E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLaureáty prestižních cen Univerzity Karlovy jsou i absolventka a absolventi naší fakulty

Již tradičně byly předány prestižní ceny výjimečně nadaným studentkám a studentům a absolventkám a absolventům Univerzity Karlovy. Z rukou rektorky Mileny Králíčkové ocenění převzali i Bc. Klára Koběrská, Mgr. Oldřich Mokruša a Mgr. Martin Orságh z naší fakulty. Gratulujeme!

Vlastenecký sál Karolina se v úterý 16. dubna 2024 stal místem tradičního předávání cen Univerzity Karlovy, letos již potřicáté. Ocenění získalo třináct osobností, z toho tři z naší fakulty. 

Za naši fakultu byli oceněni:

Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší z přírodovědných programů 

Mgr. Martin Orságh, absolvent navazujícího magisterského studijního programu Makromolekulární chemie s celkovým průměrem 1,0. 

Jeho diplomová práce Syntéza triblokových terpolymerů jako cesta k přípravě chytrých nanosystémů pro cílený transport léčiv přináší mimořádné přínosy v oblasti syntézy blokových kopolymerů reagujících na vnější podněty. Tyto a podobné systémy v blízké budoucnosti mohou znamenat průlom v nanotechnologiích pro medicínské aplikace. Vedle magisterského projektu se podílel na poměrně velkém množství dalších projektů, a to i mimo výzkumnou skupinu Soft Matter. Výsledky mnohých projektů již byly publikovány v mezinárodních časopisech. Nyní studuje doktorský studijní program Makromolekulární chemie.

Mgr. Martin Orságh. Foto: Hynek Glos

 

Cena prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší z učitelského studia

Mgr. Oldřich Mokruša (PřF), absolvent navazujícího magisterského studijního programu Učitelství geografie pro střední školy.

Dosahoval excelentních výsledků především v kurzech pedagogicko-psychologického bloku a také v didaktických předmětech, či zacílených na využití moderních technologií ve výuce. Zpracoval mimořádně kvalitní diplomovou práci na téma Vliv využití 3D modelů ve výuce na miskoncepce žáků o vrstevnicích. Touto prací navázal na dlouhodobé výzkumné zaměření pracoviště v oblasti práce s mapou ve výuce, přičemž kombinuje teoretické přístupy s aktuálními poznatky v oblasti konstruktivismu – miskoncepcí žáků – a aktuálními trendy využívání technologií ve vzdělávání. Využitá kombinace ústí, mimo jiné, v odbornou diskuzi poměrně rozsáhlého souboru české i zahraniční odborné literatury. Výsledky práce budou zaslány do recenzního řízení zahraničních impaktovaných časopisů.

Mgr. Oldřich Mokruša. Foto: Hynek Glos

 

Bc. Klára Koběrská, absolventka bakalářského studijního programu Chemie se zaměřením na vzdělávání – biologie.

Studium ukončila úspěšně obhajobou bakalářské práce s názvem Chemické experimenty v domácím prostředí a jejich didaktické zpracování. Práci zaměřila na experimenty, které mohou žáci provést bezpečně mimo chemickou laboratoř. Skrze obsáhlou rešerši zhodnotila dostupné didaktické materiály k domácím experimentům a na jejím základě vytvořila soubor Chemických experimentů na doma. Ty byly nejen hodnoceny učiteli základních i středních škol, ale i realizovány žáky, kteří hodnotili práci jako přínosnou a doporučili by soubor pracovních listů využívat ve výuce. Aktivitám souvisejících se vzděláváním se aktivně věnuje i mimo své studium – pracuje jako lektorka příměstských táborů, věnuje se výukovým programům pro žáky v Pražské ZOO, je vedoucí mládeže v katolickém hnutí Světlo – Život.

Bc. Klára Koběrská. Foto: Hynek Glos

 

Ostatní oceněné a reportáž ze slavnostního předávání najdete zde. 

Publikováno: Středa 17.04.2024 12:35

Akce dokumentů