E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Složka pro aktuality, upozornění a události

Geografické exkurze 2010

Vyhláška pro studenty, kteří mají v SIS zapsánu studijní povinnost MZ300T01 – Geografická exkurze

Geografické exkurze 2010 - Více...

Geografie pro život v 21. století - XXII. sjezd ČGS

Ve dnech 31. 8. - 3. 9. 2010 se uskuteční v Ostavě XXII. sjezd České geografické společnosti.

Geografie pro život v 21. století - XXII. sjezd ČGS - Více...

Mezinárodní konference IGU “Land use and land cover changes in a globalised World”, 28. června – 1. července 2010, Praha

V Praze se bude ve dnech 28. června – 1. července 2010 konat mezinárodní geografická konference “Land use and land cover changes in a globalised World”. Pořádá ji Komise pro změny využití a pokryvu ploch Mezinárodní geografické unie (IGU-LUCC) ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze (PřF UK) a Přírodovědeckou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Hlavním organizátorem je docent Ivan Bičík, předseda komise IGU-LUCC a člen katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK.

Mezinárodní konference IGU “Land use and land cover changes in a globalised World”, 28. června – 1. července 2010, Praha - Více...

Nová kniha Vývoj údolí Sázavy v mladším kenozoiku

Právě vyšla nová kniha Vývoj údolí Sázavy v mladším kenozoiku od RNDr. Břetislava Balatky, CSc. a prof. RNDr. Jana Kalvody, DrSc., pracovníků katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze

Nová kniha Vývoj údolí Sázavy v mladším kenozoiku - Více...

Tematické okruhy k SZBZ – Kartografie a geoinformatika

Tematické okruhy k státní závěrečné bakalářské zkoušce – Kartografie a geoinformatika

Tematické okruhy k SZBZ – Kartografie a geoinformatika - Více...

Diskuzní seminář "Human and Physical Geographers Together"

Diskuzní seminář nejen pro doktorandy a zájemce o doktorské studium. Přijďte s feministickou geografkou (Mona DOMOSH) a geomorfologem (Frank MAGILLIGAN) diskutovat o trendech v současné geografii, jejích subdisciplínách i o tom, na čem pracujete vy. Úterý 25. května, 17:00, Korčákova posluchárna (LR)

Diskuzní seminář "Human and Physical Geographers Together" - Více...

Výstava Atlasu sociálně prostorové diferenciace České republiky

Geografická sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze pořádá od 10. 2. 2011 do 10. 5. 2011 výstavu Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky: nahlédněte do Vaší obce.

Výstava Atlasu sociálně prostorové diferenciace České republiky - Více...

Harmonogram prezentace rozpracovanosti dipl. prací 4. 3. 2011

4. 3. 2011 - prezentace rozpracovanosti diplomových prací obhajovaných na ve školním roce 2010/2011

Harmonogram prezentace rozpracovanosti dipl. prací 4. 3. 2011 - Více...

Geografická exkurze 2011

Minulost a současnost krajiny Karlovarska

Geografická exkurze 2011 - Více...

29. 8. 2011 - odevzdání diplomových prací obhajovaných v podzimním termínu 2011

29. 8. 2011 - odevzdání diplomových prací obhajovaných v podzimním termínu 2011 na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie

29. 8. 2011 - odevzdání diplomových prací obhajovaných v podzimním termínu 2011 - Více...

Rozpis SZBZ oboru Geografie kartografie, 12. 9. 2011

Rozpis SZBZ oboru Geografie kartografie, 12. 9. 2011, 9:00 hod., Pravá rýsovna

Rozpis SZBZ oboru Geografie kartografie, 12. 9. 2011 - Více...

Termín odevzdání zadání DP a BP pro rok 2011/2012 - středa 30.11.2011

Termín odevzdání zadání DP a BP obhajovaných na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie pro rok 2011/2012 je středa 30.11.2011.

Termín odevzdání zadání DP a BP pro rok 2011/2012 - středa 30.11.2011 - Více...

Udělení cen Vědecké rady Geografické sekce

Cena Vědecké rady Geografické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze byla udělena za akademický rok 2011/2012 absolventům magisterského studia na zasedání VRGS 8. 12. 2011 za vynikající studijní výsledky a diplomovou práci.

Udělení cen Vědecké rady Geografické sekce - Více...

Výsledky písemné zkoušky z DPZ ze dne 18. 1. 2012

Výsledky písemné zkoušky z DPZ ze dne 18. 1. 2012 jsou v přiloženém souboru

Výsledky písemné zkoušky z DPZ ze dne 18. 1. 2012 - Více...

Výsledky písemné zkoušky z předmětu GIS ze dne 18. 1. 2012

Výsledky písemné zkoušky z předmětu GIS ze dne 18. 1. 2012 jsou v přiloženém souboru

Výsledky písemné zkoušky z předmětu GIS ze dne 18. 1. 2012 - Více...

Výsledky písemné zkoušky z předmětu GIS ze dne 31. 1. 2012

Výsledky písemné zkoušky z předmětu GIS ze dne 31. 1. 2012 jsou v přiloženém souboru

Výsledky písemné zkoušky z předmětu GIS ze dne 31. 1. 2012 - Více...

Geografická exkurze 2012

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie organizuje geografickou exkurzi s pobytem v Lednici.

Geografická exkurze 2012 - Více...

27. 8. 2012 - termín odevzdání bakalářských prací

27. 8. 2012 - termín odevzdání bakalářských prací obhajovaných na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie

27. 8. 2012 - termín odevzdání bakalářských prací - Více...

29. 8. 2012 - termín odevzdání diplomových prací

29. 8. 2012 - termín odevzdání diplomových prací obhajovaných na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie

29. 8. 2012 - termín odevzdání diplomových prací - Více...

19. - 21. 9. 2012 - obhajoby diplomových prací a státní závěrečná zkouška

19. - 21. 9. 2012 - obhajoby diplomových prací a státní závěrečná zkouška na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie

19. - 21. 9. 2012 - obhajoby diplomových prací a státní závěrečná zkouška - Více...

10. - 12. 9. 2012 - obhajoby bakalářských prací a státní bakalářská zkouška

10. - 12. 9. 2012 - obhajoby bakalářských prací a státní bakalářská zkouška na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie

10. - 12. 9. 2012 - obhajoby bakalářských prací a státní bakalářská zkouška - Více...

Předměty nevyučované v ZS 2012

V zimním semestru 2012 nebudou vyučovány následující předměty:

Předměty nevyučované v ZS 2012 - Více...

Družicový průzkum globálních změn životního prostředí

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, PřF UK v Praze a projekt GEONetCaB zvou na přednášku Dr. Garika Gutmana z NASA

Družicový průzkum globálních změn životního prostředí - Více...

ESA APP CAMP, 3 - 10 June 2013

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie vás zve na ESA APP CAMP, 3 - 10 June 2013. Více info viz příloha.

ESA APP CAMP, 3 - 10 June 2013 - Více...

Geografická exkurze 2013 - Žďárské vrchy: Minulost a současnost krajiny

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie organizuje pro studenty Geografickou exkurzi s názvem Žďárské vrchy: minulost a současnost krajiny.

Geografická exkurze 2013 - Žďárské vrchy: Minulost a současnost krajiny - Více...

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie partner projektu TEMAP

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Mapová sbírka UK a Ústav výpočetní techniky UK v Praze jsou partneři projektu TEMAP.

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie partner projektu TEMAP - Více...

Traces of Humankind - Stopy lidstva

Stopy lidstva - zobrazení naší planety z jiného pohledu.

Traces of Humankind - Stopy lidstva - Více...

Akce dokumentů