E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGrantová agenda

Přehled informací o grantové agendě.

Kanál RSS


Přehled témat

Věda na UK

Externí poskytovatelé

Progres GAČR
Primus TAČR
UNCE OP VVV
GAUK Horizont 2020
SVV  

Anlupa

Webová aplikace pro automatické vyhledávání a sledování výzev k podávání projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů.

Pozor: Pokud vás zaujme výzva vyhledaná pomocí Anlupy, vždy si ověřte, zda pro tuto výzvu nebyly Oddělením projektového řízení PřF UK vyhlášeny interní pokyny a termíny pro odevzdání.

Vstup do aplikace Anlupawww.anlupa.cz


Aktuálně

Aktuality o otevřených a připravovaných grantových výzvách, o chystaných seminářích s grantovou tematikou a podobně. (Aktuálnost tohoto seznamu je udržována manuálně – některé aktuality zde mohou být zobrazeny ještě několik dní po vypršení jejich „platnosti“.)

Zaregistrujte se a dostávejte dvakrát měsíčně souhrn aktualit zveřejněných na této stránce.
Seznam všech zveřejněných grantových aktualit najdete na samostatné stránce: archiv.

Sort Date Nadpis
20.09.2018 Inter-Action: projekty česko-čínské spolupráce v aplikovaném výzkumu
19.09.2018 Národní informační den k H2020 – zemědělství, životní prostředí, suroviny (11/10/2018)
18.09.2018 H2020 výzva: Rural renaissance – rozvoj venkova
18.09.2018 H2020 výzva: Blue growth – mořský výzkum a inovace
18.09.2018 H2020 výzva: Sustainable food security – zemědělství, potravinové zabezpečení
18.09.2018 H2020 výzvy: nanotechnologie, biotechnologie, materiály, ukládání energie
17.09.2018 Univerzitní seminář: GA UK – studentské projekty (5/10/2018)
14.09.2018 Výzva H2020: Innovative Training Networks (MSCA-ITN)
14.09.2018 Workshop k H2020: psaní projektů – klima, životní prostředí, suroviny (4/10/2018)
13.09.2018 TA ČR ZÉTA – projekty studentů a mladých výzkumníků: veřejná soutěž vyhlášena
11.09.2018 CZEDER: České dny pro evropský výzkum 2018 (25/10/2018)
11.09.2018 Výzkumný fond CELSA – spolupráce s KU Leuven
10.09.2018 Projekty spolupráce se Spojeným ústavem jaderných výzkumů
07.09.2018 ERC Starting Grants 2019: otevřená výzva a interní pokyny
07.09.2018 ERC Synergy Grants 2019 – multidisciplinární projekty hraničního výzkumu
07.09.2018 European Research Council (ERC): Výzvy 2019
07.09.2018 Volkswagen – Basic Principles of Life: projekty s německými výzkumníky
05.09.2018 Program TRIO: seminář k veřejné soutěži (září 2018)
04.09.2018 EHP – spolupráce s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem: výzva bilaterálního fondu
03.09.2018 Program TRIO – spolupráce s podniky: veřejná soutěž vyhlášena
31.08.2018 Expedice Neuron: projekty vědeckých expedic – připomenutí
30.08.2018 Univerzitní workshop: Research Data Management & Open Science (12/10/2018)
24.08.2018 H2020 Space: mezinárodní informační den a partnerská burza (11 a 12/10/2018)
24.08.2018 ČZU workshop: Jak se stát hodnotitelem H2020 (26/9/2018)
24.08.2018 Bridge2ERA: Podpora pro německé instituce na přípravu H2020 projektů s ČR
24.08.2018 Ministerstvo vnitra: veřejná soutěž – aplikovaný bezpečnostní výzkum
03.08.2018 Inter-Eureka: mezinárodní spolupráce podniků a výzkumných organizací
01.08.2018 Výzvy Národního programu Životní prostředí
30.07.2018 H2020 Twinning: připomenutí
30.07.2018 Granty Mezinárodního visegrádského fondu
26.07.2018 H2020: Aktualizace témat pro kolaborativní projekty v roce 2019
23.07.2018 Innovative Medicines Initiative: 15. a 16. výzva
02.07.2018 NATO: Víceleté mezinárodní projekty výzkumu a vývoje
02.07.2018 AKTION Česká republika – Rakousko: projekty spolupráce
26.06.2018 OP PIK: Podpora spolupráce s firmami
30.05.2018 H2020 výzva: Better health and care – blíží se uzávěrka dalších témat
28.05.2018 Brožury pro žadatele o H2020, ERC a další mezinárodní granty
21.05.2018 COST – projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu: příští uzávěrka 29. listopadu
18.05.2018 Výzva Euratom: jaderné štěpení, fúze a radiační ochrana
10.04.2018 GA ČR: „Podpora ERC žadatelů“ – stáže v týmech řešitelů ERC projektů
14.03.2018 Interreg Rakousko-Česko: termín pro podávání žádostí
12.03.2018 H2020 výzva: Future and Emerging Technologies – FET Open
18.01.2018 Aktualizovaná brožura o grantech Marie Skłodowska-Curie
01.12.2017 H2020 výzva: Greening the economy – suroviny, sledování Země, rozvoj měst
01.12.2017 H2020 výzva: Climate action – vliv klimatické změny, kryosféra
20.10.2017 TA ČR: Představení podpory v roce 2018 – prezentace a video ze semináře
12.09.2017 TA ČR: Předběžný harmonogram veřejných soutěží 2018
30.08.2016 Programy přeshraniční spolupráce

Akce dokumentů