E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKonference Rosteme s chemií

Na konci června, 27. a 28.6., se na chemické sekci Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy uskuteční 2. ročník konference “Rosteme s chemií”, kterou pořádá Asociace mladých chemiků. Asociace je podsekce České společnosti chemické, sdružující studenty a mladé vědecké pracovníky v oboru chemie do 35 let. Předsedou asociace je Michal Zelenský, který společně se členkou Lucií Pražákovou má na starosti organizaci letošního ročníku konference.
Foto: archiv Asociace mladých chemiků

 

 

Na konferenci je možné se přihlásit do 30.4., do kdy je potřeba i uhradit konferenční poplatek. Přihlášku je možné podat zde

 

zleva: Lucie Pražáková, Michal Zelenský, Kristýna Jelšíková (katedra analytické chemie PřF UK)  Foto: archiv Lucie Pražákové. 

 

Rozhovor členky Asociace mladých chemiků Lucie Pražákové s předsedou asociace Michalem Zeleným na téma konference Rosteme s chemií i o aktivitách Asociace mladých chemiků nabízíme níže:

Jedná se teprve o 2. ročník této konference, navíc první, který se uvede tady, na Přírodovědecké fakultě UK. Mohli byste konferenci krátce představit?

Michal Zelenský (MZ): Jedná se o konferenci ve všech oborech chemie, jediný limit pro účastníky je věk do 35 let. Pořadatelm je Asociace mladých chemiků, jejíž jsem se loni stal předsedou. Konference se nese ve velmi přátelské atmosféře. První ročník proběhl loni v Pardubicích s hojnou účastí – dorazilo okolo 70 mladých chemiků. Další ročník jsme se rozhodli uspořádat v Praze, jelikož v rámci Asociace mladých chemiků máme zastoupení nejen na Univerzitě Pardubice, ale také tady na pražské PřF UK.

Co mohou mladí chemici od své (mnohdy první) konference očekávat? Jaký program je pro ně připraven?

MZ: Podobně jako konference “Modern Analytical Chemistry”, určená pro mladé analytické chemiky pořádaná doc. Nesměrákem, trvá i konference “Rosteme s chemií” den a půl. Během dne probíhá vědecká část plná prezentací a také zvaných přednášek. Jedna z nich bude letos od kolegyň z ÚOCHB (Ústav organické chemie a biochemie, pozn. red.), které stojí za úspěšným projektem Zeptej se vědce. Další přednášku bude mít paní Petra Haeringová z firmy Balmex, která bude mluvit o tom, co firmy očekávají od mladch chemiků (absolventů). To jsou takové dvě protikladné zvané přednášky. Večer je pak plánovaná posterová sekce s občerstvením, která bude na chodbě Katedry analytické chemie. Následovat bude večerní volná diskuze v přilehlých restauračních zařízeních. Konference je uspořádaná tak, aby se mladí vědci a doktorandi poznali mezi sebou i mezioborově. Ta ještě důležitější část konfeence je podle mě, hlavně přilákat magisterské a bakalářské studenty a ukázat jim, jak to na takové vědecké konferenci vypadá.

Mluvíme tady o navazování mezioborových vztahů či přilákání mladších studentů, byla toto ta motivace za prvotním vznikem takovéhle konference? Jak vlastně ten nápad vznikl?

MZ: Konference jsou podle mě jedna ze zajímavějších částí doktorského studia, takže určitě ukázat mladším studentům konferenční prostředí je velmi zajímavý koncept, který je může přilákat k dalšímu studiu. Také si již mladší studenti mohou navázat konexe.

Lucie Pražáková (LP): Důležité je také vyzkoušet si konferenční prostředí. Většinou, když se student přihlásí na nějakou konferenci, bývá drahá nebo nedostupná pro magisterské studenty. Naše konference je oproti jiným levná a přitom plnohodnotná, abstrakty budou publikovány ve veřejném sborníku. Tím pádem si magisterští studenti mohou vyzkoušet, jak prezentovat své výsledky a vidět, že jejich diplomová práce má vlastně nějaký výstup.

Už jste zmínili doktorské studenty i ty magisterské, kdo všechno se tedy může na konferenci přihlásit? Je nějaký limit kromě věku do 35 let?

MZ: Jsme otevření samozřejmě i bakalářským studentům. Dolní hranice je 18 let,  což je hlavně spojeno s plnoletostí žadatele. Přijít může kdokoliv, kdo má zájem o chemii a chce se třeba podívat, jak vypadá vědecká konference. Takovou vstupní branou je tedy konferenční poplatek. Ten jsme nastavili, co nejnižší, aby konference, jak se říká zaplatila aspoň sama sebe. Také je, což je obvyklé u konferencí pořádaných nějakou společností, rozdíl mezi poplatkem pro člena a nečlena. Abychom měli motivační rozdíl, poplatek jsme stanovili na 1500 Kč pro člena (roční členský poplatek České společnosti chemické pro studenta je 190 Kč, pozn. red.) a 2500 Kč pro nečlena České společnosti chemické.

Kdo se může stát členem Asociace mladých chemiků?

MZ: Česká společnost chemická má celkem okolo 33 sekcí, každý “kus” chemie má svou – například analytičtí chemici, materiálové vědy apod. Mého předchůdce napadlo založit sekci mladých chemiků, aby mladí lidé dostali šanci si tvořit konexe mezi sebou. Členem se tedy může stát kdokoliv, kdo splňuje podmínky pro to být členem České společnosti chemické a je mu do 35 let. Není to podmíněné žádným titulem, pouze chemickou praxí či kvalifikací. 

Na stránkách Asociace mladých chemiků uvádíte, že se věnujete také popularizačním činnostem. Už jsme zmínili, že i v rámci chystané konference “Rosteme s chemií” bude zařazena popularizační přednáška. Jaké další aktivity v tomto směru sekce mladých chemiků organizuje?

MZ: Zkoušeli jsme na sociálních sítích publikovat nedělní kvízy, abychom si rozšířili portfolio fanoušků. Nakonec jsme od toho ustoupili, protože je hodně těžké se na trhu sociálních sítí uvést a prorazit. Pro nás všechny je práce pro asociaci jenom koníčkem, máme všichni vlastní práci a trávit velké množství času vytvářením obsahu, který většinu lidí ani nezaujme nebylo realistické. Prozatím teda popularizační činnost není tak velká, jak bychom si představovali.

LP: Organizujeme návštěvy jednotlivých fakult a pracovišť, což není vyloženě popularizace. V prosinci jsme třeba byli v Olomouci, kde jsme navštívili chemickou sekci Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Studenti se mohou přijet podívat, jak to na jiné univerzitě funguje nebo poznat ostatní pracoviště. Někdo zjistí, že tam dělají podobný výzkum, seznámí se a naváží spolupráci.

MZ: Tyhle výpravy já beru spíš jako jakési náborové výjezdy, jelikož se snažíme mít zastoupení na každé větší univerzitě v Česku.

Když se bavíme o náboru nových členů, už víme, kdo se může členem stát, ale kolik je v Asociaci mladých chemiků aktuálně zhruba členů?

MZ: Aktivních, kteří se podílejí na organizaci například teď konference nebo kvízů je  zhruba 10-15 členů. Pasivně je součástí organizace okolo 150 lidí.

Co byste na závěr vzkázali studentům, kteří třeba o Asociaci mladých chemiků slyší prvně?

LP: Aby se přihlásili na konferenci! (smích)

MZ: Loni se konference konala na Univerzitě Pardubice, zhruba 40 % účastníků tvořili tamní studenti, takže nám přednášeli a ukazovali, na čem oni v Pardubicích pracují. Letos bychom chtěli naopak ukázat, co se v rámci chemie odehrává tady v Praze. Byli bychom rádi, kdyby se přihlásilo co nejvíce studentů z naší fakulty.

LP: Bude i prostor ostatní provést po laboratořích a přímo jim ukázat, co tady děláme. Tato konference má výhodu, že se jí účastní opravdu jenom mladí a minulý rok proběhla po přednášce vždy super diskuze. Studenti se tak nemusí bát prezentovat, je to takové otevřenější. Kdo ale nechce přednášet, může mít jenom poster. Také je podle mě super, že díky sponzorům z různých firem mohou studenti během coffee breaků a poster sekce navštívit jejich stánek a podívat se na zajímavé vzorky či přístroje. 

MZ: Já bych chtěl poslat i takovou vlaštovku vedoucím na univerzitách, aby studentům doporučili účast.  

LP: Tím, že se jedná o oficiální konferenci s veřejným sborníkem, tak si ji studenti mohou napsat do životopisu.

MZ: Na některých univerzitách tohle po doktorských studentech přímo vyžadují, takže i pro ně je to výhoda.

Děkuji za rozhovor a přeji úspěšnou konferenci.
Magda Křelinová

 

   

 

Publikováno: Úterý 23.04.2024 10:10

Akce dokumentů