E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýběrová řízení

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

vypisuje výběrová řízení na obsazení míst:

Inzerát zveřejněný dne 01. 10. 2020 na úřední desce fakulty, uzávěrka přihlášek 30. 10. 2020 včetně

 

SEKCE BIOLOGIE

s předpokládanou dobou nástupu 1. 12. 2020

 • akademický pracovník se zaměřením na zoologii obratlovců - zástup za mateřskou dovolenou (pracovní pozice při nástupu: lektor)

Požadavky na uchazeče:

 • dosažení titulu Ph.D., Th.D. nebo CSc. v oboru zoologie nebo z příbuzných oborů či srovnatelné postavení v zahraničí
 • anglický jazyk na komunikační úrovni

s předpokládanou dobou nástupu 1. 1. 2021

 • akademický pracovník se zaměřením na molekulární mechanismy (jaderné fáze) infekcí malými DNA viry (pracovní pozice při nástupu: asistent)

Požadavky na uchazeče:

 • dosažení titulu Ph.D., Th.D. nebo CSc. nebo srovnatelné postavení v zahraničí
 • plynná angličtina v ústní i písemné formě
 • praxe v oboru molekulární virologie DNA alespoň 3 roky
 • zkušenosti s vedením diplomových prací
 • přímá výuka v oboru virologie

 

 • akademický pracovník se zaměřením na ontogenezi imunitního systému (pracovní pozice při nástupu: odborný asistent)

Požadavky na uchazeče:

 • dosažení titulu Ph.D., Th.D. nebo CSc. nebo srovnatelné postavení v zahraničí

 

 • akademický pracovník se zaměřením na krevsající hmyz a jím přenášené viry (pracovní pozice při nástupu: odborný asistent)

Požadavky na uchazeče:

 • dosažení titulu Ph.D., Th.D. nebo CSc. ne starší než 5 let nebo srovnatelné postavení v zahraničí
 • anglický jazyk na komunikační úrovni
 • minimálně 5 publikací s IF
 • samostatnost, vedení studentů, grantové aplikace, publikační činnost

 

s předpokládanou dobou nástupu 1. 2. 2021

 • akademický pracovník se zaměřením na molekulární a buněčnou biologii a bioinformatiku kvasinkových populací (pracovní pozice při nástupu: vědecký pracovník s podílem na výuce)

Požadavky na uchazeče:

 • dosažení titulu Ph.D., Th.D. nebo CSc. nebo srovnatelné postavení v zahraničí
 • plynná angličtina v ústní i písemné formě
 • praxe v oboru 5 let
 • znalost molekulární a buněčné biologie kvasinek a bioinformatických analýz OMICS dat

 

SEKCE CHEMIE

s předpokládanou dobou nástupu 1. 1. 2021

 • akademický pracovník se zaměřením na teoretické studium vlastností nízkodimenzionálních materiálů

Požadavky na uchazeče:

 • dosažení titulu Ph.D., Th.D. nebo CSc. nebo srovnatelné postavení v zahraničí
 • anglický jazyk na komunikační úrovni
 • alespoň dvouletá zahraniční stáž
 • akademický pracovník se zaměřením na organickou chemii se specializací na katalýzu v organické syntéze a C-H funkcionalizace alkanů

Požadavky na uchazeče:

 • úspěšné ukončení habilitačního řízení
 • český a anglický jazyk v rozsahu potřebném pro výuku
 • pedagogické schopnosti, zkušenosti s vedením vědecké skupiny

 

s předpokládanou dobou nástupu 1. 4. 2021

 • vedoucí katedry analytické chemie pro fakultní akademické pracovníky i mimofakultní uchazeče a současně pro mimofakultní uchazeče i místo akademického pracovníka se zaměřením na analytickou chemii

Požadavky na uchazeče:

 • minimálně dosažení titulu Ph.D., Th.D, nebo CSc. nebo srovnatelné postavení v zahraničí
 • anglický jazyk na komunikační úrovni
 • zkušenosti s vedením odborného kolektivu

 

 • vedoucí katedry učitelství a didaktiky chemie pro fakultní akademické pracovníky i mimofakultní uchazeče a současně pro mimofakultní uchazeče i místo akademického pracovníka se zaměřením na učitelství a didaktiku chemie

Požadavky na uchazeče:

 • minimálně dosažení titulu Ph.D., Th.D, nebo CSc. nebo srovnatelné postavení v zahraničí
 • anglický jazyk na komunikační úrovni
 • zkušenosti s vedením odborného kolektivu

 

SEKCE GEOGRAFIE

s předpokládanou dobou nástupu 1. 1. 2021

 • akademický pracovník v demografii se zaměřením na praktické aplikace demografických poznatků

Požadavky na uchazeče:

 • dosažení vysokoškolského magisterského vzdělání v jednom z následujících oborů: demografie, ekonomie, sociologie, veřejná a sociální politika, lékařské či přírodní vědy
 • anglický jazyk v rozsahu potřebném pro výuku
 • znalost práce v MS Office a aplikací pro online výuku

 

s předpokládanou dobou nástupu 1. 3. 2021

 • akademický pracovník v demografii se zaměřením na demografickou analýzu

Požadavky na uchazeče:

 • dosažení titulu Ph.D., Th.D. nebo CSc. nebo srovnatelné postavení v zahraničí v oboru demografie
 • český a anglický jazyk
 • znalost práce v MS Office, aplikaci pro online výuku a statistických softwarech

 

Přihlášení k výběrovému řízení:

Přihlášku, která je ke stažení na https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uredni-deska/vyberova-rizeni/prihlaska-do-vyberoveho-rizeni/view, spolu s odborným životopisem, seznamem publikací, doklady o dosaženém vzdělání, vědecko–pedagogických titulech a vědeckých hodnostech zašlete do 30 dnů od zveřejnění inzerátu elektronicky na e-mailovou adresu: volnamista@natur.cuni.cz. K přihlášce na pozici vedoucího katedry či ředitele ústavu je nutné přiložit koncepci rozvoje pracoviště. Do předmětu uveďte text „Výběrové řízení.“

Pokud se uchazeč hlásí na více pozic, je nutné zaslat zvlášť přihlášku pro každou vybranou pozici.

Zasláním své přihlášky souhlasíte, aby Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta zpracovávala Vaše osobní údaje pro účely vedení evidence uchazečů o zaměstnání v souladu s příslušnými právními předpisy.

Akce dokumentů