E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGrantová agenda

Přehled informací o grantové agendě.

Kanál RSS


Přehled témat

Věda na UK

Externí poskytovatelé

Progres GAČR
Primus TAČR
UNCE OP VVV
GAUK Horizont 2020
SVV  

Anlupa

Webová aplikace pro automatické vyhledávání a sledování výzev k podávání projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů.

Pozor: Pokud vás zaujme výzva vyhledaná pomocí Anlupy, vždy si ověřte, zda pro tuto výzvu nebyly Oddělením projektového řízení PřF UK vyhlášeny interní pokyny a termíny pro odevzdání.

Vstup do aplikace Anlupawww.anlupa.cz


Aktuálně

Aktuality o otevřených a připravovaných grantových výzvách, o chystaných seminářích s grantovou tematikou a podobně. (Aktuálnost tohoto seznamu je udržována manuálně – některé aktuality zde mohou být zobrazeny ještě několik dní po vypršení jejich „platnosti“.)

Zaregistrujte se a dostávejte dvakrát měsíčně souhrn aktualit zveřejněných na této stránce.
Seznam všech zveřejněných grantových aktualit najdete na samostatné stránce: archiv.

Sort Date Nadpis
16.11.2017 NATO: Víceleté mezinárodní projekty výzkumu a vývoje
16.11.2017 H2020 výzva: Better health and care
15.11.2017 Výzkumný fond CELSA – spolupráce s KU Leuven
14.11.2017 Seminář k H2020: Finanční aspekty pro začátečníky
13.11.2017 MŠMT – ERA-Net Cofund: Vzácná onemocnění
09.11.2017 Granty hl. m. Prahy: Životní prostředí
08.11.2017 Národní informační den k H2020 – nanotechnologie, pokročilé materiály, biotechnologie
07.11.2017 Interreg Central Europe: Video-návody pro žadatele
03.11.2017 TA ČR: Seminář k soutěži THÉTA
03.11.2017 Inter-COST: Podpora zapojení do Akcích COST
02.11.2017 Inter-Action: podpora česko-izraelské spolupráce (zejména podniků)
01.11.2017 H2020 výzva: Blue growth – výzkum a inovace moří a oceánů
01.11.2017 H2020 výzva: Rural renaissance – rozvoj venkova
01.11.2017 H2020 výzva: Sustainable food security – zemědělství, potravinové zabezpečení
01.11.2017 TA ČR THÉTA – energetika: veřejná soutěž vyhlášena
01.11.2017 Plánovaný workshop pro potenciální hodnotitele projektů H2020
30.10.2017 H2020 výzva: Industrial sustainability – katalýza, ukládání energie
30.10.2017 H2020 výzva: Transforming European industry – biotechnologie, materiálový výzkum pro medicínu
30.10.2017 H2020 výzva: Foundations for tomorrow’s industry – nanotechnologie, materiály
27.10.2017 H2020: Témata pro kolaborativní projekty 2018-2020 zveřejněna
26.10.2017 Lesy České republiky: výzva pro výzkumné projekty
26.10.2017 Interreg Rakousko-Česko: termín pro podávání žádostí
25.10.2017 ERC Consolidator Grants 2018: výzva a interní pokyny
20.10.2017 Prezentace z informačního dne k H2020 – zemědělství, životní prostředí, suroviny
20.10.2017 TA ČR: Představení podpory v roce 2018 – prezentace a video ze semináře
17.10.2017 Interreg Česko-Sasko: termíny pro podávání žádostí v roce 2018
17.10.2017 National Institutes of Health (NIH): nové grantové výzvy
13.10.2017 Výzva programu H2020: Innovative Training Networks (MSCA-ITN)
11.10.2017 INCOBRA: podpora spolupráce EU-Brazílie
04.10.2017 Inovační vouchery Středočeského kraje
03.10.2017 Interreg Danube: výzva Seed Money Facility
29.09.2017 AKTION Česká republika - Rakousko: projekty spolupráce
22.09.2017 Interreg Central Europe: 3. výzva vyhlášena
19.09.2017 Národní informační den: MSCA Research and Innovation Staff Exchange (RISE)
18.09.2017 National Institutes of Health (NIH): nové grantové výzvy
14.09.2017 Borealis Student Innovation Award: příležitost pro chemiky
12.09.2017 TA ČR: Předběžný harmonogram veřejných soutěží 2018
11.09.2017 JPICH: mezinárodní výzkumné projekty - kulturní dědictví v proměnlivém prostředí
07.09.2017 Interní pokyny pro podávání nových projektů GAUK 2018
24.08.2017 National Institutes of Health (NIH): nové grantové výzvy
03.08.2017 European Research Council: informace o výzvách 2018
20.07.2017 National Institutes of Health (NIH): nové grantové výzvy
18.07.2017 OP PIK: podpora spolupráce s firmami
23.03.2017 GA ČR: „Podpora ERC žadatelů“ - stáže v týmech řešitelů ERC projektů
10.11.2016 Výzva pro německé instituce na podporu přípravy H2020 projektů s ČR
30.08.2016 Programy přeshraniční spolupráce

Akce dokumentů