E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGrantová agenda

Přehled informací o grantové agendě.

Kanál RSS


Přehled témat

Věda na UK

Externí poskytovatelé

Progres GAČR
Primus TAČR
UNCE OP VVV
GAUK Horizont 2020
SVV  

Anlupa

Webová aplikace pro automatické vyhledávání a sledování výzev k podávání projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů.

Pozor: Pokud vás zaujme výzva vyhledaná pomocí Anlupy, vždy si ověřte, zda pro tuto výzvu nebyly Oddělením projektového řízení PřF UK vyhlášeny interní pokyny a termíny pro odevzdání.

Vstup do aplikace Anlupawww.anlupa.cz


Aktuálně

Aktuality o otevřených a připravovaných grantových výzvách, o chystaných seminářích s grantovou tematikou a podobně. (Aktuálnost tohoto seznamu je udržována manuálně – některé aktuality zde mohou být zobrazeny ještě několik dní po vypršení jejich „platnosti“.)

Zaregistrujte se a dostávejte dvakrát měsíčně souhrn aktualit zveřejněných na této stránce.
Seznam všech zveřejněných grantových aktualit najdete na samostatné stránce: archiv.

Sort Date Nadpis
19.08.2019 TA ČR ZÉTA: plánovaná veřejná soutěž
16.08.2019 TA ČR ÉTA a programy mezinárodní spolupráce: seminář (11/9/2019)
08.08.2019 Česko-bavorská vysokoškolská agentura: granty a stipendia
06.08.2019 Inter-Transfer: podpora spolupráce s mezinárodními výzkumnými organizacemi
25.07.2019 Inter-Vector: podpora českého zastoupení v mezinárodních výzkumných organizacích
23.07.2019 CZEDER: České dny pro evropský výzkum 2019 (30-31/10/2019)
22.07.2019 NFŽP: Národní program Životní prostředí - nová výzva
22.07.2019 ERC Synergy Grants 2020 – multidisciplinární projekty hraničního výzkumu
18.07.2019 ERC Starting Grants 2020: výzva a interní pokyny
18.07.2019 TA ČR ÉTA – propojení společenských věd a inovací: plánovaná soutěž
18.07.2019 Interreg Rakousko-Česko: termín pro podávání žádostí – připomenutí
18.07.2019 AKTION Česká republika – Rakousko: projekty spolupráce
18.07.2019 Výzvy H2020 v oblasti Zdraví
11.07.2019 H2020 ERA Chairs: nová výzva
10.07.2019 Fondy EHP – spolupráce s Norskem: výzva programu Životní prostředí
09.07.2019 H2020 Twinning: plánovaná výzva 2019
04.07.2019 European Research Council (ERC): Výzvy 2020
04.07.2019 H2020: Nová témata pro kolaborativní projekty v roce 2020
03.07.2019 Volkswagen – Basic Principles of Life: projekty s německými výzkumníky
02.07.2019 Národní informační den k H2020 – zemědělství, životní prostředí, suroviny (10/9/2019)
02.07.2019 COST – projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu: připomínka
28.06.2019 Fondy EHP – spolupráce s Norskem: 2. výzva Fondu pro bilaterální vztahy
28.06.2019 Innovative Medicines Initiative: vyhlášená 18. výzva
26.06.2019 TA ČR: vyhlášená soutěž programu Delta 2 pro mezinárodní bilaterální projekty
19.06.2019 Biodiversa: mezinárodní projekty výzkumu biodiversity – plánovaná výzva
18.06.2019 COST: nově schválené mezinárodní sítě – možnost zapojit se
17.06.2019 Interreg Česko-Bavorsko: termín pro podávání žádostí
17.06.2019 TA ČR a MŽP: vyhlášená soutěž nového programu Prostředí pro život
12.06.2019 Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships 2019 - připomínka
29.05.2019 ERC Advanced Grants 2019: výzva a interní pokyny
27.05.2019 Výzva Euratom: jaderné štěpení a radiační ochrana - připomínka
24.05.2019 Granty a stipendia Husovy nadace 2019 – humanitní a společenskovědní obory
23.05.2019 H2020 výzva: Future and Emerging Technologies – FET Open
17.05.2019 JPICH: ochrana a užití kulturního dědictví – výzva pro mezinárodní projekty
09.05.2019 Norské fondy – Životní prostředí: podporované oblasti a harmonogram
30.04.2019 EHP fondy – Zdraví: granty na bilaterální iniciativy
16.04.2019 Granty Mezinárodního visegrádského fondu
10.04.2019 MŠMT – Inter-Excellence: přibližný harmonogram výzev 2019
05.04.2019 Bio-Based Industries: mezinárodní projekty v oblasti biotechnologií – výzva otevřena
04.04.2019 LIFE: ochrana životního prostředí a klimatu – evropská výzva 2019
11.03.2019 Inovační vouchery Středočeského kraje
15.02.2019 TA ČR: Předběžný harmonogram veřejných soutěží 2019 aktualizován
25.01.2019 H2020 výzvy: nanotechnologie, biotechnologie, materiály – poslední témata
23.01.2019 TA ČR Kappa: EHP a Norské fondy – plánovaná výzva
11.01.2019 OP PIK: Podpora spolupráce s firmami
01.11.2018 Erasmus+: strategická partnerství a další typy projektů
28.05.2018 Brožury pro žadatele o H2020, ERC a další mezinárodní granty
10.04.2018 GA ČR: „Podpora ERC žadatelů“ – stáže v týmech řešitelů ERC projektů
18.01.2018 Aktualizovaná brožura o grantech Marie Skłodowska-Curie
30.08.2016 Programy přeshraniční spolupráce

Akce dokumentů