E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCena Studentský Velemlok za rok 2023

Cenu Studentský Velemlok za sekci Geografie získal RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D. za předmět Kartografie. Cena Studentský Velemlok je ocenění pro nejlepší pedagogy Přírodovědecké fakulty UK, která je udělována každoročně vyučujícím nejlépe hodnocených předmětů. Nejinak tomu bylo i letos. Nejoblíbenější pedagogové převzali cenu z rukou děkana prof. Jiřího Zimy, předsedy AS PřF UK dr. Radima Perlína a zástupců AS PřF UK již tradičně na reprezentačním fakultním plese na pražském Žofíně v pátek 23. února 2024. Oceněným pedagogům gratulujeme!
Na základě výsledků studentské ankety nominují její organizátoři každoročně 10 kandidátů za každou sekci, z nichž vyberou pro každou sekci vítěze členové Studentské komory Akademického senátu fakulty. Dále je vyhlašována Cena SKAS pro nesekční předmět. Foto: Michal Vais

 

Cena Studentský Velemlok za sekci Geografie: 

RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D. za předmět Kartografie

Dr. Lysák se svým týmem z katedry aplikované geoinformatiky a kartografie zajišťuje přednášky a cvičení jednoho z nejnáročnějších předmětů, se kterým se studenti v prvním ročníku bakalářského studia setkávají. Jakkoliv je kartografie pro mnohé studentky a studenty “postrachem”, kol. Lysák je nejen svou odbornou a pedagogickou erudicí, ale i lidským a férovým přístupem umí přesvědčit, že kartografického “řemesla” se není třeba bát. 


RNDr. Jakub Lysák, Ph.D. si nemohl Studentského velemloka vyzvednout na plese osobně. Cena mu byla proto předána z rukou zástupců SKAS (J.-J. Zévl a Anna Altová) a p. děkana Jiřího Zimy. Foto: Lucie Kunstmüllerová 

Cena Studentský Velemlok za sekci Biologie: 

Mgr. Jan Šťastný, Ph.D. za skupinu předmětů Algologické determinační praktikum, Algologie I a II

Dr. Jan Šťastný je skvělým algologem s ohromnou znalostí sladkovodních řas, a to nejen krásivek, kterým se dlouhodobě věnuje ve své odborné praxi. Je také zapálený pedagog. Jeho praktika z algologie jsou velmi oblíbená, protože dokáže pojmenovat snad všechny druhy pozorované v mikroskopu, a ještě svůj výklad nadšeně doprovázet zajímavostmi a historkami. Ochotně pomáhá studentům s určováním a dokáže nadchnout pro mikroskopické řasy studenty všech ročníků i zaměření.

Cena Studentský Velemlok za sekci Chemie: 

prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. za předměty Anorganická chemie I (a) a Laboratorní technika

Prof. Jan Kotek je vynikajícím pedagogem, který se intenzivně věnuje vzdělávací činnosti v bakalářském i magisterském stupni studia. O jeho zápalu mohou vyprávět nejen studenti přednášek, seminářů a laboratorních cvičení, ale i dlouhá řada absolventů, jejichž závěrečné práce vznikly pod jeho vedením. Prof. Jan Kotek je také výborným chemikem, ale i všestrannou osobností s širokými znalostmi biologie a dalších vědních disciplín. Pro fakultu a sekci je pak velkým přínosem jeho podíl na propagaci chemie v rámci organizace letních táborů pro mladé chemiky, chemické olympiády i dalších vědeckých akcí a soutěží.

Cena Studentský Velemlok za sekci Geologie a ÚŽP

doc. RNDr. Jakub Sakala, Ph.D. za předmět Metody paleontologického výzkumu

Doc. Jakub Sakala působí na Ústavu geologie a paleontologie PřF UK, kde je specialistou na obor paleobotanika, a to zejména na studium třetihorních fosilních dřev a jejich využití v paleoekologii a v paleoklimatologických rekonstrukcích. V tomto oboru publikoval řadu vědeckých prací včetně několika monografií a školí magisterské a doktorské studenty. Na Ústavu geologie a paleontologie PřF UK pak přednáší paleobotaniku v řadě komplexních kurzů, jako je např. Systematická paleontologie, Paleobiologie, Paleoekologie nebo Historický vývoj globálního ekosystému, organizuje Uhelný seminář a vede každoročně řadu paleobotanických terénních exkurzí. 

Cena SKAS pro nesekční předměty

RNDr. Tomáš Macháček, Ph.D. za předmět Efektivní studium VŠ

Kurz je to docela nenápadný a většinu studentů by nejspíš ani nenapadlo si jej zapsat. Ti, co tak udělali, mu ovšem dávají přívlastky jako – praktický, zábavný, interaktivní, jeden z nejpřínosnějších a dokonce tvrdí, že by měl být povinný a že obsahuje vše, co člověk potřebuje vědět o studiu a vědecké práci, ale bojí se na to zeptat. Jistě, pokud někdo učí, jak pracovat s informacemi, přemýšlet nad daty, psát texty a přednášet, tak by měl sám vynikat. Ohlas studentů jasně ukázal, že Tomáš Macháček v tomto ohledu skutečně vyniká. Kurz, který založila v roce 2011 dr. Alena Morávková, s ní učil společně od r. 2012, od roku 2017 je jeho garantem a od roku 2020 jej učí již zcela samostatně. 

Publikováno: Pondělí 26.02.2024 18:35

Akce dokumentů