E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGrantová agenda

Přehled informací o grantové agendě.

Kanál RSS


Přehled témat

Věda na UK

Externí poskytovatelé

Progres GAČR
Primus TAČR
UNCE OP VVV
GAUK Horizont Evropa
SVV ERC

Anlupa

Webová aplikace pro automatické vyhledávání a sledování výzev k podávání projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů.

Pozor: Pokud vás zaujme výzva vyhledaná pomocí Anlupy, vždy si ověřte, zda pro tuto výzvu nebyly Oddělením projektového řízení PřF UK vyhlášeny interní pokyny a termíny pro odevzdání.

Vstup do aplikace Anlupawww.anlupa.cz


Aktuálně

Aktuality o otevřených a připravovaných grantových výzvách, o chystaných seminářích s grantovou tematikou a podobně. (Aktuálnost tohoto seznamu je udržována manuálně – některé aktuality zde mohou být zobrazeny ještě několik dní po vypršení jejich „platnosti“.)

Zaregistrujte se a dostávejte dvakrát měsíčně souhrn aktualit zveřejněných na této stránce.
Seznam všech zveřejněných grantových aktualit najdete na samostatné stránce: archiv.

Sort Date Nadpis
21.01.2022 ERC Advanced Grants 2022: výzva a interní pokyny
11.01.2022 LIFE: ochrana životního prostředí a klimatu – plánovaná evropská výzva
11.01.2022 JPND: neurodegenerativní onemocnění – výzva pro mezinárodní projekty
11.01.2022 GA ČR: Výzva k podání návrhů slovinsko-českých projektů
10.01.2022 EJP Rare Diseases: výzva pro mezinárodní projekty
10.01.2022 COST – projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu: otevřená výzva
07.01.2022 Expedice Neuron 2022: projekty vědeckých expedic
06.01.2022 Fakultní pokyny k podávání dílčích a závěrečných zpráv GA ČR za rok 2021
05.01.2022 Granty Mezinárodního visegrádského fondu
04.01.2022 Water4All: mezinárodní projekty na ochranu vodních zdrojů – plánovaná výzva
04.01.2022 Horizont Evropa – rozšiřování účasti: výzva Hop On Facility
17.12.2021 Mise Horizontu Evropa – zdravá půda: výzva 2021
17.12.2021 Mise Horizontu Evropa – zdravé oceány a vnitrozemské vody: výzvy 2021
16.12.2021 Mise Horizontu Evropa – rakovina: výzva 2021
16.12.2021 Mise Horizontu Evropa – adaptace na změnu klimatu: výzva 2021
16.12.2021 TA ČR Program Národní centra kompetence: vyhlášená 2. veřejná soutěž
14.12.2021 4EU+: univerzitní minigranty na projekty mezinárodní spolupráce
09.12.2021 Program EXCELES: výzkum chorob a jejich dopadů
16.11.2021 Interreg Central Europe: první výzva vyhlášena
12.11.2021 ERC Consolidator Grants 2022: interní pokyny
11.11.2021 Inter-Action: projekty česko-bavorské spolupráce ve výzkumu
10.11.2021 Horizont Evropa, Klastr 1: zdraví a zdravotní péče – výzvy 2022
09.11.2021 Marie Skłodowska-Curie Actions – Staff Exchanges 2021
09.11.2021 Horizont Evropa, Klastr 5: klimatická změna – výzvy 2022
08.11.2021 Horizont Evropa, Klastr 4: materiály, sledování Země, životní prostředí – výzvy 2022
15.10.2021 Horizont Evropa, Klastr 6: životní prostředí, potraviny, přírodní zdroje – výzvy 2022
30.09.2021 GA ČR: Výzva k podání návrhů americko-českých projektů
10.08.2021 Granty Mezinárodního visegrádského fondu
28.07.2021 TA ČR: Předběžný harmonogram veřejných soutěží – podzim 2021
22.07.2021 European Research Council (ERC): harmonogram výzev 2022
16.02.2021 Smart Akcelerátor: příprava strategického projektu s dopadem na Středočeský kraj
16.12.2020 Série článků „Financování life sciences v ČR“ – přehled příležitostí
15.05.2020 Kuchařka pro žadatele a řešitele projektů GA UK
10.04.2018 GA ČR: „Podpora ERC žadatelů“ – stáže v týmech řešitelů ERC projektů

Akce dokumentů