E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGrantová agenda

Přehled informací o grantové agendě.

Kanál RSS


Přehled témat

Věda na UK

Externí poskytovatelé

Progres GAČR
Primus TAČR
UNCE OP VVV
GAUK Horizont 2020Horizont Evropa
SVV ERC

Anlupa

Webová aplikace pro automatické vyhledávání a sledování výzev k podávání projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů.

Pozor: Pokud vás zaujme výzva vyhledaná pomocí Anlupy, vždy si ověřte, zda pro tuto výzvu nebyly Oddělením projektového řízení PřF UK vyhlášeny interní pokyny a termíny pro odevzdání.

Vstup do aplikace Anlupawww.anlupa.cz


Aktuálně

Aktuality o otevřených a připravovaných grantových výzvách, o chystaných seminářích s grantovou tematikou a podobně. (Aktuálnost tohoto seznamu je udržována manuálně – některé aktuality zde mohou být zobrazeny ještě několik dní po vypršení jejich „platnosti“.)

Zaregistrujte se a dostávejte dvakrát měsíčně souhrn aktualit zveřejněných na této stránce.
Seznam všech zveřejněných grantových aktualit najdete na samostatné stránce: archiv.

Sort Date Nadpis
02.06.2021 Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships 2021 – plánovaná výzva
21.05.2021 ERC Advanced Grants 2021: výzva a interní pokyny
21.05.2021 OECD program výzkumné spolupráce v oblasti zemědělství: konference a stáže
19.05.2021 Horizont Evropa: biodiverzita, životní prostředí, potraviny a přírodní zdroje – plánované výzvy
17.05.2021 Online workshop pro žadatele o MSCA Postdoctoral Fellowships (24 a 25/6/2021)
14.05.2021 TA ČR: vyhlášená soutěž programu Delta 2 pro mezinárodní bilaterální projekty
07.05.2021 Interreg Česko-Bavorsko: termín pro podávání žádostí
03.05.2021 TA ČR a MŽP: vyhlášená soutěž programu Prostředí pro život
03.05.2021 Fakultní webinář o ERC grantech (25/5/2021)
21.04.2021 AKTION Česká republika – Rakousko: projekty spolupráce
09.04.2021 Česko-německé projekty spolupráce ve výzkumu – mobilita výzkumníků 2022-2023
23.03.2021 Workshopy k Horizontu Evropa – registrace otevřena (duben – květen 2021)
19.03.2021 Česko-francouzské projekty spolupráce ve výzkumu – mobilita výzkumníků 2022-2023
02.03.2021 Česko-bavorská vysokoškolská agentura: granty a stipendia
24.02.2021 European Research Council (ERC): aktuální harmonogram výzev 2021
17.02.2021 Granty Mezinárodního visegrádského fondu
17.02.2021 TA ČR THÉTA – energetika: vyhlášená veřejná soutěž
16.02.2021 Smart Akcelerátor: příprava strategického projektu s dopadem na Středočeský kraj
03.02.2021 Národní informační kampaň k programu Horizont Evropa (8/3 – 11/3/2021)
28.01.2021 Interreg Rakousko-Česko: termíny pro podávání žádostí v roce 2021
22.01.2021 TA ČR: Předběžný harmonogram veřejných soutěží 2021
18.12.2020 GA ČR: Výzva k podání návrhů slovinsko-českých projektů
16.12.2020 Série článků „Financování life sciences v ČR“ – přehled příležitostí
24.11.2020 COST – mezinárodní spolupráce ve výzkumu: příští uzávěrka 29. října 2021
12.10.2020 Interreg Česko-Sasko: termíny pro podávání žádostí 2020 a 2021
08.10.2020 Webinář k novému programu Horizont Evropa (14/10/2020 a 8/12/2020)
03.06.2020 GA ČR: nová opatření pro projekty realizované v roce 2020
15.05.2020 Kuchařka pro žadatele a řešitele projektů GA UK
21.01.2020 Program Horizont: financování projektů formou pevné částky – Lump Sum
10.04.2018 GA ČR: „Podpora ERC žadatelů“ – stáže v týmech řešitelů ERC projektů

Akce dokumentů