E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGrantová agenda

Přehled informací o grantové agendě.

Kanál RSS


Přehled témat

Věda na UK

Externí poskytovatelé

Progres GAČR
Primus TAČR
UNCE OP VVV
GAUK Horizont 2020
SVV  

Anlupa

Webová aplikace pro automatické vyhledávání a sledování výzev k podávání projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů.

Pozor: Pokud vás zaujme výzva vyhledaná pomocí Anlupy, vždy si ověřte, zda pro tuto výzvu nebyly Oddělením projektového řízení PřF UK vyhlášeny interní pokyny a termíny pro odevzdání.

Vstup do aplikace Anlupawww.anlupa.cz


Aktuálně

Aktuality o otevřených a připravovaných grantových výzvách, o chystaných seminářích s grantovou tematikou a podobně. (Aktuálnost tohoto seznamu je udržována manuálně – některé aktuality zde mohou být zobrazeny ještě několik dní po vypršení jejich „platnosti“.)

Zaregistrujte se a dostávejte dvakrát měsíčně souhrn aktualit zveřejněných na této stránce.
Seznam všech zveřejněných grantových aktualit najdete na samostatné stránce: archiv.

Sort Date Nadpis
04.08.2017 TA ČR – nový program ÉTA: video ze semináře a pomoc při přípravě projektů
04.08.2017 Expedice Neuron: projekty vědeckých expedic
04.08.2017 Inter-Eureka: mezinárodní spolupráce podniků a výzkumných organizací
04.08.2017 Interreg DANUBE – Seed Money Facility: plánovaná výzva
03.08.2017 European Research Council: informace o výzvách 2018
03.08.2017 ERC Synergy Grants 2018 - multidisciplinární projekty základního výzkumu
03.08.2017 ERC Starting Grants 2018 - excelentní základní výzkum: výzva a interní pokyny
01.08.2017 Česko-bavorská vysokoškolská agentura: granty a stipendia
01.08.2017 Výzva Human Brain Project: Modelling Allosteric Drugs
24.07.2017 Česko-polské fórum: projekty 2018
20.07.2017 National Institutes of Health (NIH): nové grantové výzvy
19.07.2017 Innovative Medicines Initiative: vyhlášeny nové výzvy
19.07.2017 H2020: Sustainable food security - mezinárodní partnerská burza v Praze
18.07.2017 OP PIK: podpora spolupráce s firmami
18.07.2017 Inter-Inform: podpora podpůrných aktivit pro účast v mezinárodních výzkumných programech
18.07.2017 Inter-Action: podpora česko-ruské výzkumné spolupráce ve vybraných oblastech
03.07.2017 MŠMT: Projekty česko-bavorské výzkumné spolupráce
03.07.2017 AKTION Česká republika - Rakousko: projekty spolupráce
22.06.2017 Jihočeské podnikatelské vouchery 2017
22.06.2017 Interreg Česko-Bavorsko: termín pro podávání žádostí
19.06.2017 Prezentace: příležitosti v H2020 - Science with and for Society, SC6 Societies
19.06.2017 National Institutes of Health (NIH): nové grantové výzvy
14.06.2017 Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships 2017: „interní pokyny“
12.06.2017 Projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu COST - uzávěrka se blíží
24.05.2017 Prezentace ze semináře: Příležitosti v H2020 - klima, životní prostředí, zemědělství, suroviny
23.05.2017 Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships: rady pro žadatele
17.05.2017 ERC Advanced 2017 - excelentní základní výzkum: otevřená výzva a interní pokyny
16.05.2017 Eurostars - mezinárodní projekty inovací: příští uzávěrka a webinář
15.05.2017 National Institutes of Health (NIH): nové grantové výzvy
12.05.2017 Výzva H2020: Science with and for Society
12.05.2017 Výzva H2020: Low-Carbon Energy – poslední témata otevřena
11.05.2017 Výzva H2020 Twinning otevřena
11.05.2017 Výzva H2020 ERA Chairs otevřena
11.05.2017 Výzva H2020 FET-Open: budoucí a vznikající technologie
02.05.2017 LIFE - projekty ochrany životního prostředí a klimatu: výzva 2017
18.04.2017 NATO: Víceleté mezinárodní projekty výzkumu a vývoje
18.04.2017 Bio-Based Industries: výzva 2017
10.04.2017 Prezentace z Národního informačního dne ke grantům Marie Curie
23.03.2017 GA ČR: „Podpora ERC žadatelů“ - stáže v týmech řešitelů ERC projektů
26.01.2017 Publikovány Scoping Papers programu H2020 na období 2018-2020
11.01.2017 Granty a stipendia Husovy nadace 2017
10.11.2016 Výzva pro německé instituce na podporu přípravy H2020 projektů s ČR
30.08.2016 Programy přeshraniční spolupráce

Akce dokumentů