E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInterní členové

V současné době tvoří katedru dvanáct interních členů (působících v pozici pedagogů a vědeckých pracovníků), jeden emeritní profesor a sekretářka.

Zleva: Jitka Rychtaříková, Tomáš Kučera, Luděk Šídlo, Jarmila Tesková, Barbora Kuprová, Jiřina Kocourková, Klára Hulíková Tesárková
Dále ze shora dolů: Boris Burcin, Alice Velková, Jaroslav Kraus, Olga Kurtinová, Tereza Pachlová, Ludmila Fialová, Anna Šťastná
Foceno v prosinci 2015 v Mapové sbírce PřF UK v Praze; foto: Tomáš Petrus.


Vedoucí katedry: doc. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D. 

Zástupce vedoucí katedry: RNDr. Tomáš Kučera, CSc. 

Tajemnice katedry: RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D.Mgr. et Mgr. Barbora Janáková Kuprová

Sekretářka katedry: Jarmila Tesková


Adresář interních členů katedry (kliknutím na jméno se dostanete na osobní www stránky zaměstnance, zde pak naleznete plánek místností podle jednotlivých pater budovy Albertov 6):

Jméno Telefon (+420...) E-mail Místnost
Profesoři

prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.

221 951 420

jitka.rychtarikova@natur.cuni.cz

226A (2. patro)

Docenti

doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc.

221 951 451

ludmila.fialova@natur.cuni.cz

P1 (přízemí)

doc. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.

221 951 419

jirina.kocourkova@natur.cuni.cz

223 (2. patro)

doc. PhDr. Alice Velková, Ph.D.

221 951 451

alice.velkova@natur.cuni.cz

P1 (přízemí)
Odborní asistenti a asistenti

RNDr. Boris Burcin, Ph.D.

221 951 417

boris.burcin@gmail.com

228 (2. patro)

RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.

221 951 562

 

klara.tesarkova@gmail.com

226B (2. patro)

RNDr. Tomáš Kučera, CSc.

221 951 417

kucera@natur.cuni.cz

228 (2. patro)

RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D.

221 951 451

olga.kurtinova@natur.cuni.cz

P1 (přízemí

RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.

221 951 562

ludek.sidlo@natur.cuni.cz

226B (2. patro)

Vědečtí pracovníci

Mgr. et Mgr. Barbora Janáková Kuprová

221 951 422

bara.kuprova@gmail.com

340 (3. patro)

PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D.

221 951 451

anna.stastna@natur.cuni.cz

P1 (přízemí)

Ph.D. Stars

Mgr. Kateřina Maláková

221 951 416

katerina.malakova@natur.cuni.cz

227 (2. patro)

Mgr. Jitka Slabá

221 951 422

jitka.slaba@natur.cuni.cz

340 (3. patro)

Mgr. Martin Vondášek

 

martin.vondrasek@natur.cuni.cz

 

Sekretářka katedry

Jarmila Tesková

221 951 418

jarmila.teskova@natur.cuni.cz

223A (2. patro)

 

Foceno v prosinci 2015 v Mapové sbírce PřF UK v Praze; foto: Tomáš Petrus.

Akce dokumentů