E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGrantová agenda

Přehled informací o grantové agendě.

Kanál RSS


Přehled témat

Věda na UK

Externí poskytovatelé

Progres GAČR
Primus TAČR
UNCE OP VVV
GAUK Horizont 2020
SVV  

Anlupa

Webová aplikace pro automatické vyhledávání a sledování výzev k podávání projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů.

Pozor: Pokud vás zaujme výzva vyhledaná pomocí Anlupy, vždy si ověřte, zda pro tuto výzvu nebyly Oddělením projektového řízení PřF UK vyhlášeny interní pokyny a termíny pro odevzdání.

Vstup do aplikace Anlupawww.anlupa.cz


Aktuálně

Aktuality o otevřených a připravovaných grantových výzvách, o chystaných seminářích s grantovou tematikou a podobně. (Aktuálnost tohoto seznamu je udržována manuálně – některé aktuality zde mohou být zobrazeny ještě několik dní po vypršení jejich „platnosti“.)

Zaregistrujte se a dostávejte dvakrát měsíčně souhrn aktualit zveřejněných na této stránce.
Seznam všech zveřejněných grantových aktualit najdete na samostatné stránce: archiv.

Sort Date Nadpis
19.06.2019 Biodiversa: mezinárodní projekty výzkumu biodiversity – plánovaná výzva
18.06.2019 EMBO granty: Courses & Workshops
18.06.2019 COST: nově schválené mezinárodní sítě – možnost zapojit se
17.06.2019 Webinář k etice v H2020 projektech (8/7/2019)
17.06.2019 Online informační den k výzvám H2020 v oblasti Zdraví (3/7/2019)
17.06.2019 TA ČR a MD: vyhlášená soutěž nového programu Doprava a seminář (26/6/2019)
17.06.2019 Interreg Česko-Bavorsko: termín pro podávání žádostí
17.06.2019 TA ČR a MŽP: vyhlášená soutěž nového programu Prostředí pro život
12.06.2019 Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships 2019 - připomínka
10.06.2019 TA ČR: seminář k novému programu Prostředí pro život (25/6/2019)
10.06.2019 TA ČR Delta – mezinárodní bilaterální projekty: seminář (28/6/2019)
29.05.2019 ERC Advanced Grants 2019: výzva a interní pokyny
29.05.2019 Innovative Medicines Initiative: plánovaná výzva a série webinářů (červen 2019)
27.05.2019 Výzva Euratom: jaderné štěpení a radiační ochrana - připomínka
24.05.2019 Granty a stipendia Husovy nadace 2019 – humanitní a společenskovědní obory
23.05.2019 H2020 výzva: Future and Emerging Technologies – FET Open
17.05.2019 JPICH: ochrana a užití kulturního dědictví – výzva pro mezinárodní projekty
16.05.2019 TA ČR a MPO: vyhlášená soutěž nového programu Trend
16.05.2019 AZV MZ: projekty zdravotnického výzkumu a vývoje – vyhlášená soutěž
10.05.2019 Česko-bavorská vysokoškolská agentura: granty a stipendia
09.05.2019 Norské fondy – Životní prostředí: podporované oblasti a harmonogram
30.04.2019 EHP fondy – Zdraví: granty na bilaterální iniciativy
24.04.2019 TA ČR Delta – mezinárodní bilaterální projekty aplikovaného výzkumu: plánovaná soutěž
16.04.2019 Granty Mezinárodního visegrádského fondu
10.04.2019 MŠMT – Inter-Excellence: přibližný harmonogram výzev 2019
05.04.2019 Bio-Based Industries: mezinárodní projekty v oblasti biotechnologií – výzva otevřena
04.04.2019 LIFE: ochrana životního prostředí a klimatu – evropská výzva 2019
25.03.2019 LIFE – ochrana životního prostředí a klimatu: národní výzva
25.03.2019 Inter-Action: projekty česko-indické spolupráce ve výzkumu
11.03.2019 Inovační vouchery Středočeského kraje
04.03.2019 Interreg Central Europe: vyhlášená výzva
04.03.2019 Česko-francouzské projekty spolupráce ve výzkumu – mobilita výzkumníků 2020-2021
27.02.2019 AKTION Česká republika – Rakousko: projekty spolupráce
15.02.2019 TA ČR: Předběžný harmonogram veřejných soutěží 2019 aktualizován
25.01.2019 H2020 výzvy: nanotechnologie, biotechnologie, materiály – poslední témata
23.01.2019 TA ČR Kappa: EHP a Norské fondy – plánovaná výzva
11.01.2019 OP PIK: Podpora spolupráce s firmami
02.01.2019 COST – projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu: příští uzávěrka 5. září 2019
01.11.2018 Erasmus+: strategická partnerství a další typy projektů
07.09.2018 European Research Council (ERC): Výzvy 2019
26.07.2018 H2020: Aktualizace témat pro kolaborativní projekty v roce 2019
28.05.2018 Brožury pro žadatele o H2020, ERC a další mezinárodní granty
10.04.2018 GA ČR: „Podpora ERC žadatelů“ – stáže v týmech řešitelů ERC projektů
18.01.2018 Aktualizovaná brožura o grantech Marie Skłodowska-Curie
17.10.2017 Interreg Česko-Sasko: termíny pro podávání žádostí v roce 2018 a 2019
30.08.2016 Programy přeshraniční spolupráce

Akce dokumentů