E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGrantová agenda

Přehled informací o grantové agendě.

Kanál RSS


Přehled témat

Věda na UK

Externí poskytovatelé

Progres GAČR
Primus TAČR
UNCE OP VVV
GAUK Horizont 2020
SVV  

Anlupa

Webová aplikace pro automatické vyhledávání a sledování výzev k podávání projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů.

Pozor: Pokud vás zaujme výzva vyhledaná pomocí Anlupy, vždy si ověřte, zda pro tuto výzvu nebyly Oddělením projektového řízení PřF UK vyhlášeny interní pokyny a termíny pro odevzdání.

Vstup do aplikace Anlupawww.anlupa.cz


Aktuálně

Aktuality o otevřených a připravovaných grantových výzvách, o chystaných seminářích s grantovou tematikou a podobně. (Aktuálnost tohoto seznamu je udržována manuálně – některé aktuality zde mohou být zobrazeny ještě několik dní po vypršení jejich „platnosti“.)

Zaregistrujte se a dostávejte dvakrát měsíčně souhrn aktualit zveřejněných na této stránce.
Seznam všech zveřejněných grantových aktualit najdete na samostatné stránce: archiv.

Sort Date Nadpis
21.05.2018 H2020 Twinning: otevřená výzva
21.05.2018 ERC Advanced Grants 2018: výzva a interní pokyny
18.05.2018 TA ČR ÉTA propojení společenských věd a inovací: veřejná soutěž a interní pokyny
18.05.2018 Výzva Euratom: jaderné štěpení, fúze a radiační ochrana
18.05.2018 Seminář ČVUT a VŠCHT: Vědecko-výzkumné pobyty v zahraničí (30/5/2018)
18.05.2018 H2020: partnerská burza – zemědělství, biotechnologie – cestovní granty
18.05.2018 Workshopy k H2020: příprava rozpočtu, koordinace, komunikace (červen 2018)
15.05.2018 Veřejná soutěž MZ – projekty zdravotnického výzkumu a vývoje
15.05.2018 GA ČR – projekty EXPRO: první soutěž vyhlášena
11.05.2018 TA ČR DELTA – mezinárodní projekty (Německo, Izrael, Asie): plánovaná soutěž
11.05.2018 Česko-bavorská vysokoškolská agentura: granty a stipendia
10.05.2018 H2020 Twinning: Seminář k přípravě projektů (31/5/2018)
10.05.2018 EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation – NELZE podávat přihlášky
09.05.2018 Interreg Europe: 4. výzva otevřena
03.05.2018 Workshop pro žadatele o ERC granty (11-12/6/2018)
02.05.2018 Česko-polské projekty spolupráce ve výzkumu – mobilita výzkumníků 2019-2020
02.05.2018 Inter-Vector: podpora českého zastoupení v řídících orgánech mezinárodních výzkumných organizací
02.05.2018 Česko-čínské projekty spolupráce ve výzkumu – mobilita výzkumníků 2019-2020
23.04.2018 Granty Mezinárodního visegrádského fondu
23.04.2018 LIFE: ochrana životního prostředí a klimatu – národní a evropská výzva 2018
12.04.2018 Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships 2018
12.04.2018 Bio-Based Industries: výzva 2018 otevřena
10.04.2018 GA ČR: „Podpora ERC žadatelů“ – stáže v týmech řešitelů ERC projektů
04.04.2018 CONCERT-Japan: Funkční porézní materiály – výzva pro mezinárodní projekty
04.04.2018 Česko-francouzské projekty spolupráce ve výzkumu – mobilita výzkumníků 2019-2020
04.04.2018 Česko-německé projekty spolupráce ve výzkumu – mobilita výzkumníků 2019-2020
27.03.2018 Prezentace z Národního informačního dne ke grantům Marie Skłodowska-Curie
27.03.2018 M-era.Net: mezinárodní projekty materiálového výzkumu – národní pravidla
16.03.2018 Česko-rakouské projekty spolupráce ve výzkumu – mobilita výzkumníků 2019-2020
15.03.2018 Innovative Medicines Initiative: 14. výzva
15.03.2018 NATO: Víceleté mezinárodní projekty výzkumu a vývoje
14.03.2018 Interreg Rakousko-Česko: termín pro podávání žádostí
12.03.2018 H2020 výzva: Future and Emerging Technologies – FET Open
02.03.2018 Nová brožura: Rychlý průvodce – Jak vytvořit projektový návrh v H2020?
26.02.2018 AKTION Česká republika – Rakousko: projekty spolupráce
23.01.2018 Granty a stipendia Husovy nadace 2018 – humanitní a společenskovědní obory
18.01.2018 Aktualizovaná brožura o grantech Marie Skłodowska-Curie
05.01.2018 Nová brožura pro žadatele o mezinárodní vědecko-výzkumné a mobilitní projekty
04.01.2018 OP PIK: Podpora spolupráce s firmami
01.12.2017 H2020 výzva: Greening the economy – suroviny, sledování Země, rozvoj měst
01.12.2017 H2020 výzva: Climate action – vliv klimatické změny, kryosféra
16.11.2017 H2020 výzva: Better health and care
01.11.2017 H2020 výzva: Blue growth – výzkum a inovace moří a oceánů
01.11.2017 H2020 výzva: Rural renaissance – rozvoj venkova
01.11.2017 H2020 výzva: Sustainable food security – zemědělství, potravinové zabezpečení
30.10.2017 H2020 výzva: Industrial sustainability – katalýza, ukládání energie
30.10.2017 H2020 výzva: Transforming European industry – biotechnologie, materiálový výzkum
30.10.2017 H2020 výzva: Foundations for tomorrow’s industry – nanotechnologie, materiály
27.10.2017 H2020: Témata pro kolaborativní projekty 2018-2020 zveřejněna
20.10.2017 TA ČR: Představení podpory v roce 2018 – prezentace a video ze semináře
17.10.2017 Interreg Česko-Sasko: termíny pro podávání žádostí v roce 2018
12.09.2017 TA ČR: Předběžný harmonogram veřejných soutěží 2018
03.08.2017 European Research Council: informace o výzvách 2018
30.08.2016 Programy přeshraniční spolupráce

Akce dokumentů