E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGrantová agenda

Přehled informací o grantové agendě.

Kanál RSS


Přehled témat

Věda na UK

Externí poskytovatelé

Progres GAČR
Primus TAČR
UNCE OP VVV
GAUK Horizont 2020
SVV  

Anlupa

Webová aplikace pro automatické vyhledávání a sledování výzev k podávání projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů.

Pozor: Pokud vás zaujme výzva vyhledaná pomocí Anlupy, vždy si ověřte, zda pro tuto výzvu nebyly Oddělením projektového řízení PřF UK vyhlášeny interní pokyny a termíny pro odevzdání.

Vstup do aplikace Anlupawww.anlupa.cz


Aktuálně

Aktuality o otevřených a připravovaných grantových výzvách, o chystaných seminářích s grantovou tematikou a podobně. (Aktuálnost tohoto seznamu je udržována manuálně – některé aktuality zde mohou být zobrazeny ještě několik dní po vypršení jejich „platnosti“.)

Zaregistrujte se a dostávejte dvakrát měsíčně souhrn aktualit zveřejněných na této stránce.
Seznam všech zveřejněných grantových aktualit najdete na samostatné stránce: archiv.

Sort Date Nadpis
12.04.2018 Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships 2018
12.04.2018 Bio-Based Industries: výzva 2018 otevřena
10.04.2018 GA ČR: „Podpora ERC žadatelů“ – stáže v týmech řešitelů ERC projektů
06.04.2018 Workshop pro žadatele o MSCA Individual Fellowships – 22 až 23/5/2018
05.04.2018 Seminář na PřF: Program H2020 – stáže pro postdoky – 3/5/2018 (a 10/5/2018)
04.04.2018 CONCERT-Japan: Funkční porézní materiály – výzva pro mezinárodní projekty
04.04.2018 Česko-francouzské projekty spolupráce ve výzkumu – mobilita výzkumníků 2019-2020
04.04.2018 Česko-německé projekty spolupráce ve výzkumu – mobilita výzkumníků 2019-2020
03.04.2018 TA ČR ÉTA – propojení společenských věd a inovací: podpora při přípravě projektů
03.04.2018 LIFE: ochrana životního prostředí a klimatu – národní výzva 2018
28.03.2018 Univerzitní workshop pro žadatele o MSCA Individual Fellowships – 25/4/2018 – připomenutí
28.03.2018 Program ZEMĚ: projekty aplikovaného výzkumu v zemědělství
27.03.2018 Prezentace z Národního informačního dne ke grantům Marie Skłodowska-Curie
27.03.2018 M-era.Net: mezinárodní projekty materiálového výzkumu – národní pravidla
22.03.2018 Inter-Action: projekty česko-americké spolupráce ve výzkumu – interní pokyny
20.03.2018 Projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu COST – uzávěrka 27. dubna
16.03.2018 Česko-rakouské projekty spolupráce ve výzkumu – mobilita výzkumníků 2019-2020
15.03.2018 Innovative Medicines Initiative: 14. výzva
15.03.2018 NATO: Víceleté mezinárodní projekty výzkumu a vývoje
14.03.2018 Interreg Rakousko-Česko: termín pro podávání žádostí
12.03.2018 H2020 výzva: Future and Emerging Technologies – FET Open – uzávěrka se blíží
02.03.2018 Nová brožura: Rychlý průvodce – Jak vytvořit projektový návrh v H2020?
01.03.2018 Česko-ukrajinské projekty spolupráce ve výzkumu – mobilita výzkumníků 2019-2020
26.02.2018 AKTION Česká republika – Rakousko: projekty spolupráce
22.02.2018 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky: Veřejná soutěž 2018
21.02.2018 TA ČR DELTA: plánovaná soutěž – mezinárodní projekty (Německo, Asie)
02.02.2018 Česko-bavorská vysokoškolská agentura: granty a stipendia
23.01.2018 Granty a stipendia Husovy nadace 2018 – humanitní a společenskovědní obory
18.01.2018 Aktualizovaná brožura o grantech Marie Skłodowska-Curie
05.01.2018 Nová brožura pro žadatele o mezinárodní vědecko-výzkumné a mobilitní projekty
05.01.2018 OP PPR: Pražský voucher na inovační projekty
04.01.2018 OP PIK: Podpora spolupráce s firmami
03.01.2018 GA ČR: Připravovaná skupina grantových projektů EXPRO
13.12.2017 Granty Mezinárodního visegrádského fondu
01.12.2017 H2020 výzva: Greening the economy – suroviny, sledování Země, rozvoj měst
01.12.2017 H2020 výzva: Climate action – vliv klimatické změny, kryosféra
16.11.2017 H2020 výzva: Better health and care
01.11.2017 H2020 výzva: Blue growth – výzkum a inovace moří a oceánů
01.11.2017 H2020 výzva: Rural renaissance – rozvoj venkova
01.11.2017 H2020 výzva: Sustainable food security – zemědělství, potravinové zabezpečení
30.10.2017 H2020 výzva: Industrial sustainability – katalýza, ukládání energie
30.10.2017 H2020 výzva: Transforming European industry – biotechnologie, materiálový výzkum pro medicínu
30.10.2017 H2020 výzva: Foundations for tomorrow’s industry – nanotechnologie, materiály
27.10.2017 H2020: Témata pro kolaborativní projekty 2018-2020 zveřejněna
20.10.2017 TA ČR: Představení podpory v roce 2018 – prezentace a video ze semináře
17.10.2017 Interreg Česko-Sasko: termíny pro podávání žádostí v roce 2018
12.09.2017 TA ČR: Předběžný harmonogram veřejných soutěží 2018
03.08.2017 European Research Council: informace o výzvách 2018
30.08.2016 Programy přeshraniční spolupráce

Akce dokumentů