.01.2019 EMBO: Granty pro mladé vedoucí výzkumných skupin
16.01.2019 EMBO granty: Courses & Workshops
15.01.2019 HDHL: výživa a metabolická onemocnění – plánovaná výzva pro mezinárodní projekty
15.01.2019 Canadian Institute for Advanced Research: možnost zapojení do mezinárodní výzkumné sítě
11.01.2019 OP PIK: Podpora spolupráce s firmami
10.01.2019 Výzva Euratom: jaderné štěpení a radiační ochrana
09.01.2019 GA ČR: Výzva k podání rakousko-českých návrhů projektů v základním výzkumu
08.01.2019 JPND: neurodegenerativní onemocnění – výzva pro mezinárodní projekty
04.01.2019 H2020 výzva: baterie příští generace
04.01.2019 Human Frontier Science Program: výzkumné granty
03.01.2019 Innovative Medicines Initiative: plánovaná výzva a série webinářů (leden 2019)
03.01.2019 NATO: Víceleté mezinárodní projekty výzkumu a vývoje
03.01.2019 Seminář Domu zahraniční spolupráce: stipendia a projekty (7/2/2019)
03.01.2019 Interní pokyny pro podávání průběžných a závěrečných zpráv GA ČR za rok 2018
03.01.2019 TA ČR: Harmonogram veřejných soutěží 2019
02.01.2019 ERC Consolidator Grants 2019: připomenutí
02.01.2019 COST – projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu: příští uzávěrka 5. září 2019
02.01.2019 COST: nově schválené mezinárodní sítě – možnost zapojit se
18.12.2018 EJP RD: vzácná onemocnění – výzva pro mezinárodní projekty
18.12.2018 Granty Mezinárodního visegrádského fondu
11.12.2018 Interreg Česko-Bavorsko: termín pro podávání žádostí
11.12.2018 H2020 výzva: Better health and care – blíží se uzávěrka dalších témat
06.12.2018 JPIAMR: antimikrobiální rezistence – výzva pro mezinárodní projekty
06.12.2018 Výzva H2020: Research and Innovation Staff Exchange (MSCA-RISE)
03.12.2018 H2020 výzva: věda se společností a pro společnost
28.11.2018 Fakultní pokyny pro podávání průběžných zpráv GA UK za rok 2018
15.11.2018 EuroNanoMed3: mezinárodní projekty – nanomedicína
08.11.2018 H2020 výzvy: migrace, rozvoj měst, využití kulturního dědictví
07.11.2018 H2020 výzvy: Space – sledování Země
01.11.2018 Inter-Action: česko-izraelská spolupráce – nano-materiály pro monitorování
01.11.2018 Uzávěrky pro Erasmus+ 2019: strategická partnerství a další typy projektů
01.11.2018 Interreg Danube: plánovaná výzva
01.11.2018 Interreg Central Europe: plánovaná výzva
17.10.2018 H2020 výzva: Climate action – vliv klimatické změny, kryosféra
17.10.2018 H2020 výzva: Greening the economy – suroviny, sledování Země, rozvoj měst
16.10.2018 AKTION Česká republika – Rakousko: projekty spolupráce
27.09.2018 H2020 výzva: Future and Emerging Technologies – FET Open
27.09.2018 TA ČR: plánované mezinárodní výzvy – nanomedicína a materiálový výzkum
18.09.2018 H2020 výzva: Rural renaissance – rozvoj venkova
18.09.2018 H2020 výzva: Blue growth – mořský výzkum a inovace
18.09.2018 H2020 výzva: Sustainable food security – zemědělství, potravinové zabezpečení
18.09.2018 H2020 výzvy: nanotechnologie, biotechnologie, materiály, ukládání energie
07.09.2018 European Research Council (ERC): Výzvy 2019
04.09.2018 EHP – spolupráce s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem: výzva bilaterálního fondu
26.07.2018 H2020: Aktualizace témat pro kolaborativní projekty v roce 2019
28.05.2018 Brožury pro žadatele o H2020, ERC a další mezinárodní granty
10.04.2018 GA ČR: „Podpora ERC žadatelů“ – stáže v týmech řešitelů ERC projektů
18.01.2018 Aktualizovaná brožura o grantech Marie Skłodowska-Curie
17.10.2017 Interreg Česko-Sasko: termíny pro podávání žádostí v roce 2018 a 2019
30.08.2016 Programy přeshraniční spolupráce

Akce dokumentů