E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýběrová řízení

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení místa:

Inzerát zveřejněný dne 25.10.2021 na úřední desce fakulty, uzávěrka přihlášek 23.11.2021 včetně

 

KATEDRA ORGANICKÉ CHEMIE

s předpokládanou dobou nástupu 1. 3. 2022

 • vědecký pracovník v oboru organické chemie v rámci projektu International Postdoctoral Fellowship-SAPAH (Synthesis of Aza-Poly-Aromatic Hydrocarbons)

Požadavky na uchazeče:

 • Ph.D. nebo jinou příslušnou kvalifikaci ISCED (International Standard Classification of Education) dosaženou během posledních sedmi let.
 • Všechny výzkumné činnosti budou prováděny v angličtině; znalost českého jazyka není nutná.

Bližší specifikace pozice:

Projekt CZ.02.2.69/0,0/0,0/18_053/0016976 „Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků na Univerzitě Karlově “.

Pozice je otevřená pro výzkumné pracovníky s výzkumnými zkušenostmi ve vývoji nových syntetických metodik a syntéz molekul s širokými aplikacemi. Jsou vyžadovány rozsáhlé zkušenosti s čištěním a charakterizací organických molekul pomocí moderních chromatografických a analytických technik (NMR, IR, HPLC atd.). Ideální kandidát by měl mít znalosti a zkušenosti v oblasti reakcí katalyzovaných přechodným kovem.

Další schopnosti:

Žadatel musí mít bydliště mimo Českou republiku alespoň 2 roky z posledních 3 let. Žadatel musí mít za poslední 3 roky alespoň 2 publikované, recenzované výstupy výzkumu. Výstupy musí být registrovány v databázi Thomson Reuters Web of Science, Scopus nebo ERIH PLUS, stejně jako „článek“, „kniha“, „kapitola knihy“, „dopis“ a „recenze“. 

Výběrový proces:

Výběr bude založen na relevanci profesních zájmů a zkušeností kandidátů, excelentnosti výsledků výzkumu.

Délka pozice, datum zahájení a odměna:

Délka pozice je 11 měsíců, počínaje 1. 3. 2022 a končí 31. 1. 2023. Hrubá měsíční mzda je 62 237 Kč (přibližně 2 447 EUR) včetně zdravotního pojištění a krytí sociálního pojištění. Stav zaměstnání je na plný úvazek - 40 hodin týdně.

Přihlášení k výběrovému řízení:

Přihlášku, která je ke stažení na https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uredni-deska/vyberova-rizeni/prihlaska-do-vyberoveho-rizeni/view, spolu s odborným životopisem, seznamem publikací, doklady o dosaženém vzdělání, vědecko–pedagogických titulech a vědeckých hodnostech zašlete do 30 dnů od zveřejnění inzerátu elektronicky na e-mailovou adresu: volnamista@natur.cuni.cz.  Do předmětu uveďte text „Výběrové řízení.“

Pokud se uchazeč hlásí na více pozic, je nutné zaslat zvlášť přihlášku pro každou vybranou pozici.

Zasláním své přihlášky souhlasíte, aby Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta zpracovávala Vaše osobní údaje pro účely vedení evidence uchazečů o zaměstnání v souladu s příslušnými právními předpisy.

 

Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrová řízení na obsazení míst:

Inzerát zveřejněný dne 1.10.2021 na úřední desce fakulty, uzávěrka přihlášek 30.10.2021 včetně

SEKCE BIOLOGIE

s předpokládanou dobou nástupu 1. 3. 2022

 • vedoucí katedry buněčné biologie pro fakultní akademické pracovníky i mimofakultní uchazeče a současně pro mimofakultní uchazeče i místo akademického pracovníka se zaměřením na buněčnou biologii (pracovní pozice při nástupu: odborný asistent, profesor/docent)

Požadavky na uchazeče:

 • minimálně dosažení titulu Ph.D., Th.D, nebo CSc. nebo srovnatelné postavení v zahraničí
 • český nebo slovenský jazyk slovem i písmem, aktivní používání angličtiny

 

s předpokládanou dobou nástupu 1. 4. 2022

 • vedoucí katedry fyziologie pro fakultní akademické pracovníky i mimofakultní uchazeče a současně pro mimofakultní uchazeče i místo akademického pracovníka se zaměřením na fyziologii (pracovní pozice při nástupu: odborný asistent, profesor/docent)

Požadavky na uchazeče:

 • minimálně dosažení titulu Ph.D., Th.D, nebo CSc. nebo srovnatelné postavení v zahraničí
 • český nebo slovenský jazyk slovem i písmem, aktivní používání angličtiny

SEKCE CHEMIE

s předpokládanou dobou nástupu 1. 1. 2022

 • akademický pracovník se zaměřením na biochemii (pracovní pozice při nástupu: odborný asistent)

Požadavky na uchazeče:

 • minimálně dosažení titulu Ph.D., Th.D, nebo CSc. nebo srovnatelné postavení v zahraničí
 • anglický jazyk – alespoň First Certificate in English
 • schopnost samostatné vědecké práce v oboru biochemie
 • pedagogické schopnosti
 • osvědčení pro práci se zvířaty

Specifikace pozice: Vědecko-výzkumná práce zaměřená na pokusy se zvířaty, práci s buněčnými liniemi, mikroorganismy a protilátkami. Dále bude pracovní náplní pedagogická práce se studenty katedry biochemie, zejména v praktických cvičeních a vedení kvalifikačních prací.

 

 • akademický pracovník se zaměřením na biochemii (pracovní pozice při nástupu: odborný asistent)

Požadavky na uchazeče:

 • minimálně dosažení titulu Ph.D., Th.D, nebo CSc. nebo srovnatelné postavení v zahraničí
 • anglický jazyk – alespoň First Certificate in English
 • schopnost samostatné vědecké práce v oboru biochemie
 • pedagogické schopnosti

Specifikace pozice: Vědecko-výzkumná práce zaměřená na rostlinnou biochemii a enzymologii. Dále bude pracovní náplní pedagogická práce se studenty katedry biochemie, zejména v praktických cvičeních a vedení kvalifikačních prací.

 

s předpokládanou dobou nástupu 1. 4. 2022

 • vedoucí katedry anorganické chemie pro fakultní akademické pracovníky i mimofakultní uchazeče a současně pro mimofakultní uchazeče i místo akademického pracovníka se zaměřením na anorganickou chemii

Požadavky na uchazeče:

 • minimálně dosažení titulu Ph.D., Th.D, nebo CSc. nebo srovnatelné postavení v zahraničí
 • anglický jazyk aktivně
 • vedení odborného kolektivu

 

SEKCE GEOGRAFIE

s předpokládanou dobou nástupu 1. 1. 2022

 • akademický pracovník se zaměřením na sociální, regionální nebo politickou geografii

(pracovní pozice při nástupu: odborný asistent)

Požadavky na uchazeče:

 • minimálně dosažení titulu Ph.D. nebo CSc. v oboru sociální, ekonomické, regionální či politické geografii či příbuzném oboru
 • výborná znalost češtiny a angličtiny (slovem i písmem)
 • schopnost kvalitně zajistit přednášky a cvičení v oboru dané specializace a schopnost realizovat mezinárodně konkurenceschopný výzkum, schopnost samostatné i týmové odborné práce, schopnost a zájem realizovat potřebné organizační a popularizační aktivity

Specifikace pozice: pedagogická, výzkumná a publikační činnost v některém z výše uvedených oborů

Další požadované podklady: návrh na zapojení do konkrétního výzkumného týmu a na zapojení do výuky

 

 • akademický pracovník se zaměřením na kartografii/geoinformatiku

(pracovní pozice při nástupu: odborný asistent/asistent)

Požadavky na uchazeče:

 • titul Ph.D. v oboru kartografie či geoinformatiky, popř. dalších geověd, možností je též titul Mgr. či Ing. v oboru kartografie či geoinformatiky s podmínkou nástupu do Ph.D. studia při zaměstnání 
 •  pokročilá znalost kartografie, GIS, webových mapových služeb, počítačové grafiky 
 • znalosti principů programování / skriptování (Python, popř. další jazyky) 
 • dobrá znalost českého i anglického jazyka 
 • vítán je tvůrčí a týmový přístup, schopnost vědecké a projektové práce 

Specifikace pozice: vědecká, pedagogická a publikační činnost v oboru kartografie a geoinformatiky včetně projektové agendy

 

 • akademický pracovník v oboru fyzické geografie se zaměřením na klimatologii, meteorologii
  (pracovní pozice při nástupu: odborný asistent/asistent)

Požadavky na uchazeče:

 • titul Ph.D ve fyzické geografii,  vědách o atmosféře či příbuzném oboru, možností je též titul Mgr. či Ing. ve fyzické geografii,  vědách o atmosféře či příbuzném oboru s podmínkou probíhajícího Ph.D. studia
 • výborná znalost češtiny a angličtiny (slovem i písmem)
 • schopnost kvalitně zajistit přednášky a cvičení v oboru dané specializace a schopnost realizovat mezinárodně konkurenceschopný výzkum, schopnost samostatné i týmové odborné práce, schopnost a zájem realizovat potřebné organizační a popularizační aktivity, schopnost podílet se na terénní výuce

Specifikace pozice: pedagogická a vědecká činnost v oboru fyzické geografie se zaměřením na klimatologii a meteorologii

Další požadované podklady: návrh na zapojení do konkrétního výzkumného týmu a na zapojení do výuky

 

SEKCE GEOLOGIE

s předpokládanou dobou nástupu 1. 1. 2022

 • akademický pracovník v oboru mineralogie

(pracovní pozice při nástupu: vědecký pracovník s podílem na výuce)

Požadavky na uchazeče:

 • minimálně dosažení titulu Ph.D., Th.D, nebo CSc. nebo srovnatelné postavení v zahraničí
 • anglický jazyk

 

s předpokládanou dobou nástupu 1. 7. 2022

 • ředitel ústavu petrologie a strukturní geologie pro fakultní akademické pracovníky i mimofakultní uchazeče a současně pro mimofakultní uchazeče i místo akademického pracovníka se zaměřením na petrologii a strukturní geologii

Požadavky na uchazeče:

 • úspěšné ukončení habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování

 

 

Přihlášení k výběrovému řízení:

 

Přihlášku, která je ke stažení na https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uredni-deska/vyberova-rizeni/prihlaska-do-vyberoveho-rizeni/view, spolu s odborným životopisem, seznamem publikací, doklady o dosaženém vzdělání, vědecko–pedagogických titulech a vědeckých hodnostech zašlete do 30 dnů od zveřejnění inzerátu elektronicky na e-mailovou adresu: volnamista@natur.cuni.cz. Do předmětu uveďte text „Výběrové řízení.“

K přihlášce na pozici vedoucího katedry či ředitele ústavu je nutné přiložit koncepci rozvoje pracoviště.

Pokud se uchazeč hlásí na více pozic, je nutné zaslat zvlášť přihlášku pro každou vybranou pozici.

Zasláním své přihlášky souhlasíte, aby Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta zpracovávala Vaše osobní údaje pro účely vedení evidence uchazečů o zaměstnání v souladu s příslušnými právními předpisy.

 

 

Akce dokumentů