E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZhodnocení 5. roku

Dobrovolnický program na Geografické sekci má za sebou pátý rok svého fungování, který byl bohužel poznamenán pandemií COVID-19, kvůli čemuž došlo k uzavření škol a zrušení většiny akcí v letním semestru.

Vzhledem k malému počtu proběhlých akcí nedosáhli v závěru letošního roku žádní dobrovolníci potřebného počtu hodin pro udělení certifikátu. Z důvodu mimořádných opatření pak došlo i ke zrušení pravidelného setkání dobrovolníků, které bylo plánováno na začátek června.

I přes to patří všem zapojeným dobrovolníkům do akcí v zimním semestru (Dny geografie, Dny otevřených dveří) velké poděkování.

Zároveň doufáme, že zachováte dobrovolnictví přízeň i do dalšího akademického roku, ve kterém již snad proběhnou všechny tradiční akce.

 

Více informací o dobrovolnictví na Geografické sekci PřF UK naleznete na webu: https://www.natur.cuni.cz/geografie/studium/dobrovolnictvi/

 

Za organizátory,
Jakub Jelen

koordinátor PR Geografické sekce

Akce dokumentů