E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGrantová agenda

Přehled informací o grantové agendě.

Kanál RSS


Přehled témat

Věda na UK

Externí poskytovatelé

Progres GAČR
Primus TAČR
UNCE OP VVV
GAUK Horizont 2020
SVV ERC

Anlupa

Webová aplikace pro automatické vyhledávání a sledování výzev k podávání projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů.

Pozor: Pokud vás zaujme výzva vyhledaná pomocí Anlupy, vždy si ověřte, zda pro tuto výzvu nebyly Oddělením projektového řízení PřF UK vyhlášeny interní pokyny a termíny pro odevzdání.

Vstup do aplikace Anlupawww.anlupa.cz


Aktuálně

Aktuality o otevřených a připravovaných grantových výzvách, o chystaných seminářích s grantovou tematikou a podobně. (Aktuálnost tohoto seznamu je udržována manuálně – některé aktuality zde mohou být zobrazeny ještě několik dní po vypršení jejich „platnosti“.)

Zaregistrujte se a dostávejte dvakrát měsíčně souhrn aktualit zveřejněných na této stránce.
Seznam všech zveřejněných grantových aktualit najdete na samostatné stránce: archiv.

Sort Date Nadpis
11.09.2020 EHP a Norské fondy: výzva Rondane programu Životní prostředí
07.09.2020 TA ČR ÉTA: vyhlášená veřejná soutěž
07.09.2020 Interreg Rakousko-Česko: termín pro podávání žádostí v listopadu 2020
07.09.2020 Interreg Česko-Bavorsko: termín pro podávání žádostí
02.09.2020 BiodivRestore: mezinárodní projekty na ochranu a obnovu ekosystémů – plánovaná výzva
31.08.2020 H2020 Green Deal: připravovaná výzva
24.08.2020 Výzkumný fond CELSA – spolupráce s KU Leuven
17.08.2020 Kurz zaměřený na projekty Horizont 2020 a Horizont Evropa
13.08.2020 EHP a Norské fondy: další výzva programu Životní prostředí
11.08.2020 Horizon Europe – Life Sciences: Národní informační den (13/10/2020)
11.08.2020 European Research Council – ERC: Národní informační den (23/9/2020)
13.07.2020 Innovative Medicines Initiative: 22. a 23. výzva
17.06.2020 AKTION Česká republika – Rakousko: projekty spolupráce
03.06.2020 GA ČR: nová opatření pro projekty realizované v roce 2020
02.06.2020 TA ČR Program Národní centra kompetence: plánovaná veřejná soutěž
26.05.2020 Česko-bavorská vysokoškolská agentura: granty a stipendia
15.05.2020 Veřejná soutěž MZ – projekty zdravotnického výzkumu a vývoje
15.05.2020 Kuchařka pro žadatele a řešitele projektů GA UK
24.04.2020 OP PIK: Inovační vouchery na podporu spolupráce s firmami
09.04.2020 LIFE: ochrana životního prostředí a klimatu – evropská výzva 2020
21.01.2020 Program Horizont: financování projektů formou pevné částky – Lump Sum
07.01.2020 EMBO granty: Courses & Workshops
17.12.2019 OP Praha – Pól růstu: výzva na podporu fungování inovačních infrastruktur
16.10.2019 COST – projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu: uzávěrka posunuta na 29. října 2020
10.10.2019 Interní pokyny pro podávání nových projektů GA UK 2020
13.09.2019 Interreg Česko-Sasko: termíny pro podávání žádostí v roce 2019 a 2020
04.07.2019 European Research Council (ERC): Výzvy 2020
18.06.2019 COST: nově schválené mezinárodní sítě – možnost zapojit se
09.05.2019 Norské fondy – Životní prostředí: podporované oblasti a harmonogram
28.05.2018 Brožury pro žadatele o H2020, ERC a další mezinárodní granty
10.04.2018 GA ČR: „Podpora ERC žadatelů“ – stáže v týmech řešitelů ERC projektů
18.01.2018 Aktualizovaná brožura o grantech Marie Skłodowska-Curie
30.08.2016 Programy přeshraniční spolupráce

Akce dokumentů