E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýběrová řízení

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení místa:

Inzerát zveřejněný dne 18. 3. 2020 na úřední desce fakulty, uzávěrka přihlášek 16. 4. 2020 včetně

SEKCE BIOLOGIE

s předpokládanou dobou nástupu 1. 10. 2020

 • hostující akademický pracovník se zaměřením na ekologii v rámci projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362

Vítáni jsou kandidáti všech ekologických disciplín, obzvláště z těch, které se intenzivně studují na katedře ekologie a Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, jako evoluční biologie, invazní biologie, makroekologie, ekosystémová ekologie a ekologie obnovy.

Uchazeč bude vyučovat dva 90ti minutové kurzy týdně na pokročilé úrovni vysokoškolského studia v angličtině. Kurikulum kurzů je navrženo uchazečem a je součástí přihlášky. Alespoň jeden z kurzů by měl představovat témata související s nedávným výzkumem uchazeče.

 

Uchazeči budou posuzováni dle následujících hodnotících kritérií:

 • samostatný akademický pracovník na renomovaném zahraničním pracovišti
 • excelentní výzkum (H-index a další scientometrie, originalita vědeckých výsledků/kvalita publikací)
 • forma, rozsah a zaměření nabízené výuky
 • přínos pro strategické záměry přijímající sekce
 • oborový přesah napříč různými pracovišti sekce

Přihlášení k výběrovému řízení:

Přihlášku, která je ke stažení na https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uredni-deska/vyberova-rizeni/prihlaska-do-vyberoveho-rizeni/view, spolu s odborným životopisem, seznamem publikací, doklady o dosaženém vzdělání, vědecko–pedagogických titulech a vědeckých hodnostech zašlete do 30 dnů od zveřejnění inzerátu elektronicky na e-mailovou adresu: volnamista@natur.cuni.cz.  Do předmětu uveďte text „Výběrové řízení.“

 

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení místa:

Inzerát zveřejněný dne 05.03.2020 na úřední desce fakulty, uzávěrka přihlášek 03.04.2020 včetně

SEKCE CHEMIE

s předpokládanou dobou nástupu 1. 10. 2020

 • hostující akademický pracovník se zaměřením na chemii v rámci projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362

Uchazeč bude vyučovat dva 90ti minutové kurzy týdně na pokročilé úrovni vysokoškolského studia v angličtině. Kurikulum kurzů je navrženo uchazečem a je součástí přihlášky. Alespoň jeden z kurzů by měl představovat témata související s nedávným výzkumem uchazeče.

 

Uchazeči budou posuzováni dle následujících hodnotících kritérií:

 • samostatný akademický pracovník na renomovaném zahraničním pracovišti
 • excelentní výzkum (H-index a další scientometrie, originalita vědeckých výsledků/kvalita publikací)
 • forma, rozsah a zaměření nabízené výuky
 • přínos pro strategické záměry přijímající sekce
 • oborový přesah napříč různými pracovišti sekce

Přihlášení k výběrovému řízení:

Přihlášku, která je ke stažení na https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uredni-deska/vyberova-rizeni/prihlaska-do-vyberoveho-rizeni/view, spolu s odborným životopisem, seznamem publikací, doklady o dosaženém vzdělání, vědecko–pedagogických titulech a vědeckých hodnostech zašlete do 30 dnů od zveřejnění inzerátu elektronicky na e-mailovou adresu: volnamista@natur.cuni.cz.  Do předmětu uveďte text „Výběrové řízení.“

Akce dokumentů